Sosyal Bilgiler Açık Uçlu Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sosyal Bilgiler Açık Uçlu Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Ve  Cumhuriyet  Dönemi Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemi Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Osmanlı Ve  Cumhuriyet  Dönemi Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Kanuni Sutan Süleyman Dönemi’nde  Hint deniz seferlerine katılmıştır. En önemli eserleri Miratül Memalik ( Ülkelerin Aynası ) ve Kitabül Muhit (Yön) adlı eserleridir. Bu kişi kimdir?
………………………………………….
2)  Yavuz Sultan Selim ve  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde hizmet etmiştir. Kendisi denizcidir. En önemli eseri ‘’Kitab-ı Bahriye’’ adlı eseridir. İlk dünya haritasını çizen kişidir. Çizdiği ilk haritayı ise Yavuz Sultan Selim’e  sunan  bu bilgin kimdir?
………………………………………………………….
3) 2. Murat Dönemi’nde yaşamıştır. Kendisi Şeyhülislam’dır. En önemli eseri ‘’ Aynül Ayan’’ ‘dır. Bu bilgin kişi kimdir?
……………………………………………………….
4)  Seyyahtır. En önemli eseri ise  ‘’Seyahatname’’ ‘dir. Bu seyyahın adını yazınız.
………………………………………………………
5) Kendisi bibliyograftır. En önemli eserleri  Cihannuma, Fezleke ve Keşfü’z Zünun’’ ‘ dur.  Bu bilgin  kişi kimdir?
………………………………………..
6) Matematikçi, astronom, ve astrolog’dur. Kendisi Müneccimbaşlığı görevinde bulunmuştur. Bu kişi kimdir?

…………………………………………………..
7)  Fıkıhçı ve Şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuştur. En önemli eseri  ‘’ Duaname’’ adlı eseridir. Bu kişi kimdir?
………………………………………..
8)  Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi vermiştir. Kendisi tarihçidir. En önemli eseri ise  ‘’ Tevarih-i Al-i  Osman’’ adlı eseridir.
……………………………………………..


9) Kadın doğum uzmanı olan bir doktor olan bilgin kimdir?
………………………………………….
10) Cebir ile ilgilenmiştir. ‘’ Arf Teoremini’’ bulan bu bilim insanı kimdir?
…………………………………………
11) Kuantum  fiziği ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.  Çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapan  bilim insanı kimdir?
…………………………………………..
12)  Hukukçudur. İş hukuku  dalında önemli çalışmalarda bulunmuştur. En önemli eseri ‘’ Gençlerle Baş Başa’’  adlı eserdir. Bu eser  Milli Eğitim Bakanlığı’nın  yüz temel eseri kapsamında okullarda okutulmaktadır. Bu eseri yazan kişi kimdir?
……………………………………………………..
13)  Kimya dalında önemli çalışmalarda bulunmuştur.  Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı Türk bilim insanıdır. Yale Üniveristesi’nde  profesör olmuş  en genç bilim insanıdır. 19 Nisan 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’nde yaşamını kaybetmiştir. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………………………………….
14) Yeşilay Cemiyeti’nin  ( Hilal-ı Ahdar) kurucusu olan kişi kimdir.
………………………………………….
15)  Kendisi tıp alanında büyük işlere imza atmış, önemli bir beyin cerrahıdır Çok sayıda insanı ameliyat etmiştir. ( 9000 binden fazla kişiyi ameliyat etmiştir.) Bu değerli bilim insanı, bu değerli beyin  cerrahımız ‘’ Yüzyılın Adamı’’ olarak seçilmiştir. Bu bilim adamı kimdir?
……………………………………………………………….
16) Kendisi matematikçidir. Einstein ile görüşme fırsatı olan  ilk bilim insanıdır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………….


