Tarihi Eserler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tarihi Eserler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Beyazıt  Devlet Kütüphanesinin Özelliklerini Yazınız

Beyazıt Devlet Kütüphanesinin Özelliklerini Yazınız


Beyazıt  Devlet Kütüphanesinin Özelliklerini Yazınız

* Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Camii yanına yapılmış bir kütüphanedir .
* Bu kütüphane 24 Haziran 1884 tarihinde devlet eliyle yaptırılmıştır .
* Eski adı Kütübhane-i Umumi- i Osmani’dir .
Batı ülkelerinde milli kütüphaneler yapılmaya başlanmıştı. Ülkemizin de böyle bir milli kütüphanesi olsun diye Beyazıt Devlet Kütüphanesi yaptırılmıştır .


*  Bu kütüphane her ne kadar devlet eli ile yapılsa da  2. Abdülhamit’ in de bireysel katkısı olmuştur. Çünkü 2. Abdülhamit de zaten çok milliyetçi ve vatansever bir padişahtı.

* Kütüphanede elli kişilik konferans salonu vardır. Yirmi kişilik müzik dinleme salonu yer alır. Otuz kişilik dil laboratuvarı vardır.
* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile  Basma Yazı ve  Resimleri Derleme Kanunu çıkartılmış ve böylece çıkarılan kitaplardan da bu kütüphaneye verilmiştir.
* Bu kütüphanede yazma eserlerin yanı sıra  eski harfli basma eserler de yer alır.
* Önemli kişilere ait eserler yer alır burada.
* Kütüphanelerde yüz binlerce doküman yer alır.
* Beyazıt Devlet Kütüphanesinin ilk müdürü ise Hoca Tahsin Efendi’dir.


Osmanlı Devletindeki  Saraylar

Osmanlı Devletindeki Saraylar

Osmanlı Devletindeki  Saraylar

1) Dolmabahçe Sarayı:
- Dolmabahçe Sarayı Abdulmecit  Dönemi'nde inşa edilen bir saraydır.
- Dolmabahçe Sarayı ilk dönemlerde Beşiktaş Sarayı olarak da adlandırılmıştır.
- Dolmabahçe Sarayı'nın  Mimarı Sarkis Balyan'dır.
2) Bursa Sarayı:
- Bursa Sarayı Osmanlı Devleti'nin ilk Sarayı olması bakımından önemli bir yere sahiptir.
- Bursa Sarayı Orhan Gazi Dönemi'nde yapılmış bir saraydır.
- Bursa Sarayı'ndan günümüze herhangi bir kalıntı kalmamıştır.
3) Topkapı Sarayı:
-  Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmiş olup Yeni Saray olarak da adlandırılmıştır.
- 400 yıla yakın  Yönetim merkezi olarak kullanılmıştır.
- Topkapı Sarayı Padişah'ın  idari işleri sürdürdüğü, aile yaşamını devam ettirdiği yerdir.
-  Topkapı Sarayı kendi içinde üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar: Birun, Enderun ve Harem'dir.

- Saray bürokratları ve Kapıkulu Ordusu  Topkapı Sarayı içinde bulunmuştur.
- Topkapı Sarayı'na zaman içinde ilave binalar yapılmış ve böylece Topkapı Sarayı'nın kullanım alanı daha da genişlemiştir.

- Topkapı Sarayı'na yapılan  ilaveler şunlardır: Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Yemiş Odası, 3. Ahmet Kütüphanesi, Çinili Köşk.
4) Beylerbeyi Sarayı:
- Beylerbeyi Sarayı Abdulaziz  Dönemi'nde inşa edilmiş olup, Mimarı da Sarkis Balyan'dır.
5) Çırağan Sarayı:
- Çırağan Sarayı Abdulaziz Dönemi'nde inşa ettirilmiş olup Mimarı Sarkis Balyan'dır.
6) Beşiktaş Sarayı:
- Beşiktaş Sarayı 2. Mahmut tarafından yazlık saray olarak kullanılmıştır.
7) Edirne Sarayı:
- Edirne Sarayı 1. Murat Dönemi'nde  inşa ettrilmiştir.
8) Yıldız Sarayı:
- Yıldız Sarayı 3. Selim  Dönemi'nde inşa ettirilmiş olup 2. Abdulhamit Dönemi'nde de saray olarak kullanılmıştır.
9) Eski Saray:
-  Eski Saray Fatih Sultan Mehmet'in  İstanbul'u fethettikten sonra  yaptırdığı ilk saray olması bakımından önemlidir.
- Eski Saray Saray-ı Atik-i Mamure olarak da bilinir.
-  İstanbul Üniversitesi'nin  giriş kapısı Eski Saray'a aittir.


