Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Buluşları

Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Buluşları


Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Buluşları 

Fatih Sultan Mehmet Sultan II Murat'ın oğlu olarak 30 Mart 1432 de Edirne'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren devrinin en önemli alimlerinden dersleri almış, hem Batı kültürünü hem de Doğu kültürünü iyi bir şekilde tanımıştır. Osmanlı Devleti'nin padişah yetiştirme geleneğine bağlı olarak bir süre devlet yönetimini öğrenmesi için Manisa'ya gönderilmiştir. Ve bu dönemde eğitiminden sorumlu olarak Molla Gürani görevlendirilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde her padişah adayı bir meslek alanında kendini geliştirdiği için Fatih Sultan Mehmet de kendisine meslek olarak top döküm işini seçmiştir. Belki de bu seçimi İstanbul'un fethini kolaylaştıran kader anlarından biri olmuştur. 13 yaşında babası tarafından tahta geçirilir. Ancak bu durum Macarlar tarafından bir fırsat olarak değerlendirilir ve Osmanlı'ya karşı saldırı planı hazırlanır.  Bunun üzerine Sultan Mehmet tahtı tekrar babasına bırakır ve Manisa’ya vali olarak döner. Sultan Murat tekrar tahta geçince Macarlara karşı 1444’te Varna Savaşı'nı kazanmıştır. 

Şehzade Mehmet babasının ölümü üzerine tekrar tahta geçmiştir. Sultan Murat'ın ölümünü fırsat bilen Karamanoğlu İbrahim Bey venediklilerle anlaşarak isyan etmiştir.  Sultan Mehmet Karamanoğulları'nın üzerine yürüyerek İbrahim Bey'in af dilemesi ile bu isyanı bastırmıştır. 

1453 uzun hazırlıklar neticesinde başlattığı kuşatma ile İstanbul’u fethetmiştir. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu zafer ile ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçtiği için batılılar yeni ticaret yolları aramış ve bu durum da coğrafi keşiflerin hızlanmasının önünü açmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın karadaki  en büyük rakibi Macarlar denizdeki en büyük rakibi ise Venedikliler olmuştur. Fatih Sultan Mehmet 1462 yılında Eflak’a sefere çıkmış burayı Osmanlı eyaleti yapmıştır. 1476 yılında Boğdan’ı almıştır. 1461 yılında Pontus Rum Devleti’ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde daha birçok sefer, adli ve idari yenilikler yapılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in Buluşları

 • -           Şahi ve havan topları ilk defa bizzat Fatih Sultan Mehmet’in çizimleri ile yapılmıştır.
 • -          İstanbul’un kuşatılması sırasında gemilere bakır levhalar döşeterek ilk kez zırhlı gemi kullanımını gerçekleştirmiştir.
 • -          Grejuva ateşi adı verilen ve havada tıpkı bir kuyruk yıldız gibi iz bırakarak ilerleyen yangın roketini 1478 yılında İşkodra kuşatmasında kullanmıştır. Tarihçi İbrahim Hami Danişmend bu silahın ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından kullanıldığını “Tarihi Hakikatler” adlı eserinde belirtmektedir.bbb
Ordu Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askeri Açıdan Faydaları Nelerdir?

Ordu Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askeri Açıdan Faydaları Nelerdir?


Ordu Millet Anlayışının  Türk Devletlerine  Askeri Açıdan Faydaları Nelerdir?

Göçebe hayat Türklerin askeri  karakterini geliştirmiştir.Türklerde ordu- millet anlayışı vardı. Ordu- Millet anlayışı demek  herkesin savaş anında asker olması anlamına geliyordu.’’ Her Türk asker doğar.’’ sözü de İslamiyet Öncesi Türk  devlet yaşantısı ile ilgilidir. Kadın erkek herkes asker olduğu için  millet birbirine daha çok bağlı oluyordu . Kadın- erkek herkes asker olduğu için ücretli askere de ihtiyaç kalmamıştır.

Türklerde ordu- millet anlayışı olduğu için Türkler  dünyayı en çok askerlik alanında etkilemişlerdir. Çeşitli savaş taktikleri de kullanılmıştır. Bunlar;  Hilal taktiği,  Turan taktiği,  Sahte Ricat, Pusu ve Kurt  Kapanıdır.

