Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Hunların Yaşantılarını Dile Getiren Şiirden Yola Çıkarak Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları Ağaçtaki Kutucuklara Yazınız.


Hunların Yaşantılarını Dile Getiren  Şiirden Yola Çıkarak , Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları  Ağaçtaki  Kutucuklara Yazınız.

Hun  hükümdarı ile  evlenen  Çinli prensesin  yazdığı şiiri okuyunuz.
Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım
Şimdi de Hunların  çadırı yerim
Ocağım kül oldu ona ağlarım
Dünyaya gelmemiş olmak isterim
Yünden ip yapar,  keçe giyerler
Gözüme beter gelir, gönlüme kötü,

Koyunun etini yerler,
İçemem bakırla  sunulan sütü
Davulu her gece durmaz döverler
Dönerler ta güneş doğana kadar
Fırtına bozkırda gök gibi gürler
Yollar toz duman  boğana kadar.

Hunların barınakları:  Göçebe yaşam sürdükleri için çadırda yaşarlar.
Hunların   dokumaları, kıyafetleri: Yün dokumacılığı yaparlar, keçeden  kıyafetler yaparlar
Hunların yiyecekleri: Göçebe yaşam süren Hunlar hayvancılıkla uğraştıkları için geçimleri de hayvancılıktır. Bundan dolayı koyunun etini yerler, sütünü içerler, sütünden çeşitli yiyecekler yapabilir diyebiliriz.
Hunların madenleri: Hunların madeni bakırdır.
Hunların çalgıları: Çalgıları davuldur. Davul il eğlenceler yapılırmış sabahlara kadar.
Hunların  yaşadığı coğrafyanın bitki örtüsü:  Yaşadıkları yerin  tarıma elverişli olmayan, göçebe yaşama uygun olan bozkırdır.  Göçebe yaşam da Türklerin  farklı coğrafyalarda  yaşamlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Yaşanılan coğrafyanın bitki örtüsü bozkırdır.


bbb
Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.

Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.


Türklerin Tarih Boyunca  Çeşitli Bölgelere Yayılması  Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi ,  Kültürel  Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş  Olabilir. Aşağıdaki  Boşluğa Yazınız.

Siyasi:  Devlet boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Savaşçı özelliklerinin gelişmesi kolay olmuştur.
Coğrafi: Göçebe yaşam olduğu için yerleşik yaşam  özellikleri gelişmemiştir.  Göçebe yaşamdan dolayı Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır. Türklerin  yaşadığı yerlerin doğusunda  Kingan Dağları, batısında Hazar denizi, kuzeyinde Sibirya  stepleri,  Baykal Gölü, Altay Dağları, güneyinde ise Karanlık Dağları, Hindukuş ve Himalaya Dağları yer alır.

Kültürel:  Toprak mülkiyeti anlayışı olmadığı için sosyal sınıflaşma olmamıştır. Toplumsal dayanışma sağlanmıştır. Yazılı kültürün gelişimi göçebe yaşamdan dolayı gecikmiştir. Onun yerine sözlü edebiyat gelişmiştir. Sürekli hareket halinde olunduğu için  başka kültürler ile kültürel etkileşim yaşanmıştır. Türk kültürü başka kültürleri etkilemiş ve başka kültürlerden de etkilenmiştir. Göçebe yaşam kültür ve uygarlık hayatının  gelişimini olumsuz etkilemiştir. Göçebe yaşamdan dolayı Türklerin tarihini bir bütünlük içinde  incelemek zorlaşmıştır. Türk kültüründen kalan  eserlerin de azalmasına neden olmuştur.  Göçebe yaşamdan dolayı duvar sanatı ve mimari sanat gelişmemiştir. Onun yerine dokumacılık ve  çadır sanatı gelişmiştir. Sanat eserleri de taşınabilir şekilde yapılmıştır.
Ekonomik: Hayvancılığa dayalı ürünler  ihraç edilmiş, tarıma dayalı ürünler ise  ithal edilmiştir. Kısrak sütünden yaptıkları   kımızı ve  darıdan yaptıkları  bozayı içecek olarak kullanmışlardır. Uygurlar  Kamdu ve Böz  adı verilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır. Konservecilik gelişmiştir. İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı olmuştur. Kürk Yolunda hayvan ticareti yapılmış, İpek Yolunda ise  cam, ipek, çini vb. ticareti yapılmıştır. At ulaşım aracı olarak kullanılmıştır.