Türk İslam Devletleri Mimari Eserleri

Türk İslam Devletleri Mimari Eserleri

Türk İslam Devletleri Mimari Eserleri
1. Karahanlılar:
- Kuzey Türbe
- Güney Türbe
- Karahanlılar Döneminin ilk camisi olan Mezar-ı Şir Kebir Cami.
- Orta Türbe.
- Akçakale Kervansarayı.
- Ribat- ı Melik.
- Kışlak Hazara Cami.
- Talhatan Baba Cami
- Buhara Hakim Tirmizi Cami.
-Özkent Minare.
-Tirmiz Sarayı.
- Kurtlu Tepe Şehir  Kervansarayı.
- Kalan Minare.
- Buhara Muğlak Attari Cami
- Arap Ata Türbesi.
- Ayşe Bibi Türbesi.
-Özkent Türbeleri.

- Semerkant Registan Türbesi
- Balacı Hatun Türbesi.
-Buhara Namazgah Cami
- Şeyh Fazl Türbesi

2. Gazneliler:
-  Leşker-i Bazar Ulu Cami.
-Ali Cazip Bey Türbesi.
-Beyhakiye Medresesi.
-Arasul Felek Cami.
- Leşker-i Bazar Sarayı
- Zafer Kuleleri.
- Sadiye  Medresesi.
- Ribat- ı Çahe Kervansarayı
-Ribat- ı Mahi Kervansarayı.