Askerlik  Türklerde vatani görev olarak  kabul edilmiştir. Kadınlar erkeklerinin her zaman yanında olmuşlar ve onlara destek olmuşlardır. At binmişler, kılıç kuşanmışlar ve savaşa her daim hazır halde  olarak devlete katkı sağlamışlardır. Türklerin  atı kullanmaları onların savaşçı özelliklerinin gelişmesini sağlamıştır, üzengiyi kullanmaları ise at üzerinde daha rahat hareket edebilmelerini sağlamıştır, pantolon kullanmaları ise  atın üstünde daha rahat şekilde hareket etmelerini sağlamıştır. Türkler ceket, pantolon, üzengi kullanımı, çeşitli savaş taktikleri kullanmaları ile de Çin, Avrupa ve Moğollara da örnek olmuşlardır.

bbb
Talas Savaşı’nın Dini, Kültürel Ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

Talas Savaşı’nın Dini, Kültürel Ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.


Talas Savaşı’nın  Dini, Kültürel Ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

Talas Savaşı Çin ile Abbasiler arasında meydana gelmiştir. Bu savaşın nedenler şunlardır:
- İslamiyet’i yaymak
- Kafkaslarda  egemenlik kurmak
- İpek Yolu ticaretini kontrol altına almak
- Çin’in  bölgede yayılmasına engel olmak

Savaş sırasında Yağma, Çiğil, Karluk, Basmil ve Tuksi boyları Abbasilerin yanında olmuşlardır ve onlara destek olmuşlardır.

* Talas Savaşı’nın  dini sonuçları şunlardır:
Karluk, Yağma, Tuksi, Basmil ve Çiği  boyları İslamiyet’i  kabul etmişlerdir. Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

*Talas Savaşı’nın  Kültürel Sonucu şu olmuştur:
- Kağıt, Çin’in  dışına çıkmıştır. Türkler kağıt kullnmaya başlamıştır. Semerkant’ta bir kağıt atölyesi kurulmuştur.

Talas Savaşı’nın  siyasi sonuçları şunlar olmuştur:
- Orta Asya’da  Çin  egemenliği engellenmiştir.
- Çin, İpek Yolu ticareti üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir.

Not: Abbasi Devleti Emevi Devleti gibi ‘’ Mevali’’ ( Arap milliyetçiliği) politkasını benimsememişlerdir. Bu da  Türklerin İslam dinine bakış açısını olumlu yönde etkilemiştir. Abbasiler din kardeşliğini yani ümmetçiliği benimsemişlerdir. Böylece de Türklerin İslamiyete geçişi hız kazanmıştır.

bbb
10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.


10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in  vefatının ardından 81 yıl geçti. Geçen bu  81 yıl ona olan özlemimizi ve sevgimizi daha da çok artırdı. Çünkü o milletinin gönlüne taht kurmuş, milletinin hiç unutamayacağı büyük bir lider, büyük bir komutan ve eğitimcidir. Büyük bir vatan sevdalısı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatını hep vatana hizmet etmekle geçirmiştir.

Ülkesinin bağımsızlığı için, vatan ve milletin egemenliği için elinden  gelen her türlü çalışmayı yapmış ve zorluklara göğüs germiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemiz yoklukla ve savaşla mücadele  ederken bir lider ortaya çıkmıştır. Bu mavi gözlü lider korkmayın sakın, Türk’ün gücü ile ezin o düşmanları demiş ve milletine umut vermiştir, cesaret vermiştir, azim vermiştir. Bu yolda, bu kutsal davada ‘’ Ya İstiklal, Ya Ölüm ‘’ demiştir de daha da başka bir çıkış yolu bulmamıştır. İleri görüşlü, idealist, milletine aşk ile bağlanan bu büyük önderi  asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkesinin birliği ve bağımsızlığı için, başka ülkelerin manda ve himayesine girilmemesi için  çok çalışmıştır ve arkasına yüce, asil milletimizi de alarak düşmanı yurttan kovmuşlardır.

Onu bu günde sevgi, saygı , özlem ve minnetle anıyoruz. Nurlar içinde uyu Gazi Mustafa Kemal’im, Rabbim mekanını cennet eylesin  senin ve tüm vatan evlatlarının inşallah…

bbb
Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.

Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.


Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un  Bilime Ve Bilim İnsanlarına  Verdiği  Değeri Açıklayınız.  

Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış olan  bir tüccar Gazneli Mahmut’un huzuruna gelir ve geldiği yerin  üç ay gece, üç ay gündüz olduğunu söyler. Gazneli Mahmut bu tüccarın kendisini kandırdığını zanneder ve bunun üzerine tüccara çok öfkelenir. Sarayının en önemli bilim adamlarından olan, Biruni’yi çağırır ve  tüccarın doğru deyip demediğini anlar.