bbb
Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız

Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız


Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının  İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız

1)Sümerler:
*  Tarihte ilk olarak yazıyı bulan devlettir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Yazının bulunması ile tarih öncesi devirler sona ermiştir. Yazının bulunması ile insanlık tarihi de hızla ilerlemiş ve gelişmiştir. Tarihte bilinen ilk  yazılı kanun da bu uygarlığa aittir. İlk yazılı kanun Sümer  kralı Urgakina tarafından yapılmıştır. Tanrılar için Ziggurat denilen tapınaklar yapılmıştır. Burası arşiv, kütüphane, yazıcı okulu görevlerini de yerine getiren bir yer olmuştur.

Tahıl ambarı, ibadet yapılan yer,  gözlem evi (rasathane) ve okul olarak kullanılmıştır.  Bu tapınakta değerli metinler saklanmıştır ve bunlarında insanlık  tarihine katkıları olmuştur.

Yaradılış, Gılgamış ve  Tufan adında önemli destanları vardır.  Sayıyı bulan uygarlıktır aynı zamanda. Takvimi bulmuşlardır. Çemberin üç yüz altmış derece olduğunu bulmuşlardır. Tekerleği  ulaşım aracı olarak ilk defa kullanan uygarlık da Sümer uygarlığı olmuştur ve insanlığa çok fazla katkıları olmuştur.
2) Babiller: Hammurabi  Kanunları ile ünlü bir uygarlıktır. Kısasa kısas uygulaması hukuk  anlayışının temelini ortaya atmıştır. Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri ile ünlü bir uygarlıktır.
2) Asurlar: Sümerlerden öğrendikleri  Çivi yazısını ticaret aracılığı ile  Anadolu’ya taşımış olan, gelişmiş bir uygarlıktır. Kayseri Kültepe tabletlerinde bu uygarlığa ait  çok sayıda yazı vardır. Bu uygarlık birçok uygarlığı da olumlu yönde etkilemiş ve insanlık tarihine katkılar sağlamıştır. Tarihte  bilinen ilk kütüphane Ninova’da  Asur uygarlığı tarafından kurulmuştur. Anadolu yazı ile  Asur Ticaret Kolonileri Çağında tanışmıştır.

bbb
Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.

Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.


Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.

Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Savaşı’nın en önemli sembollerinden biridir. Çünkü Çanakkale deyince akla gelenlerden ilki de Nusret Mayın Gemisi’dir. 18 Mart günü Nusret Mayın Gemisi büyük bir başarı sağlamıştır. Düşmanın donanmasını büyük bir yenilgiye uğratan bu gemi  sadece 26 mayınla büyük bir başarı sağlamış ve milletimizin kaderini yenilgiden zafere dönüştürmüştür. Nusret Mayın Gemisi sayesinde düşmanların gemisi Çanakkale Boğazı’na girememiş ve vatanımızı yok edememişlerdir.

Nusret Mayın Gemisi şu anda Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. Merak edenler Mersin’e gittiği zaman  onu görebilir.  Nusret Mayın Gemisi Almanya’da yapılmıştır. Bu gemi özel şekilde mayın dökme gemisi olarak inşa edilmiş bir  gemidir.

Dar alanlarda kolay bir şekilde  çeşitli manevralar yapabilen bu gemi az su çekerdi. Az su  çektiği için de  mayın alanları üstünde rahat  ve kolay bir biçimde hareket edebilmekteydi yalnız Osmanlı Devleti maddi sıkıntılar yaşadığı için gerekli olan  mayınları bulamayacak duruma düşmüştü.
Nusret Mayın Gemisi 1955 yılına kadar  görev yapmış, 1962 yılında ise özel sektöre satılmıştır. 1990 yılına kadar ise kuru yük gemisi olarak çalıştırılmıştır. Nusret Mayın Gemisi 1990 tarihinde ise  Mersin Limanı’ndaki sulara gömülmüş ve daha fazla dayanamamıştır. Aradan 10 yıl geçmiştir. 10 yıl sonra Mersin Belediye Başkanı tarafından  büyük bir titizlikle çalışılmış ve gemi  tekrar çıkarılmış ve hak ettiği yere konmuştur. Gerekli olan bakım ve onarımı da sağlanmıştır.

bbb
Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.


Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Mutlulukların paylaşıldığı,  özlemlerin giderildiği, yemeklerin , tatlıların yendiği, herkesi bir araya getiren güzel günlerdir bayramlarımız. Bayram deyince akla gelen  mutluluk, paylaşma, yeme içme, güzel vakitler geçirmedir. Bayramlarda insanların  birlikte vakit geçirme nedenleri şunlardır:

Uzun zamandır birbirini görmeyen  eş, dost, aile bireyleri hasret giderir . Birlikte vakit geçirildiği zaman, yemekler birlikte yendiği zaman, çaylar içildiği zaman kişi ya da kişiler daha da mutlu olur ve barış, huzur olur.

Bayramda küslükler biter ve  sevgi ve saygı daha fazla olur. İnsanlar  dertlerini paylaşmak için,  aileleri ile birlikte güzel günler geçirmek için,  mutlu olmak için  bayramda bir araya gelirler ve güzel vakitler geçirirler.  Bayramlar yalnız geçmemelidir. Çünkü yalnız geçen bayramın ne tadı olur ne tuzu. Bayramda bir araya gelen insanlar  güzel sohbetler ederler, havadan sudan konuşurlar, hasret giderirler.  Büyükler küçüklerin kendileri ile ilgilenmesinden mutlu olur, küçüklerde büyüklerin sevgisini hissettiği zaman kendilerini daha iyi hissederler ve kimse yalnızlık duygusuna kapılmamış olur. Böylece insan daha çok sosyal olmuş olur ve içinde biriktirdiği  sıkıntıları  da sevdikleri ile  paylaşarak gidermiş olur ve güzel vakit geçirilmiş olur. Bundan dolayı bayramları sevdiklerimizle geçirmeliyiz ve bu güzel günlerde birlik, beraberlik içinde bayramı kutlamasını bilmeliyiz.

bbb
Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler

Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler


Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler

Halkın  egemenliğinin olduğu yerde, insan haklarının olduğu yerde, seçimlerin, halkın iradesinin olduğu yerde  cumhuriyet vardır. Cumhuriyet çok değerli bir kavramdır ve güçlü  ve adil bir  yönetim biçimidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile halkın egemenliği, halkın iradesi ön plana çıkmıştır.

Cumhuriyet ile ilgili özlü sözler şunlardır:
‘’ Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (Atatürk)
‘’ ”Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.” (Montesquieu)

‘’ ”İyi bir yurttaş için Cumhuriyet’ten daha değerli bir şey olamaz.’’  (Charles Dickens).
* ‘’ ”Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.” (Seneca)
‘’ Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.’’ ( Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. ( Mustafa  Kemal Atatürk)
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.'' ( ’’Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Yürütme kudreti, yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet

bbb
Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?

Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?


Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?  

Bir millet geçmişini iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsa, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak istiyorsa mutlaka tarih hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Tarihini öğrenmeyen bir toplum geçmişte yapılan hataların aynısını yapmaya ve gerilemeye devam eder. Tarih öğrenilmediği zaman  milli bir  kimliğiniz de olmaz ve geçmişimize yabancı kalırız. 

Geçmişimize yabancı kaldığımız  zaman da kültürümüzü, kültürel değerlerimizi bilmeyiz ve  kısa zamanda  toplum olarak dağılmaya başlarız. İnsanlığın ortak mirası hakkında bilgi sahibi olamayız.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulamaz. İnsanlığın geçmiş yaşantısındaki deneyimlerden faydalanılamaz. Bilginin gelecek nesillere aktarımı sağlanama. Kültür ve uygarlık yaşamının gelişimi azalır. Toplumda birlik, beraberlik, dayanışma ve milliyetçi  duygular azalır ve bundan dolayı da toplum içinde bir bütünlük sağlanmamış olur. Milli duygular pekişmez ve milli duygular pekişmediği için de milli birlik  de olmaz. Ortak geçmiş bilinmediği için ortak duygular da olmaz, olamaz. İşte tüm bunların olmaması için, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulması için, milli birlik ve beraberlik olması için, kültürün ve dilin korunması için mutlaka tarihimiz öğrenmeliyiz ve gelecek nesillere de öğretmeli, aktarmalıyız.

bbb
Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan Şiir Yazınız.

Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan Şiir Yazınız.


Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan  Şiir Yazınız.

Yaşamak,  özgür olmak, mutlu olmak onların da hakkı
Engelli bireyler diye onları görmezden gelmemeli
Hayat mücadelelerine, hayata umutla bakmalarına yardım etmeli
Engellilik sorun değil, sorun insanlıktan uzaklaşmaktır.

İnsan olarak kalmalıyız her zaman
Özel durumu olan kişilere yardım etmeliyiz her zaman
Görmeyen, işitmeyen, konuşamayan o muhteşem  kardeşlerimize destek olmalıyız her zaman
Engelli olmak yaşam hakkının elinden alınması değil
Engelli olmak  engelleri ortadan kaldırmakla olur ancak, işte o zaman insan oluruz ancak.

Yaşam çok hızla akıp giderken
Umutlar, hayaller insana özgü olurken
Yardım etmek, zorlukları yok etmek insanlığa  düşerken
Engelli olmak sorun değildir hiçbir zaman
Asıl engellilik duyguda yoksunluk, yürekte yoksunluktur her zaman.

Neyin başımıza  ne zaman geleceği bilinmeyen bu dünyada
Nedir bu bencillik, nedir bu hırs
Çevrenize dönüp bakın ne zorluklar yaşayan  kardeşlerimiz varken
Gelin birlik olalım, kendimizi engeli l kardeşlerimizin yerine koyalım, onları asla unutmayalım.

Yarınla umutla bakabilmek için
Sevgiyi, saygıyı yaşamak ve yaşatmak için
Yürekten geçenleri bilebilmek için
Gelin empati kuralım hep birlikte, gelin  özel kardeşlerimize sahip  çıkalım her zaman.

bbb
Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının Neye Karşı Olduğunu Belirtiniz Ve Karşı Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.

Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının Neye Karşı Olduğunu Belirtiniz Ve Karşı Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.


Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının  Neye Karşı Olduğunu  Belirtiniz Ve Karşı  Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.

Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla  görüşmelerini  yemek eşliğinde yaparmış. Böyle bir yemekte; ‘’ Buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de  görüşmemizi yapalım.’’ demiş. Aday,  daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı: ‘’ Beyefendi, size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam.’’ demiş. 

Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O  da bu soruya, ‘’ Ben, önüne gelen çorbanın  tadına bile bakmadan  tuz atacak kadar ön yargılı birine  fabrikamı teslim  edemem.’’ diyerek yanıt vermiş.

İş insanının karşı olduğu durum adamın ön yargılı olması ve çorbanın tadına bakmadan çorbaya tuz atmasıdır. Böyle insanlar işe alım yapacağı zaman da  iş başvurusu yapan kimsenin özelliklerini tanımdan, dış görünüşüne bakarak yanlış seçimler yapabilir.  Gerçekten başarılı insanları işe almayabilir ve hak etmeyen kişileri başa getirebilir. Hal böyle  olunca da fabrikada gelişme ve olmaz ve ön yargılı kimselerin  olduğu yerde de  işler yerinde gitmez. Böyle ön yargılı kimselerin değerlendirmeleri de objektif olmaz. Çünkü  kesin kararlar verirler ve sorgulama yeteneğine sahip olamazlar.

bbb
Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.

Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.


Toplumsal  Birlikteliğin Oluşmasında  Sosyal Yardımlaşma Ve  Dayanışmayı  Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok büyüktür. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma olduğu zaman insanlar arasında kardeşlik ve barış duygusu artar.  Bu faaliyetlere katıldığımız zaman kendimizi mutlu hissederiz ve yardıma muhtaç biri ya da birilerine yardım etmenin rahatlığını  yaşarız.

Toplumda huzur ve güven ortamı artar. Birlik, beraberlik ve dayanışma artar. İnsanlar daha mutlu olur ve daha  hoşgörülü ve merhametli olur.