3. Büyük Selçuklular:
-Mümine Hatun  Türbesi.
- İsfahan Mescid-i Cuma Cami
- Ardistan Cami.
-Kümbet-i Ali Türbesi.
-Ribat-ı Şerif.
-Ribat- ı Zafarani.
-Ribat- ı Anuşirvan.
- Sultan Sancar Türbesi.
- Bağdat Nizamiye Medresesi.
- Rey Medresesi.
- Zevvare Mescid-i Cuma.
-Çihil Duhteran Türbesi.
-Horasan Hargird Medresesi.
- Meraga Kümbet-i Surkh.
-  Kazvin Mescid-i Cuma.
- Kazvin Haydariye Mescidi.
-Gülpayegan Mescid- i Cuma.
Anadolu Selçuklular Dönemi Mimari Eserleri
* Camiler:
- Konya Alaeddin Cami.
- Malatya Ulu Cami.
- Gök Medrese Cami ( Amasya)
- Burmalı Minare Cami ( Amasya).
- Niğde Alaeddin Cami.
- Afyon Ulu Cami.
-Arslanhane Cami.
-  Sivas Ulu Cami.
- Kayseri Hacı Kılıç Cami.
- Sivrihisar Ulu Cami.
b) Medreseler:
- Çay Medresesi.
- Sivas Gök Medrese.
- Konya Karatay Medresesi.
- Konya İnce Minareli Medrese.
- Konya Sırçalı Medrese.
- Caca Bey Medresesi.
- Kayseri Hatuniye Medresesi
- Sivas Çifte Minareli Medrese.
- Sivas Buruciye Medresesi.
- Erzurum Çifte Minareli Medrese
- Kayseri Seracettin Medresesi.
- Kayseri Huand Medresesi.
c) Kervansaraylar:
- Alara Han
- Evdir Han
- Sarı Han
- Sultan Han
- Çiftlik Han
- Öresun Han
- Ağzıkara Han
- Ezine Pazar Han
- Altınapa Han
- Çay Han
- Zazadin Han
d) Külliyeler:
- Hacı Kılıç Külliyesi
- Hunad Hatun Külliyesi
e) Kümbetler:
- Sırçalı Kümbet
- Kırşehir  Melikgazi Kümbeti.
- Kayseri Döner Kümbet
-  Emir Saltık Kümbeti
- Sivas Şeyh Hasan Bey Kümbeti
- Konya 2. Kılıçarslan  Kümbeti
f) Darüşşifalar:
-  Torumtay Bimarhanesi
- Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi
- 1. Keykavus Şifahanesi
-
g) Saray ve Köşkler:
- Konya Alaeddin Sarayı
- Kayseri Haydar Bey Köşkü
- Kayseri Hızır İlyas Köşkü
- 2. Kılıçarslan Köşkü
- Kayseri Keykübadiye Sarayı
- Beyşehir Kubadabad Sarayı.
Beylikler Dönemi Sanat Eserleri:
1. Saltuklular:
- Erzurum Kale Cami
- Erzurum Ulu Cami
- Üç Kümbetler
- Mama Hatun Türbesi
2. Mengücekler:
- Divriği Turan Melik Şifahanesi
- Divriği Ulu Cami
3. Danişmentliler:
- Kayseri Ulu Cami
-  Niksar Ulu Cami
- Kayseri Kölük Cami
- Emir Gazi Kümbeti
- Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi
4. Artuklular:
- Diyarbakır Ulu Cami
- Mardin Ulu Cami
- Kızıltepe Ulu Cami
- Şehidiye Medresesi
- Diyarbakır Marufiye Medresesi
- Diyarbakır Mesudiye Medresesi
- Mardin Hatuniye Medresesi
- Silvan Ulu Cam
- Diyarbakır Malabadi Köprüsü
- Semanin Medresesi
- Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü
5. Aydınoğulları:
- Selçuk İsa Bey Cami
- Birgi Ulu Cami
6.) Saruhanoğulları:
- Manisa Ulu Cami
7. Menteşeoğulları:
- Milas Firuz Bey Cami
- Balat İlyas Bey Cami
- Manisa İshak Bey Medresesi
- Peçin Ahmet Gazi Medresesi
8.) Germiyanoğulları:
- Kütahya Vacidİye Medresesi
9)  Hamitoğulları:
- Antalya Taş Medrese
- Antalya Yivli Minare Cami
-Antalya Mehmet Bey Kümbeti.
10) Ramazanoğulları:
-Adana Ulu Cami.
11) Karamanoğulları:
- Aksaray Zinciriye  Medresesi
- Niğde Ak Medrese
- Karaman Emir Musa Medresesi
- Hatuniye Medresesi
- Alaeddin Bey Kümbeti
12) İlhanlılar:
- Amasya Bimarhanesi
- Kayseri Sırçalı Kümbeti
-Erzurum Yakutiye Medresesi
- Sivas Güdük Minare Kümbeti
- Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti
-  Erzurum Ahmediye Medresesi
13) Karakoyunlular:
- Ahlat Erzen Hatun Kümbeti
- Gevaş Halime Hatun Kümbeti
14) Akkoyunlular:
- Ahlat Bayındır Kümbeti
- Mardin Sultan Hamza Kümbeti
15) Eretnaoğulları:
- Kırşehir Aşık Paşa Kümbeti
İshak Paşa Sarayının Özellikleri Maddeler Halinde

İshak Paşa Sarayının Özellikleri Maddeler Halinde

İshak Paşa Sarayının En Önemli Özelliği Nedir ?

- İshakpaşa Sarayı Ağrı şehrinin Doğubeyazıt  ilçesinde yer alır .
- Yapımız çok uzun sürmüş bir saraydır .
- Bu saray sarp kayalar üzerine yapılmıştır .
- Ağrı Dağı'nın eteklerinde yapılmış tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bir saraydır .
- İshak Paşa Sarayı Çıldır Valisi İshak Paşa tarafından 1784 yılında  yaptırılmış bir saraydır .
- Caminin işlemeli kubbesi bulunur .
- Geniş  ve büyük bir avlusu vardır .
- İşlemeli büyük bir kapısı bulunmaktadır .

- sekiz köşeli türbesi vardır .
- Selamlık ve haremlik gibi bölümleri bulunur .
- Her bir bölümü kendi içinde uyumlu olan bir saraydır .