Cevaplar:
1. Seydi Ali Reis    2. Piri Reis  3. Molla Fenari   4. Evliya Çelebi   5.  Katip Çelebi    6. Erzurumlu İbrahim Hakkı    7.  Ebu Suud Efendi   8. Aşık Paşazade   9. Ayaşlı Şifai’dir.   10. Cahit Arf   11. Feza Gürsey    12. Ali Fuat Başgil   13.  Oktay Sinanoğlu   14. Mazhar Osman    15. Gazi Yaşargil    16. Kerim Erim

Önemli  Seyyahlar Ve Osmanlı Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Önemli Seyyahlar Ve Osmanlı Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Önemli  Seyyahlar Ve Osmanlı Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Yerin ve evrenin  küresel olduğunu kanıtlamaya çalışan bilim insanı kimdir?
…………………………………………..
2) Dünyayı dolaşan ilk kişidir. Kendisi öldürülünce yerine  Del Kano dünya turunu tamamlamıştır. Bu kişi kimdir?
……………………………………………….
3) Ümit Burnu’nu keşfetmiştir. Bu seyyah kimdir?
……………………………………………..
4)Kuzey Amerika’ya ulaşan  ilk Avrupalıdır. Bu seyyah kimdir?
………………………………………………..
5) Hesap makinesini bulan kimdir?
……………………………………………..


6) Pili icat eden bilim insanı kimdir?
…………………………………………
7) Doğrudan  Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan ilk kişidir. Bu seyyahın adını yazınız.
………………………………………………………
8) Dünyanın  yuvarlak olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Kendisinin lakapları  ‘’ Modern Fiziğin Babası’’,  Bilimin Babası’’ gibi lakaplardır.  Ayrıca bu bilim inanı teleskopu astronomi  alanında kullanan ilk kişidir. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………..
9) İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplamıştır. Kendisi astronomdur. En önemli eseri olan ‘’ Fethiye’’’yi Fatih  Sultan  Mehmet’e sunmuştur. Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………………..


10)  Düdüklü tencereyi icat etmiştir. Buharı enerji varlığı olarak kullanmıştır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………….
11) Yer çekimini  ispat eden bilim insanı kimdir?
……………………………………….
12) Osmanlı Devleti’nde ilk rasathaneyi kuran bilim insanıdır. Osmanlı Devleti’nde  otomatik makineler  üzerine ilk eserini yazmıştır. Kendisi astronomdur. Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………………..
13)  Telgrafı icat eden bilim insanı kimdir?
………………………………………………..
14) Dünya tarihinde roketle uçan ilk kişi kimdir?
………………………………………………..
15) Osmanlı Devleti’nin önemli minyatürcülerindendir. Ayrıca geometri kitapları da vardır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………
16) 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet)’in hocasıdır. Mikroplar ile uğraştığı için ‘’ Mikrobiyolojinin Babası ‘’ olarak  bilinen önemli bilim insanımız kimdir?
……………………………………………………
17)’’  Türk Plastik Cerrahisinin Babası ‘’ olarak bilinir. Osmanlı Devleti2nde deneysel farmokolojinin  önderi olan bu bilim insanı kimdir.?
……………………………………………

Cevaplar:
1. Kopernik   2.  Macellan   3. Bartelmi Dias    4. Kristof Kolomb    5. Pascal   6. Volta   7. Vasco Da Gama    8. Galileo   9. Ali Kuşçu    10. Denis Papin   11. Newton    12. Takiyüddin Mehmet   13. Gausus   14. Lagari Hasan Çelebi    15. Matrakçı Nasuh    16. Akşamseddin    17. Sabuncuoğlu  Şerafettin

İlk Ve Orta  Çağ’da Yetişen  Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular

İlk Ve Orta Çağ’da Yetişen Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


İlk Ve Orta  Çağ’da Yetişen  Bilim İnsanları İle İlgili Açık Uçlu Sorular


1) ‘’Tarihin Babası ‘’ olarak bilinen bilim insanını yazınız.
…………………………………………….
2) El Kanun-u Fi’t Tıp adlı eseri olan bilim insanını yazınız.
……………………………………..
3) Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanıdır. ‘’ Denge Üzerine’’ adlı eseri vardır. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………….
4) Astronomi ve cebir dalında çalışmıştır. En önemli eserleri  Zic-i Melikşahı, Risela-i Cebir’dir. Kendisi Celali takvimini de hazırlamıştır. Hayvan ve Türk Üçgenini bulmuştur. Bu bilim insanı kimdir?
…………………………….