Maddi durumu olmayan, yoksul insanlar kendilerini daha güvende hissederler ve  içinde yaşadığı toplumda huzur içinde yaşarlar. Bunun  için bu  faaliyetlere mutlaka destek olmalıyız ve çevremizdeki kişilerin yardımlaşmaya katkıları için elimizden gelen  fedakarlığı göstermeliyiz. Bu fedakarlığı ve azmi gösterdiğimiz zaman da daha güçlü ve daha mutlu bir toplum oluruz. Sağlam temeller attığımız için de kimse zor durumlara düşmez ve herkes rahatlıkla  yaşamını sürdürmeye devam eder. İnsanların, insanlığın yaşaması için, güzelliklerin daim olması için, barışın  ve huzurun artması için  böyle faaliyetlere katılmalıyız ve çevremizi de bu konuda teşvik etmeliyiz.

bbb
Orta Asya’da Yapılan Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları Vb. Bulunmuş Olması Türklerin Hangi Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.

Orta Asya’da Yapılan Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları Vb. Bulunmuş Olması Türklerin Hangi Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.


Orta Asya’da Yapılan  Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları  Vb.  Bulunmuş Olması  Türklerin Hangi  Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.

 Türkler göçebe bir yaşam sürdükleri için  tarımsal üretim fazla olmamıştır. Göçebe yaşamdan dolayı gecikmiş ya da engellenmiştir diyebiliriz. Türklerde savaş aletlerinin olması Türklerin savaşçı ve teşkilatlı bir millet olduğunu ortaya koymaktadır.  Türklerin halı ve kilim dokuması onların dokumacılık yaptığının göstergesidir.

Kilimlerde geyik,  çiçek ve süvari süslemeleri  bulunmaktaydı. Süs eşyalarının bulunması da Türklerin estetiğe ve sanata önem verdiklerinin göstergesidir. Çanak ve çömleklerin olması da  çiniciliğin gelişmesini sağlamıştır.

Pişmiş toprak üzerine yapılan  süslemelerin duvar  yüzeyine kaplanması ile çinicilik yapılmaktaydı. Altın madeni de vardı.  Bunların olması da Türk maden  sanatının gelişmişliği hakkında bilgi verir.
Not: Türklerin yaptığı ekonomik faaliyetler şunlardı:
Tarımsal ürünleri dışardan almışlar, hayvansal gıdaları dışarıya satmışlardır.
-  Uygurlar Kamdu ve  Böz denilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır.
- Konservecilik gelişmiştir.
-  İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı canlıdır. İpek Yolunda  ipek ticareti, cam, kağıt, çini ticareti yaygın olmuş, Kürk Yolunda ise  hayvan ticareti yapılmıştır.

bbb
Yaşadığınız Yeri Düşünerek, Coğrafi Özelliklerin İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini Tartışınız.

Yaşadığınız Yeri Düşünerek, Coğrafi Özelliklerin İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini Tartışınız.


Yaşadığınız Yeri  Düşünerek,  Coğrafi Özelliklerin  İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik  Faaliyetleri  Üzerindeki Etkisini  Tartışınız.

Yaşadığım yer İç Anadolu’nun doğusunda yer alan Sivas ilidir. Yaşadığım yerin ortalama yükseltisi fazladır.  Sivas’ta yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar ise kar yağışlı, buzlu, soğuk geçer.  Bundan dolayı da iklimi karasal iklimdir. Karasal iklim olduğu için de insanlar da ona göre geçimlerini  sürdürürler.  Burada hayvancılık yapılır, dağlık ve engebeli olmayan alanlarda  ise tarım yapılır. 

Sivas yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olmasına rağmen burada tarım fazla gelişmemiştir.

Sivas’ta kışın hava çok soğuk olur ve bunun için de insanlar kalın giysiler tercih ederler. Yaz mevsimin de çok uzun sürmez. Burada deniz olmadığı için  hava sert ve soğuktur.  Madenler bakımından zengin bir ildir.  İnsanlar madencilikten geçimini sağlar, hayvancılıktan geçimini sağlar. Yazın inşaat  işleri olduğu için  inşaat işlerinde  çalışılır. İnşaat işinde çalışan kimseler kışın soğuktan dolayı daha sıcak ve ılıman   şehirlere iş bulmak  amacı ile gitmek zorunda kalırlar. Tahıl, baklagiller ve sanayi ürünleri önemli tarım ürünleri arasında yer alır. İklimin sert olmasından dolayı sebzecilik ve meyvecilik fazla gelişmemişti. Sivas’ta bal da  üretilmektedir. Kışın Yıldız Dağlarında kayakçılık yapılmaktadır.  Buradan elde edilen gelir de  ülke ekonomisine katkı sağlar.  Tarihi  yerleri vardır, sıcak ve soğuk çermik  vardır, kaplıcaları vardır. İnsanlar iklime uygun hareket ederler.