- Yüksek giriş kapısı yer alır .
- Osmanlı Devleti'nin saray teşkilatına uygun olarak yapılmış bir saraydır .
- Harem bölümünün plan bakımından Topkapı Sarayı  ve Edirne Sarayı ile benzerlik gösterdiği görülür .
- İlk hali ile günümüze ulaşamamış olan bir saraydır İshak Paşa Sarayı .
- Bu sarayda kışlar çok soğuk ve uzun geçtiği için  her odada tıpkı Topkapı Sarayında olduğu gibi bir ocak bulunmaktadır . Bu ocaklar tüm sarayı ısıtmaktaydı . Yani bir tür merkezi kalorifer sistemi ile benzerlik   gösterir .
- İshak Paşa Sarayı'nda  bir su tesisatı bulunmaktadır .
- Çevresi yüksek duvarlar ile çevirili olan bir saraydır .
- İshak Paşa'nın en önemli özelliklerden birisi de sarayın merkezi bir sistemle ısıtılıyor olmasıdır .
- Çeşitli bölümleri vardır . Bunlardan selamlık bölümü yaklaşık 500 kişiyi içine alacak kadar geniştir .
- Dünyadaki ilk merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı  yer olması bakımından çok önemli saraydır .
- Bu yapı içinde 336 tane oda yer almaktadır .
- İçinde divan, harem, türbeler, cami surları olan kale özelliği taşıyan tarihi bir yapıdır .


Topkapı Sarayı'nın 3 Temel Bölümü

Topkapı Sarayı'nın 3 Temel Bölümü

Topkapı Sarayı'nın 3 Temel Bölümü

Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen ve diğer adı Yeni Saray olan Topkapı Sarayının üç bölümü; Birun , Enderun ve Harem'dir .
1. Birun:
- Dış Saray anlamına gelir .
- Birun Ve Enderun'u birbirine bağlayan kapı ise Babü's Saade adlı kapıdır .
-  Kapının ardında Arz odası yer alırdı ve Hükümdar bu odada devlet işlerini takip etmiştir .
- Birun'da sarayın dış hizmetli kadrosu yer alırdı . Bunlar ; Kapıkulu Ordusu , Çaşnigiler , Hekimler , Çavuşlar vb .

2. Enderun:
* Hükümdar'ın sarayda idari işerini ve özel yaşamını idame ettirdiği yerdir .
* Devşirme çocukları Enderun Bölümünde yetiştirilirdi .

Enderun Mektebi şu bölümlerden oluşur: Büyük Oda, Has Oda, Küçük Oda, Doğancılar Koğuşu, Seferli Odası, Hazine Odası, Has Oda, Kilerci Odası şeklindedir.  Bunlar hakkında da kısaca bilgi verelim:
- Has Oda: Hükümdarın gündelik hizmetlerinin görüldüğü yerdir. Tülbentçi  Padişahın iç çamaşırları ile ilgilenirdi. Silahtar silah bakımı ile İlgilenirdi.  Rikabdar Padişah'ın ayakkabıları ile ilgilenirdi. Çuhadar Padişahın  dış giyimi ile ilgilenirdi.
- Hazine Odası: Padişah'ın özel hazinesini ve kıymetli eşyalarını korumuşlardır.
- Doğancılar Koğuşu: Hükümdar'ın kuş türü hayvanlarının bakımının yapıldığı yerdir.
- Büyük ve Küçük Oda: Saraydak genel işleyişten sorumlu olan odalardır.
- Kilerci Odası: Hükümdar'ın sofra hizmetinin karşılandığı odadır.
- Seferli Odası: Hükümdar'ı eğlendirmekle sorumlu olan odadır.

3 . Harem:

- Padişah'ın aile yaşamını devam ettirdiği yerdir.
- Enderun'un içinde yer alan bir bölümdür.
- Valide Sultan tarafından idare edilir.
- Harem'de yer alan devşirme kökenli bayanlara  her türlü eğitim verilmiştir.

-  Verilen eğitimler ile buradaki cariyelerin Padişah' kültürlü bir eş olması amaçlanmıştır.
Zeugma Müzesi Nerededir ?

Zeugma Müzesi Nerededir ?

Zeugma  Müzesi Nerededir?