5) Coğrafyacı ve gezgindir. En önemli eseri ‘’ Almagest’’ olan bilim insanı kimdi?
……………………………..
6)  İnsanın 4 maddeden olutuğunu söylemiş. En önemli eseri ‘’ Kutsal Hastalıktır.’’  ‘’ Önce Kendini Koru’’ felsefesini  öne süren bilim insanı kimdir?
………………………………………
7) Büyük Selçuklu Devleti döneminde  yaşamıştır. Batınilik akımına karşı mücadele eden bir bilim insanıdır.  En önemli eserleri  El Kıstasü’l Mustakim ve Fedaih’ül Batıniyye’’ dir. Mantığı Kuran-ı Kerim ile açıklamaya çalışan bir bilgindir. Bu bilim insanının adını yazınız.
…………………………………
8) İtalyan sanatçı Dante bu bilim insanından etkilenmiştir. Bu bilim insanının en önemli eseri ise  ‘’ ‘’Astronominin Esasları’’ adlı eseridir.
………………………………………..
9) Gezgin ve coğrafyacıdır. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………….


10) Cebr’in kurucusu olarak bilinir. Bu bilim insanı 0 ve X’İ  kullanan ilk bilim insanıdır.  En önemli eserleri;  Mukabale,  El Kitabül Muhtasar Fi Hisab’il  Cevri Vel, Toplama ve Çıkarma Üzerine gibi eserleri olan bilim insanını yazınız.
………………………………………………..
11) Robotik ve  sibernetik biliminin  kurucusudur. Yaptığı en önemli mekanik tasarım ise  Fil su saatidir. Leonor Da  Vinci’ye  ilham kaynağı olmuştur. Diyarbakır’da bulunan Ulu Cami’nin arkasındaki  güneş saatini de bu bilim insanı inşa etmiştir.  Bu bilim insanının en önemli eserleri şunlardır:  El Cami Beynel İlim, El Amel El Nafi Fi. Bu bilim insanının adını yazınız.
…………………………………………
12) Gazneli Mahmut  bu bilim insanı için ‘’ Sarayımın En Değerli Hazinesi’’ demiştir. Coğrafya, astronomi, felsefe, musiki,  tıp ile ilgilenmiştir. Newton’dan öne Yerçekimi’nin varlığından bahsetmiştir. En önemli eserleri şunlardır: El  Asarül Bakiye, Kitabüssabdele  Fi Tıp, El Kanuni Mesudi adlı eserleri olan bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………………
13) Bu bilim insanının lakabı ‘’ Muallimi Sani ‘’  ya da  ‘’ Hace-i Sani’’dir. Müsikişinastır yani  müzik ile uğraşan bilim  insanıdır. Sosyolog, felsefeci, tıp ve astronomi ile  ilgilenmiştir. En önemli eserleri şunlardır: Risale Fi El Hala, El medinetül Fazıla . Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………
14) Yılı 365 gün,  5 saat , 46 dakika ve 24  saniye olarak  bulan bilim insanıdır. En önemli eseri ‘’ Zic-i  Sabi’’ dir. Bu bilim insanı kimdir?
……………………………………………….
15)  Fotoğraf makinesini bulmuştur. ‘’ Tüm Zamanların En Büyük Optikçisidir.’’  Bu bilim insanı  ‘’ Nesne- Işın Teorisini bulmuştur. Bu bilim adamının adını yazınız.
………………………………………………
16)  ‘’ Meraga  Rasathanesini’’ kuran bilim  insanıdır. Kendisi astronomdur. En önemli eseri :  Şerh-i  İşarat’’.
…………………………………………….
17) ‘’Astronomların Babası’’ lakabı ile bilinir. En önemli eserleri;  El- Hey, El Mulahhas Fi . Bu bilim insanı kimdir?
………………………………………
18)  Cebir  İbni Hayyan  hakkında kısaca bilgi veriniz.
………………………………………….
Cevaplar:
1. Heredot   2. İbn-i Sina   3. Arşimed   4. Ömer Hayyam   5. Batlamyus   6. Hipokrat   7. Gazali  8. Fergani  9. Amasyalı Strabon   10. Harezmi   11. Cezeri    12.  Biruni  13 . Farabi   14. Battani   15. İbnül Heysem   16.  Nasuriddin  Tusi    17.  Çağmini     18. Cebir  İbn-i Hayyan Modern kimyanın kurucusudur. Çok sayıda asit keşfetmiştir. Atomun parçalanabileceğini söylemiştir. ‘’ İmbik’’ denilen  damıtıcıyı buldu. İlk defa hassas teraziyi buldu.