bbb
Hak, Özgürlük Ve Sorumluluk Kavramlarının Komşuluk İlişkilerindeki Yeri Ve Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Hak, Özgürlük Ve Sorumluluk Kavramlarının Komşuluk İlişkilerindeki Yeri Ve Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?


Hak, Özgürlük Ve Sorumluluk Kavramlarının  Komşuluk  İlişkilerindeki Yeri Ve Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramlarının komşuluk  ilişkilerinde yeri çok önemlidir.  İnsanlar haklarının neler olduğunu, özgürlüklerinin  ve sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmalıdır. Aynı zamanda bu kavramlar  yaşamın akışında da yerini bulmalıdır. Örneğin komşularımızın yaşama hakkına, istediği gibi hareket etme hakkına karışmamalıyız.

Ya da özgürce, başka birine zarar vermeden hayatını yaşayan komşularımıza  müdahale etmemeliyiz. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Komşular üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği zaman,  birbirlerine saygılı olduğu zaman  komşuluk ilişkileri daha da güçlenir . Yardımlaşma, dayanışma, arkadaşlık ve kardeşlik gibi duygular yoğunlaşır. Herkes birbirine saygı gösterdiği zaman  sevgi de çoğalır. Huzurlu ve mutlu bir yaşam olur. İnsanlar birbirine güvenir ve sağlam ilişkiler kurulur. Her komşu daha doğrusu her insan hak kavramının, özgürlük kavramının, sorumluluk kavramının ne anlama geldiğini  iyi bilmelidir. Bu kavramların anlamlarının ne olduğu bilinirse ve yaşamda da uygulamaya konular ilişkiler daha güzel ve daha yapıcı olur. İnsanlar  birbirine karşı daha hoşgörülü olur ve daha anlayışlı olur. İnsanlar kafasına göre, kuralsız yaşarsa  insan ilişkilerine önem vermezse kargaşa çıkar ve komşular arasındaki iletişim de güçlü olmaz. Böyle olunca birbirine güvenmeyen, saygı duymayan, anlayışsız insanlar çoğalır ve bu durumda toplumun huzurunun kaçmasına neden olur.

bbb
Yukarıdaki Öğrencilerin Yaptığı Faaliyetlerin Amacını Söyleyiniz.

Yukarıdaki Öğrencilerin Yaptığı Faaliyetlerin Amacını Söyleyiniz.


Yukarıdaki Öğrencilerin  Yaptığı Faaliyetlerin  Amacını Söyleyiniz.

Niğde’deki öğrencilerin yaptığı faaliyetlerin amacı şudur: Öğrenciler haftada bir Türk Lirası Bağış kampanyası ile ayda yedi  aileye belli bir yardım yapmaktadır.  Artan para ile de sevgi evlerindeki çocuklara  çeşitli hediyeler verilerek onların mutlu olması sağlanmaktadır.

Böylece yoksul olan kimseler,  kimsesiz çocuklar mutlu edilmekte ve onlar da toplumsal yaşamda  az da  olsa onların  rahat edilmesi sağlanmak istenmiştir.
 Yardım alan aileler ve Sevgi Evlerindeki çocuklar  neler hissetmiş  olabilir? Söyleyiniz.
Yardım alan aileler çocukların bu küçücük kalpleri ile onlara yardım etmesi karşısında duygulanır ve aynı zamanda mutlu olurlar.  Çocuklar da çok mutlu olur ve sevinir.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Kulübünün Yaptığı bu faaliyeti toplumsal birlik ve  dayanışma açısından değerlendiriniz.
Bu faaliyet toplumda kardeşliği, birlik ve beraberliği daha çok geliştirir. Empati kurma becerisi  daha çok gelişir ve insanlarımız daha bilinçli, daha yardımsever ve daha bilinçli kimseler  olur. Başka kurumlara da örnek olunur.  Toplumda içinde maddi durumu olmayan kimselere yardım edildiği zaman  o kimseler maddi açıdan rahat olur ve  yalnızlık, terk edilmişlik duygusu yaşamazlar.


bbb
Yukarıdaki Haber Metnine Göre Yardımlaşma Ve Dayanışmanın  Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Yukarıdaki Haber Metnine Göre Yardımlaşma Ve Dayanışmanın Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?