Biruni de adamı dinler ve gözleri parlar. Çünkü adam gerçekten doğru söylemiştir. Biruni bunun bilimsel açıklamasını Gazneli Mahmut’a yapar.  Gazneli Mahmut’da sarayındaki bilim inanı olan Biruni’ye çok  güvendiği için onun dediklerine inanır.

Yani buradan çıkarılacak ana sonuç da şudur. Gazneli Mahmut bilime, bilim insanlarına çok önem vermiştir. Biruni için de şunu söylemiştir: Sarayımın en değerli hazinesidir.’’ demiştir. Biruni ayrıca yer çekiminin  varlığını Newton’dan önce söyleyen bilim adamıdır. Gazneli Mahmut eğer ki bilim insanlarına ve bilime  değer vermeseydi Biruni’nin sözlerine de inanmazdı ve o tüccara ceza verebilirdi. Biruni o kadar sevmiştir ki ve bilime o kadar çok önem vermiştir ki bundan dolayı katıldığı seferlere bile  Biruniyi de  götürmüştür.
Not:   Dünya tarihinde ‘’ Sultan’’ unvanını alan  ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

bbb
Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.

Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.


Kurtuluş Savaşı İle İlgili  Dörtlüklerden Oluşan  Bir Şiir Yazınız.

Bağımsızlık  elden mi gidiyordu
Yoksulluk bizi yerle bir mi ediyordu
Vatan işgal  altında mıydı
İşte geldi Türk Milleti , işte geldi Mustafa Kemal.

Yok edemezdi bizi o düşmanlar
Hep birlik olmuşlardı  hainler
Vatanımın  emektar anaları
İman ile kurtarıldı bu vatan,  inanç ile  yok oldu bu zulüm.

Ya İstiklal Ya Ölüm diyordu  liderimiz
Bundan başka yoktu  çaremiz
Ne yiğitlerimiz, ne askerlerimiz
İman ile kurtarıldı bu vatan, inanç ile def edildi hain düşman

Birlik, beraberlik içindeydi kahraman millet
Yok oldu o zulmeden illet
Doğdu yeni bir güneş yeni bir umut
İman ile kurtarıldı bu vatan , azim ile  kovuldu düşman

Kahraman  Mustafa Kemal  lideri oldu bu kurtuluşun
Askeri ile bir oldu, birlik oldu bu  yüce ulusun
Bağımsızlık  yok olmadı, yok oldu zulmün sonu
Kararlılık ile kurtuldu bu vatan, arkasına bakmadan kaçtı düşman.

Gelin birlik olmaya devam edelim
Kurtuluş Savaşı’ndaki ruha her zaman sahip çıkalım
Bu vatanı düşmanlara vermeyelim
İlim ile kurtulsun bu vatan, iman ile yaşasın bu vatan.

bbb
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.


Hz. Muhammed’in (s.a.v)  Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye  Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’nda cahillik baş gösteriyordu. Çünkü o zamanlar Arap Yarımdası’nda  kan davaları ve cinayetler yaygındı. Cinsiyet ayrımı vardı. Kadınlar aşağıda görülür, erkekler üstün görülürdü. Kız çocuklarına hiç önem verilmezdi ve kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek egemen bir toplum vardı. Kadınlara  miras verilmezdi. Bir erkek birden çok kadınla evlenebilirdi yani çok eşlilik vardı.

Sosyal sınıflaşmalar görülürdü. Aşiret çatışmaları vardı. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ise Veda Hutbesi’nde insan hakların önem  çok önemli açıklamalara yer vermiştir.

İnsan haklarına çok önem vermiş, adalete, eşitliğe çok önem vermiştir. Kimsenin kimsen üstün olmadığını Yüce Allah’ın yarattığı her insanın  önemli olduğunu söylemiştir. Can, mal ve namus güvenliğine önem vermiştir. Faizin her türlüsünü haram kılmıştır. Kadın haklarına önem vermiştir ve kadınların erkeklere Allah’ın emaneti olduğunu söylemiş ve onların haklarının korunması gerektiğini söylemiştir. Irk ayrımı yapmamıştır. Hırsızlığı yasaklamıştır. Zina yasaktır. Dinde aşırıya gidilmemesi gerektiğini söylemiştir. Emanete hıyanet edilmemesi gerektiğini, doğru, dürüst ve güvenilir olmamız gerektiğini söylemiştir. İnsanların soy  üstünlüğü yapmaması gerektiğini söylemiş ve her insanın aynı olduğunu söylemiştir.  Kan davalarını yasaklamıştır. Su ve mal davalarını da yasaklamıştır. Kasten bir insanın canına kıyılmaması  gerektiğini söylemiştir. Çocuğun işlediği suçtan dolayı babası suçlu sayılamaz, babasının işlediği bir suçtan da evlat sorumlu tutulamaz denilmiştir.

bbb
‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.

‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.


‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da  Destek Veren  İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye  Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle  Anadolu İnsanının Milli Mücadelede  Neler Yaptıklarını Yazınız.

Bir  yandan yoksulluk, bir yandan bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar Anadolu halkını zor duruma düşürmüştü. Zengin değildik, yeteri kadar mermimiz yoktu, silahımız yoktu, cephanemiz yoktu, yoktu da yoktu. Milli Mücadeleye katılan   halkımın, milletimin, toprağımın o güzel kalpli ,  kadınları, yaşlıları,  fedakar vatansever evlatları  bağımsızlık için, vatanı ve milleti kurtarmak için, başka bir milletin esiri olmamak için  savaşa katılmışlar ve Milletin kurtuluşu için, bağımsızlığı için, toprak bütünlüğü için düşmanla çarpışmışlardır. Anadolu Milli Mücadele yıllarında çok zor  bir durumla karşıya kalmıştır.

İşte bu yok oluşun gerçekleşmemesi için  koca yürekli insanlarımız, vatansever  insanlarımız kendini  vatan için feda etmiştir. Kadınlarımız erkeğinin yanında durmuş, cepheye mermi taşımış, erkeklerimiz düşmanla çarpışmış ve bu vatan düşman ellere verilmemiştir. Kadınlarımız yeri  gelmiş hemşire olmuş, yeri gelmiş doktor, asker, anne, baba vb. her role girmişlerdir. Amaç  tek ve ortaktır: Vatanın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı. Vatan elden giderse kalacakları tek yer yoktu, esir olunacaktı, köle olunacaktı. Başka bir milletin himayesi altında dillerini istediği gibi konuşamayacaklar, dinlerini , kültürlerini, kültürel özelliklerini yaşamlarına  aktaramayacaklardı.  Kültürümüz, milli benliğimiz yok olup gidecekti. İşte kahraman vatan sevdalıları bunu düşünmüş, geleceğini, bizleri düşünmüş ve vatan yolunda hayatlarını kaybetmiştir bu muazzam, bu muhteşem insanlar. Bize bu kutsal, bu değerli toprakları bırakmışlar ve canlarını bu vatan için hiç korkmadan feda etmişlerdir. Kimisi ağır yaralanmış, kimisi acılar içinde hayatını kaybetmiş, askerlerimizin ayakları nasırlaşmış, açlık, susuzluk bir yandan vurmuş ve daha neler neler….

İşte bu vatanın kıymetini bilmeliyiz, atalarımızın kanları ile kurtarılan bu vatan topraklarının bir daha tehlike altında kalmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, okumalıyız, ilim yolunda  yürümeliyiz. Bu vatan için  fedakarlık eden tüm vatan evlatlarına, askerlerine ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’e Yüce Allah’tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde uyusunlar inşallah.

bbb
Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.


Dumlupınar Şehitliğini  Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu  ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, hayatınızı hiçe sayarak, vatanın birliği ve dirliği için, vatanın  bölünmez bütünlüğü için şehit olan  güzel insanlarımız!  Saygıdeğer vatan evlatları! Bu kutlu yolda düşmanla savaşmaktan, çarpışmaktan asla korkmadınız. Bize güzel bir vatan bırakmak için, bağımsız bir ülke bırakmak için  çalıştınız, emek ettiniz, fedakarlık gösterdiniz.  Şahsi çıkarlarınızı düşünmeden, vatan için, toprak için, namus için bu kutlu yolda şehit oldunuz.

Biz  çocuklar, gençler, yaşlılar millet olarak sizin gibi vatan evlatları  ile gurur duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Hakkınız asla ödenmez , değerli vatan evlatları, değerli  şehitlerimiz! Bize bıraktığınız bu topraklarımızı sizden aldığımız gibi korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu toprakların bir tek taşını, bir avuç toprağını bile düşman ellere teslim etmeyeceğiz. Sizler bu vatan için şehit düşmekten korkmadınız, düşmana teslim olmadınız, vatanı asla satmadınız.  Size olan minnetimiz sonsuza kadar devam edecek kıymetli yiğitlerimiz, şehitlerimiz, evlatlarımız.

Sizlerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız, bu vatanı bölmek isteyen iç ve dış  düşmanlara karşı her zaman milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Yerinizde rahat uyuyunuz şehitlerimiz!

bbb

Top