destan yazıt döneme ait seyahatname vb. belgelerden yola çıkarak kök türklerin hangi türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırın ve bir metin yazın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
destan yazıt döneme ait seyahatname vb. belgelerden yola çıkarak kök türklerin hangi türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırın ve bir metin yazın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden yola çıkarak  Kök Türklerin hangi Türk Devletleriyle  mücadele ettiklerini araştırınız . Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Köktürklerin  Siyasi  hayatı ve Türkler adlı bir paragraf yazınız .

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden yola çıkarak Kök Türklerin hangi Türk Devletleriyle mücadele ettiklerini araştırınız . Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Köktürklerin Siyasi hayatı ve Türkler adlı bir paragraf yazınız .

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden yola çıkarak  Kök Türklerin hangi Türk Devletleriyle  mücadele ettiklerini araştırınız . Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Köktürklerin  Siyasi  hayatı ve Türkler adlı bir paragraf yazınız .

* Birinci Göktürk Devleti döneminde Bumin Kağan devletin doğusunu yönetmiş , İstemi Yabgu ise devletin batısını yönetmiştir . İstemi Yabgu devleti yönetmede Bumin Kağan'dan daha etkili olmuştur . Bumin öldükten sonra yerine Ko-lo geçmiş, Ko-lo öldükten sonra onun yerine ise Mukan Kağan geçmiştir .

* Mukan Kağan  Kırgızlar, Kitanlar , Avarlar ve Çin ile mücadele etmişlerdir .
* Birinci Göktürk Devleti  Sasaniler ile işbirliği yaparak Akhunları  yıkmışlardır . Daha sonra Birinci Göktürk Devleti  Bizans ile işbirliği yaparak da  Sasanileri yıkmışlardır .

*  İkinci Göktürk Devleti ise Kutluk Kağan tarafından kurulmuştur . Bu devletin en önemli hükümdarları  İlteriş , Kapgan ve Bilge Kağan'dır .

*İkinci Göktürk Devleti  Türk kavimlerini bir bayrak altında toplamayı başarmıştır .

* İkinci Göktürk Devleti'nin en önemli veziri ise Vezir Tonyukuk  Bilge Kağan ve Kültigin'e devleti yönetme konusunda yardımcı olmuştur.

* Bu dönemde de Çin ve Kitanlar üzerine  akınlar yapılmıştır.


* İkinci Göktürk Devleti ise  kendine karşı ayaklanan  Uygur, basmil ve  Karluk Türk boyları ile mücadele etmişlerdir. Bu boylar Göktürk Devleti'ne karşı ayaklanmış bunun sonucunda da  Göktürk Devleti yıkılmış, yerine Uygur Devleti kurulmuştur.

Top