Sanayi İnkılabı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Sanayi İnkılabı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Sanayi İnkılabı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Sanayi İnkılabı ilk olarak ne zaman,  nerede ortaya çıkmıştır ?
…………………………………….
2)  Sanayi İnkılabı’nın  nedenleri nelerdir ?
…………………………………………….
3)  İplik eğirme makinesini kim bulmuştur ?
………………………………………..
4) İlk buhar makinesini kim yapmıştır ?
…………………………………
5) Telefonu kim icat etmiştir ?
………………………………..

6) Evrim teorisini  kim ortaya koymuştur?
…………………………………

7)  Petrolle çalışan uçağı kim bulmuştur ?
………………………………
8)  Telsiz telefonu, telgrafı kim icat etmiştir ?
…………………………………..
9) Elektrik lambasını icat etmiştir ?
…………………………………….
10) Telgrafı kim icat etmiştir ?
…………………………………………………
11) Sanayi İnkılabı’nın sonuçları neler olmuştur? Yazınız.
……………………………………………………….
12) Bakteri  ve mikrobu kim bulmuştur?
…………………………………………..
13)  Televizyonu kim icat etmiştir?
……………………………………………
14) İlk defa uçak ile uçmayı başaran kimdir?
…………………………………
15) Röntgen ışınlarını kim icat etmiştir?
……………………………………
16) Termometreyi kim icat etmiştir?
………………………………….
Cevaplar:
1. 18. Yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır.   2. Rönesans hareketlerinin  bilim ve teknoloji alanındaki  gelişmeleri hızlandırması,  Bilimsel gelişmelerin  sanayi üretiminde kullanılması,  Sanayileşmenin temel  hammaddeleri olan  demir ve taşkömürünün İngiltere ve Avrupa’da  bolca bulunması.   3.  James Hargreaves   4.  Denis  Papin   5. Graham Bell  6. Lamark   7. Wright Kardeşler   8. Herz  9. Edison  10. Mors   11.  Makine gücüne dayalı seri üretime geçildi, köyden şehre göç yaşandı ve şehir nüfusu arttı,zaman içinde insan gücüne  duyulan ihtiyaç azalmaya başladı,  üretim maliyetleri düştü, işçi sınıfı ortaya çıktı, kapitalizm, liberalizm gibi anlayışlar  benimsendi,  üretim alanında çeşitlilik başladı, Küçük atölyeler kapanarak  esnaf  örgütleri çöktü, sosyalizm, kominizm gibi düşünceler ortaya çıktı, Bankacılık sektörü gelişti, Avrupa’da büyük şirketler kuruldu,  Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin  ekonomideki payı azaldı, sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Burjuvazi daha da güçlendi ve halktan aldığı destek ile siyasette etkin rol oynamaya başladı, Sanayileşen ülkelerin dünyadaki itibarı da arttı.  12.  Osmanlı ülkesinin jeopolitik önemi arttı, ithalata dayanan  tüketim yaygınlaştı, ülke ekonomisi dış ülkelere bağımlı hale gelmeye başladı,  Avrupalı devletlere komşu sınırlarda  çiftlikler kuruldu, Hammadde ihracatı arttı, mamul madde ithalatı arttı, Avrupa ile  olan rekabet gücü azaldı, yerli esnafın  rekabet gücü azaldı, lonca teşkilatı çöktü, ülke toprakları sömürge amaçlı olarak  işgal edilmeye başlandı.  12. Pastör   13.  John Logie Baird   14. Kleman Ader  15. Röntgen   16. Fahrenhayt


Fransız İhtilali İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

Fransız İhtilali İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Fransız İhtilali İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

1)    Fransız İhtilali  ne anlama gelir?
…………………………………………………..
2)  Fransız İhtilal’nin  gelişim basamaklarını yazınız.
……………………………………………….
3) Fransız İhtilali’nin  sebeplerini yazınız.
……………………………………………………..
4)  Fransız İhtilali’nin sonuçlarını yazınız.
…………………………………………
5) İhtilal esnasında mahkumların özgür bırakıldığı hapishanenin adını yazınız.
……………………………………….

6) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne zaman  kabul edilmiştir?
……………………………………….

7) Direktuvar Dönemi’de   Fransa , Osmanlı toprağı olan nereyi işgal etmiştir?
……………………………………
Cevaplar:
1.  Fransa’da  1789- 1799 yılları arasında  burjuvazi öncülüğünde  gerçekleşen feodal, teokratik ve monarşik  yapıyı sonlandırarak  demokratik, özgürlükçü,  laik bir yönetsel yapının  kurulmasını sağlayan halk hareketine  ‘’ Fransız İhtilali’’ denir.   2.  Kurucu Meclis, Meşruti Krallık,  Milli Konveksiyon  Devri, Direktuvar Devri, Konsüllük Devri  3 . Kralın ,egemenlik yetkilerini kullanan tek güç  olması halkın siyasi problemlerine çözüm bulamıştır,   Fransa’da toplumun belli sınıflara ayrılması ( Soyularak,   rakipler ve halk ),  Aydınlanma Çağı  düşünürlerinin eşitlik,  adalet,   laiklik,  demokrasi gibi fikirler geliştirmeleri, , Yedi Yıl Savaşlarından dolayı Fransa’nane  ekonomisinin  önemli oranda açık vermesi,  Amerika Birleşik Devletleri’net meydana gelen  bağımsızlık savaşının  demokratik ve özgürlükçü bir  savaş olması  Fransa’da ezilen  halkın özlem duyduğu  bir özelliktir.  Bundan ötürü de Amerika Birleşik Devletleri ‘’de yaşanan olaylar da Fransa’yıl etkilemiştir.     5.  Krallık yönetimi yıkıldı,   halk iradesine dayanan  Cumhuriyet yönetimi kuruldu,  imparatorluklar parçalandı ve  ulus devletler kuruldu,   Sosyal sınıflaşmalar ortadan kalktı,  Kilisenin yönetim üzerindeki etkisi azaldı ve laik bir  yönetim kurulmuştur,  Milliyetçilik,  eşitlik,  özgürlük gibi kavramlar ön plana çıktı,   Yeni Çağ bitti,  Yakın Çağ başladı,   İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi yayımlanmıştır,   Avrupa’dakika krallıklar Fransız İhtilali’ne karşı  koalisyon  savaşlarını başlattı, Fransız İhtilali   1830 ve  1848 ihtilalleri üzerinde etkili oldu.  5. Bastille Hapishanesi   6. 26 Ağustos 1789    7. Mısır’ı işgal etmiştir.

Reform Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu  Sorular

Reform Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Reform Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu  Sorular 

1)  Reform Hareketleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
…………………………….
2. 16. Yüzyılda  Rönesans  hareketleri sonucunda Almanya’da başlayan ve  daha sonradan  diğer Avrupa ülkelerinde   Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yaşanan yeniliklere ve düzenlemelere verilen ad nedir? 
……………………………………
3) Reform hareketlerinin nedenleri nelerdir?
……………………………
4) Reform Hareketlerinin Almanya’da başlamasının sebeplerini yazınız.
……………………………………..

5)  Reform  Hareketlerinin sonuçlarını yazınız.
…………………………………….