* Zeugma Mozaik Müzesi Ülkemizin Gaziantep ilinde yer alan önemli bir müzedir. Gaziantep'teki tarihi İpek yolu güzergahında yer alan bir müzedir.
* 2008 yılında inşasına başlanmış, 2010 yılında inşası tamamlanmış, 2011 yılında resmi olarak açılmıştır.
* Bu müze  9 Eylül  2011 yılında Gaziantep'te açılmıştır.

* Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın ikinci büyük müzesi olup 1700 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
* Üç yıl boyunca dünyanın en büyük mozaik müzesi olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir fakat daha sonra bu özelliğini  Hatay Arkeolojik Müzesi'ne devretmiştir.

* Zeugma Mozaik Müzesi  çok sayıda ziyaretçi akınına uğramıştır ve hala da devam etmektedir.
* Zeugma Mozaik Müzesinin  mimarisine çok önem verilmiştir.
* Hem teknolojik olarak hem de mimari yönünden dünyanın önde gelen  müzelerinden biridir.
* Bazı define avcıları Zeugma Mozaik Müzesinin  önemli parçalarını çalsa da bu parçalarda lazer sistemi ile  görüntülü olarak  eksik kalan yanları tamamlanmıştır.
* Zeugma Mozaik Müzesi üç bölüm şeklinde inşa edilmiş bir müzedir.
* Konferans salonu ve sergi salonu olarak da hizmet vermektedir.
* Zeugma Müzesinde yer alan her esrin yanında  bilgilendirme amaçlı olarak plakaları da yer almaktadır.
*
* Buraya gelen ziyaretçilere Zeugma Mozaik Müzesinin tarihi hakkında bilgi verilir.

* Dünyada ünlü olan Çingene Kız  mozaği de Zeugma Müzesinde sergilenmektedi
Aspendos Tiyatrosu Nerededir ?

Aspendos Tiyatrosu Nerededir ?

Aspendos Tiyatrosu  Nerededir?

*Aspendos tiyatrosu  Antalya'nın  Serik ilçesinin Belkıs köyünde yer alan önemli bir  tarihi  bir yerdir .
* Aspendos tiyatrosuna Belkıs  Tiyatrosu da denilir .
* Aspendos tiyatrosu Belkıs Antik Kentinin en önemli tiyatrosudur .

* Aspendos tiyatrosunun geçmişi 1800 yıl kadardır.
*  Bu tiyatro aradan onca yıllar geçmesine rağmen hala ayakta durabilmeyi başarmıştır, ufak sorunları olsa da bunların onarımı ve bakımı yapılmıştır .

*Aspendos tiyatrosu açık hava tiyatrosudur .
* Bu tiyatro Roma tiyatroları içinde en sağlam olanıdır .
* Mimar Zeno adında kişi yapmıştır bu tiyatroyu .
* Aspendos Tiyatrosu 25 yılda yapılmıştır .
*  Tarihi bir tiyatrodur fakat farklı etkinlikler için de kullanılmıştır,  özellikle konserler verilmiştir burada .
* Çok görkemli ve ihtişamlı olan muazzam bir tiyatrodur .
* Tiyatro yaklaşık yirmi bin kapasitelidir.
* Sahne binası bu tiyatronun en önemli bölümüdür.
* Aspendos tiyatrosunun akustiği çok önemlidir . Sahnenin ortasında  çıkarılan en ufak bir ses bile sahneye en uzakta duran kişiler tarafından duyulabilmektedir .
* Aspendos tiyatrosunun sahne binasında  tiyatronun kurucusu , şarap tanrısı ve tiyatronun koruyucusunun kabartması da yer alır .


Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi

Topkapı Sarayı Hakkında Genel Bilgi

Saray; Devlet işlerinin  yürütüldüğü, padişahın aile yaşantısını ve idari işleri sürdürdüğü yer anlamına gelmektedir.
* Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır .
* Yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olarak kullanılmıştır .
* Topkapı Sarayı'nın diğer adı Yeni Saray'dır. Yani Yeni Saray olarak da isimlendirilmiştir .

* Topkapı Sarayı'nda hükümdar ( padişah) idari işlerini yürütür ve burada aile hayatını da sürdürürdü.
*Topkapı Sarayı üç bölüm şeklindedir. Bunlar; Enderun, Birun ve Harem Bölümleridir.