Yukarıdaki Haber Metnine Göre Yardımlaşma Ve Dayanışmanın   Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?  

Haberde yer alan  konu Van’da meydana gelen depremdir. Van’da meydana gelen depremde altı yüz  kırk dört kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu depremde zor durumda kalan ailelere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek onlara  yardım edilmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma olduğu zaman  orada  hayata  tekrar tutunmaya çalışan kardeşlerimize maddi ve manevi olarak destek sağlamış oluruz. 

Yardımlaşma ve dayanışma olduğu zaman    millet olarak birbirimize daha çok bağlanırız ve birbirimizi daha çok severiz. İnsanlık, insani değerler, sevgi, merhamet gibi duygular hepimizde var olur.

Böyle olunca da güçlü bir toplum, güçlü bir millet oluruz. Bunun için her daim zor zamanlarımızda birbirimize destek olmalıyız. Yardımlaşmanın  toplum halinde yaşamın sonucu olduğunu bilmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz.  Kardeşlik duygularımız pekiştirmeliyiz ve hep birlikte huzur ve güven içinde yaşamalıyız.
Yardımlaşmanın önemi ile ilgili şu sözleri de unutmamalıyız:
*Muhtaçlara yardım etmek hem kişiye şeref kazandırır hem de onu kötü insanların dilinden korur. Kays bin Asım
*İnsanlar birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. Walter Scott

bbb
Sadaka Taşların Para Bırakan Ve Buradan Para Alan Kişilerin Duyguları Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz.

Sadaka Taşların Para Bırakan Ve Buradan Para Alan Kişilerin Duyguları Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz.


Sadaka Taşların Para Bırakan Ve Buradan  Para Alan Kişilerin  Duyguları Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz.

Osmanlı Devleti  yoksul insanlara yardım etmek ve onların utanmamasını sağlamak için müthiş bir sistem geliştirmişti. ’’Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek’’ sözüne yakışır uygulamalar yapılırdı. Böylece maddi durumu olmayan, yoksul kimseler sadaka  taşlarına bırakılan paralardan alır ve kimse görmeden de evine gidebilirdi. Birileri görecek diye utanma, çekinme duygusu da yaşamaz ve böylece de psikolojik olarak da rahat ve mutlu olurdu.

Sadaka taşlarına para  bırakan kişi o parayı yoksul birine bırakacağı için çok mutlu olmuştur ve gece yatağına huzurla ve vicdan rahatlığı ile yatmıştır. Parayı koyan kişiyi parayı alanı da utandırmamış ve mahcup etmemiştir.

Ayrıca paran veren kişinin de kimliği belli olmadığı için bu daha da anlamlı olmuştur. Parayı alan kişi de parayı koyan kişiye dualar etmiştir ve  çok mutlu olmuştur. Evine ekmek götüreceği için, çocuklarına yiyecek alacağı için, kimseden ağzı ile bir şey istemeyeceği için  çok sevinçli olmuş ve  devletine, devletinde yer alan hayırsever sahiplerine dua etmiştir.  İşte böyle şeyler de toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmiştir. Harika bir sistemdir ve harika bir örnektir.
Osmanlı Toplumundaki Bu Uygulamanın  Toplumsal Birlik Ve Beraberliğe  Katkıları ise şunlar olmuştur:
* Toplum içinde birlik ve beraberlik güçlenmiştir.
* Kimse kimsenin malını çalmaz  çünkü zaten ihtiyaç duyduğu para sadaka taşlarına konulmuştur. Bu da toplumda huzuru ve güveni sağlamıştır. Birlik ve dayanışmayı güçlendirmiştir.

bbb
Bireylerin Sahip Olduğu Rollere Uygun Davranmasının Sağladığı Faydalara Örnek Vererek Açıklayınız.