6) Fransa’da Reform hareketleri kim tarafından başlatılmıştır?
……………………………..
7) İngiltere’de reform kim tarafından başlatılmıştır?
……………………………………

Cevaplar :
1. Almanya   2. Reform    3. Matbaanın etkisi , Katolik Kilisesinin  bozulması, Rönesans’ın etkisi, Endülijans Sorunu, Ekonomik etkenlerdir.  4.  Alman kilisesinin doğrudan  Papaya bağlı olması,  Almanya Hristiyanlığı Avrupa’da en son kabul eden ülke olduğu için  dini duygularını güçlüdür ve dini kendi menfaatlerine göre  yorumlayan din adalarına karşı büyük  tepki göstermişlerdir,  İncil’in ilk olarak   Almanya’da  Luther tarafından  tercüme edilmesi, Almanya’da siyasi birliğin olmaması ve  birçok prensliğin olması.   5.  Avrupa’da mezhep birliği  ve yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Avrupa’da uzun yıllar sürecek olan  mezhep çatışmaları başlamıştır, Kilisenin malları  yağmalanmış , prensler ve  burjuvalar  zengin olmuştur,  Bilimsel düşünceye daha çok önem verilmiştir, Okullar kiliseden  alınmış ve halka verilmiştir, laik bir  öğretim sistemi  kurulmuştur,   Katolik, Ortodoks mezheplerinin yanı sıra  Kalvenizm, Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Kilisenin baskısı ortadan kalkmıştır,  Kilisenin savunduğu ‘’ Kutsal Aile’’ düşüncesi yıkılmıştır.   6. Kalven tarafından başlatılmıştır.   7. Doğrudan kral tarafından başlatılmıştır.


Rönesans Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Rönesans Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Rönesans Hareketleri İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) 15. ve 16. Yüzyılda  Avrupa’da  bilim, sanat ve  edebiyat alanında  yaşanan gelişmelerin tümüne birden ne  denilmiştir? Yazınız .
………………………………………………………
2) Rönesans hareketi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır ? Yazınız .
……………………………………………
3)  Rönesans’ın İtalya’da başlamasının sebeplerinden  4 tanesini yazınız .
………………………………………………
4) Rönesans hareketlerinin  başlamasının genel nedenleri nelerdir ? Yazınız.
…………………………………………………….

5)  İtalyan bilim , kültür insanlarına  4 tane örnek veriniz .
…………………………………….

6)  İngiltere’de  birçok tiyatro eseri yazan  sanatçının adını ve bu tiyatro eserlerinin adını aşağıya yazınız .
……………………………………………..
7) Dünyanın yuvarlak olduğunu ve  Güneş’in etrafında döndüğünü  açıklayan  Polonyalı  bilim insanının adını yazınız .
…………………………………………
8)  Fransa’nın Rönesansçılarına beş örnek veriniz.
………………………………………………..
9)  Almanya’daki önemli bilim insanlarını yazınız .
……………………………………..
10) Rönesans Hareketlerinin sonuçları neler olmuştur. Beş madde ile  yazınız .
………………………………………………….
Cevaplar:
1. Rönesans ( Yeniden  Doğuş)   2. İtalya’da başlamıştır.   3.  İtalya’nın ticaret ve jeopolitik konumu nedeniyle farklı kültürler ile  etkileşim içinde olması, Antik Roma uygarlığı üzerinde  varlığını devam ettirmesi,  Şehir devletlerinden oluştuğu için  bu ülkede özgürlüklerin  de artması, Ekonomisi güçlü olduğu için , bilime, sanata ve  edebiyata  önem verilmesi,, İslam kültür ve uygarlığı ile temas halinde olması,  İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan  bilginlerin  Latince eserlerin  çevirisini yapmaları   4.  Haçlı Seferleri ile  İslam kültür ve  uygarlığından  alınan kağıt ve matbaa gibi buluşların  batıya geçmesi,  Kiliseye duyulan güvenin azalması, Coğrafi keşifler sonucunda  bilim, edebiyat ve sanata önem veren  ‘’ Messen’’ denilen bir sınıf oluşması,, yetenekli  bilim insanlarının ve sanatçıların  yetişmesi, İstanbul Fethi sonucunda  İtaya’ya kaçan bilginlerin  oradaki bilime  ncülük etmesi, Eski Roma ve Yunan dönemine ait  eserlerin Latince’ye çevrilmesi   5.  Leonardo Vinci, Rafael,  Makyavel, Tasso, Dante, Bramant,   Petrarca,   Gişarden,, Michelangelo, Donatello vb.   6. Shakespeare’dir. Eserleri ise şunlardır:  Makbel, Hamlet,  Kral Lear, Romeo,   Otello,  Sezar vb. gibi eserleri vardır.   7. Kopernik    8.  Montaigne, Piyer Lesko , Ronsar, Rabie,  Jan Bülan, Jean  Bodin.    9.  Erasmus, Luthet, Röklen.    10.  Skolastik düşünce yıkılmış  ve kiliseye duyulan güven  kaybolmuştur. Deney ve gözleme dayalı pozitif  düşünce önem kazanmıştır. İncil  farklı dillere çevrilmiştir. Bu da yine kiliseye duyulan güvenin  daha da sarsılmasına  sebep olmuştur. Dünya’nın yuvarlak olduğu ve  güneş etrafında döndüğü  kabul edilmiştir. Küçük kan dolaşımı bulunmuştur. Osmanlı  Devleti Rönesans  hareketlerine  yabancı kalmış ve  bundan dolayı da Osmanlı bilimsel gelişmeler konusunda  yetersiz kalmaya başlamaya başlamıştır. Avrupa'da  güzel sanatlar alanında  gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa’da  ‘’ Aydınlanma Çağı’’ denilen bir dönem başlamıştır.