* Enderun Bölümünde padişah idari işleri halleder ve özel yaşamını da burada geçirirdi. Enderun bölümünde devşirme çocuklar yetiştirilirdi. Enderun Mektebi şu bölümlerden oluşurdu: Has Oda, Hazine Odası, Seferli Odası,  Doğancılar Koğuşu, Büyük Oda …vb
* Birun ise dış saray anlamına gelirdi. Burada da sarayın dış hizmetinde bulunan kişler çalışırdı. Çaşnigirler, Kapıkulu Ordusu, hekimler, çavuşler…vb.
* Topkapı Sarayı 400 yıl  Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olarak kullanılmıştır.
* Topkapı Sarayı içinde saray bürokratları, Kapıkulu Ordusu da yer alırdı.
* Topkapı Sarayında bulunan saray bürokratları sarayda idari işleri yürütse de aile yaşamları sarayda olmamıştır.
* Topkapı Sarayı'na daha sonraları ek binalar  yapılmıştır. Bu ek binalar şunlardır: Çinili Köşk, Bağdat Köşkü, 3. Ahmet Kütüphanesi, Revan Köşkü, Yemiş Odası'dır.

Sümela Manastırı İle İlgili Kısa Bilgi

Sümela Manastırı İle İlgili Kısa Bilgi

Sümela Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon ilinde Maçka'da  yer alan bir yapıdır . Bu yapı tarihten günümüze kadar gelmiş olan en eski yapılardan biridir . Sümela Manastırının en önemli özelliği mimarisidir . Mimari  yapısı bakımından dikkat çekicidir .

Dik bir dağ yamacına yapılmış olan bu manastır  Trabzon ilinin  Maçka ilçesinin  Altındere köyünde bulunmaktadır . Hıristiyanların da ilgisini çeken bu manastır  Meryem Ana Manastırı olarak da adlandırılmaktadır . Bu manastırın yapımında  dağda yer alan mağaraların bulunuşu manastırın yapımına kolaylık sağlamıştır . Sümela Manastırına vadiden çıkılmaktadır . 

Merdivenler dar olan bir manastırdır . Sümela manastırına yüz basamaklı  merdivenle çıkılıyor . Altı katlı olan bir manastırdır . Mimarisinde kullanılan freskler ve  resimler insanların ilgisini çekmekte ve her yıl çeşitli ülkelerden turistler gelmektedir . Manastırın içinde kilise de bulunur  . Bu kilisenin içinde  Havva , Adem , Cennetten Kovulmayı anlatan resimler de yapılmıştır .


Sümela Manastır önceleri askeri amaçla da kullanılmıştır . Rum Ortodoksları için çok önemli olan bir manastırdır . Sümela manastırı sadece dışarıdan gelen ziyaretçi akınına değil yurt içinden gelen ziyaretçi akınına da uğramakta  ve Trabzon'un ekonomisine katkı sağlamaktadır ve  tarihi bir yapı olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir .


Zeugma Antik Kenti Hakkında Bilgi

Zeugma  Antik   Kenti Nerede Bulunur?

Zeugma  Antik Kenti  Gaziantep ilinin Nizip İlçesinin Belkıs  köyünde yer alan bir antik kenttir .  Bu kent büyük bir arazi üzerine kurulmuş antik kent olma özelliği  gösterir .  Zeugma Antik Kenti  ticari ve askeri açıdan çok önemli bir yere sahip olan tarihi bir kenttir .  

Zeugma Antik Kenti  zamanının en büyük kentlerinden biridir ve değişik isimler ile anılmıştır .  Bu kent değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır .  Büyük İskender'in hakimiyeti altına ,  daha sonra Roma 'nın hakimiyetine  girmiştir . Zeugma Antik kenti değişik uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için ismi de değişmiştir bu süreçte .  80  bin kişilik nüfusu olan Zeugma Antik Kenti  döneminin en fazla nüfuslu kenti haline gelmiştir . Zeugma Antik Kenti'nde bir çok imar faaliyetleri yapılmış ve bu kendi  adına para da bastırmış Roma kentlerinden  bir tanesidir .  

Zeugma Kenti kendi adına bastırdığı sikkelerin bir tarafına güçlülüğün simgesi olan  Roma Kartalı , motifi bir tarafına ise  kader Tanrıçası olan Thyke  basılmıştır .






Top