Aşağıya Miryokefalon Savaşı İle İlgili Bir Soru Hazırlayınız.

Aşağıya Miryokefalon Savaşı İle İlgili Bir Soru Hazırlayınız.


Aşağıya Miryokefalon Savaşı İle İlgili Bir Soru Hazırlayınız. 6.sınıf sosyal bilgiler sınıfı 78.sayfa

1) Miryokefalon Savaşı’nın  diğer adı nedir ? Yazınız.
………………………………………
2) Miryokefalon Savaşı kaç yılında olmuştur ?
…………………………………………
3) Türkler kesin olarak Anadolu’ya hangi savaş sonucunda sahip olmuşlardır?
……………………………………………….
4) Bizans’ın , Türkleri Anadolu’dan atma umudu sona ermiştir. Bu savaştann sonra Bizans yıkılıncaya kadar savunmaya geçmiştir. Bu savaşın adını yazınız.
……………………………………………..

5) Miryokefolon Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?
………………………………………………


Cevaplar:  1. Yurt Tutan Savaşı  2. 1176 tarihinde olmuştur.   3. Miryokefalon Savaşı   4. Miryokefolon Savaşı  5. Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans

Malazgirt Savaşı İle İlgili Sorular Ve Cevapları
1) Malazgirt Savaşı kaç yılında olmuştur?
…………………………………….
2) Malazgirt Savaşı’nın diğer adı nedir?
……………………………………………
3) Malazgirt Savaşı’nın önemini yazınız.
………………………………………..
4) Malazgirt Savaş hangi devletler  arasında olmuştur?
……………………………………………….
5)  Anadolu’da ilk Türk İslam Devletleri hangi savaş sonucunda kurulmuştur?
…………………………………………………….
6)  İlk defa bir Bizans İmparatoru  Müslüman bir sultana esir düşmüştür. Bu hangi savaşın sonucunda gerçekleşmiştir.?
……………………………………………..
7) Türklerin batıya ilerleyişi hangi savaş sonucunda hızlanmıştır?
………………………………………………….Cevaplar: 1) 1071 yılında olmuştur.   2. Yurtaçan Savaşı   3. Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.   4. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans   5. Malazgirt Savaşı    6. Malazgirt Savaşı    7. Malazgirt Savaşı

Türk İslam Devletleri  ve Beylikler Dönemi  Mimari Eserleri   İlgili Açık Uçlu Sorular

Türk İslam Devletleri ve Beylikler Dönemi Mimari Eserleri İlgili Açık Uçlu Sorular


Türk İslam Devletleri  ve Beylikler Dönemi  Mimari Eserleri   İlgili Açık Uçlu Sorular

1)  Arap Ata Türbesi,  Ayşe Bibi Türbesi, Mezar-ı Şir Kebir Cami, Semerkant  Registan  Türbesi, Ribat-ı Melik vb. gibi mimari eseler hangi Türk İslam Devleti Döneminde yapılmıştır?
...................................
2)  Bağdat Nizamiye Medresesi,  Rey Medresesi,  Sultan Sancar  Türbesi,  İsfahan Mescid-i Cuma Cami, Horasan  Hargird Medresesi, Ribat- Anuşirvan  vb  gibi mimari eserler hangi Türk İslam Devleti Dönemi'nde yapılmıştır?
...................................
3) Gazneliler  döneminde yapılmış olan mimari eserlerden dört tanesini yazınız.
...................................
4)  Konya İnce Minareli Medrese, Konya  Karatay Medresesi,  Sivas Gök Medrese, Caca Bey Medresesi, Konya Sırçalı Medresesi, Kayseri Hatuniye Medresesi, Kayseri Çifte Medrese, Sivas Çifte Minareli Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Kayseri Huand Medresesi, Sivas Buruciye Medresesi gibi medreseler hangi devlet döneminde yapılmıştır?
............................................
5) Halı Kılıç Külliyesi ve Hunad Hatun  Külliyesi  hangi devlet döneminde yapılmıştır?
........................................
6) Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nden kalan  camilerden beş tanesini yazınız.
.......................................
7) Divriği Ulu Cami ve Divriği  Turan Melik Şifahanesi hangi beylikler  döneminde yapılmış mimari eserlerdir?
....................................


8)  Erzurum Ulu Cami, Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler, Erzurum Kale Cami , hangi  beylikler döneminde yapılmış mimari eserlerdir?
.......................................


9)  Danişmentliler  Dönemi'nden kalan mimari eserleri yazınız.
.......................................
10)  Kızıltepe Ulu Cami, Semanin  ve Şehidiye Medresesi,  Diyarbakır Ulu Cami, Mardin Ulu Cami,  Diyarbakır Malabadi Köprüsü, Silvan Ulu Cami,  Diyarbakır  Mesudiye  Medresesi, Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü gibi mimari eserler hangi  beyliğe aittir?
..............................................
11) Manisa Ulu Cami hangi  beylik dönemine ait mimari eserdir?
...................................
12)  Kütahya Vacidiye Medresesi hangi beylik dönemine aittir?
.......................................
13)  Manisa İshak Bey Medresesi,  Milas Firuz Bey Cami,  Balat İlyas Cami gibi mimari eserler hangi beylik dönemine aittir?
...........................................
14)  Adana Ulu Cami hangi beylik dönemine aittir?
.........................................
15)  Kırşehir Aşık Paşa Kümbeti hangi  döneme aittir?
..........................................
16) Niğde Ak Medresesi, Alaaddin Bey Kümbeti,  Karaman Emir Musa  Medresesi, Aksaray Zinciriye Medresesi  gibi eserler hangi beyliğe aittir?
..............................................


Cevaplar:
1. Karahanlılar    2. Büyük Selçuklular   3.   Zafer Kuleleri, Leşker-i Bazar Ulu Cami, Leşker-i Bazarn Sarayı, Beyhakiye Medresesi,  Arasul Felek Cami, Ali Cazip Bey Türbesi, Sadiye Medresesi vb.   4. Anadolu Selçuklu Devleti    5. Anadolu Selçuklu Devleti    6.  Niğde Alaaddin Cami, Konya Alaaeddin Cami, Sivas Ulu Cami, Malatya Ulu Cami,  Gök Medrese Cami,  Sivrihisar  Ulu Cami , Sivas Ulu Cami, Kayseri Hacı Kılıç Cami vb.    7. Mengücekliler    8. Saltuklular    9. Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi, Niksar Ulu Cami,  Kayseri Kölük Cami, Kayseri Ulu Cami, Emir Gazi  Kümbeti,   10. Artuklular   11. Saruhanoğulları    12. Germiyanoğulları   13. Menteşeoğulları    14. Ramazanoğulları   15. Eratnaoğulları    16. Karamanoğulları


Top