Bireylerin Sahip Olduğu Rollere Uygun Davranmasının Sağladığı Faydalara Örnek Vererek Açıklayınız.


Bireylerin Sahip Olduğu Rollere Uygun Davranmasının Sağladığı Faydalara Örnek Vererek Açıklayınız.

Toplum içinde yaşayan bireylerin sorumlulukları vardır.  Bu sorumluluklar içinde de herkesin  farklı rolleri vardır. Bireylerin sahip olduğu rollere uygun davranması bireye ve topluma fayda sağlar.  Herkesin rolüne uygun davrandığı zaman görevler de yerine getirilmiş olur.

Örneğin; bir  öğretmen okulda öğretmenlik görevini  üstlenen bir bayan evde de öğretmenlik yapmaya çalışırsa  olmaz. Öğretmense öğretmenliğini okulda  yapmalıdır.

Çocuğuna okulda öğretmen gibi davranmalı evde ise onun annesi olduğunu ona hissettirmelidir.  Böylece rolüne uygun davranmış olur ve sorun çıkmamış olur. Herkes rolüne uygun davrandığı zaman   işler daha  kolay yoluna girer. Bir başka örnek ise şunu verebiliriz:   Baba olan kişi evde baba gibi davranmalı, iş yerinde iyi bir iş arkadaşı olmalı, ailesinde iyi bir abi, iyi büyük olmalıdır. Böylece rolüne göre hareket etmiş olur. Herkes rolüne uygun davrandığı zaman toplumsal uyum da sağlanır  ve insanlar arasındaki iletişim de olumlu yönde olur.  Sorumluluklar yerine getirilmiş olur . Daha birçok fayda sağlanmış olur. Bunun için  her zaman rollere uygun davranılmalıdır.

bbb
Yaşlılığın İyi Ve Kötü Yanları Nelerdir ? Yazınız.

Yaşlılığın İyi Ve Kötü Yanları Nelerdir ? Yazınız.


Yaşlılığın İyi Ve Kötü Yanları  Nelerdir  ? Yazınız.

İnsan yaş ilerlemeye başlayınca eskisi gibi güçlü olamaz.  Her ne kadar her yaşın güzelliği olsa da yaşlılık daha zordur.  Gençlikte insan  her şeyi yapacağını sanır. Çünkü gençlik kanı  daha delidir ve kişi kendini daha iyi ve kuvvetli hisseder. Yaş ilerlemeye başlayınca ise insan artık eskisi gibi olmaz.  Vüdumuz kırışmaya başlar,   yaşla birlikte   çeşitli hastalıklar da baş gösterebilir. Sağlığına dikkat eden kişi ise yaşlansa bile hasta olmayabilir. Yaşlılığın iyi yanları şunlardır:

* Yılların birikimi ile insan daha deneyimli olur. Yaşlı kimseler deneyimli olduğu için toy yani genç kimselere  yol gösterir. Yanlış yapılmaması için gençleri uyarırlar. Yaşlıların  deneyimlerinden faydalanarak daha az hata yapılır.

* Kişi artık olgunlaşmıştır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. İnsanları daha iyi tanır.
* Çocuklarına, torunlarına kültürel değerlerini aktarır . Gelenek ve göreneklerin yaşatılması için çocuklarına bunları öğretir.
* Yaşlı kimse zamanında çok kitap okuduysa daha bilgili ve daha kültürlü bir kimse olur.
* Yaşlı  olunca küçükler yaşlı kimselere daha fazla hizmet eder. Çalışan kişiler genelde  küçükler olur, yaşlılar da yaşlılığın, emekliliğin tadını çıkarır.
* Daha çok dinlenme ve tatil yapma olur.

Yaşlılığın kötü yanları ise şunlardır:
* Güç azalır.
* Çeşitli hastalıklar ortaya çıktığı için daha az hareket edebilir , hızlı yürüyemez, fazla koşamaz.
* İş hayatında olmadığı için  kişi bazen boşluk içine düşebilir ve eski günleri hatırlayarak duygusallaşabilir.
* Daha çok ilgi, sevgi ve beklenti içine girer. Beklentileri karşılanmadığı zaman da hayal kırrıklığına uğrayabilir.
* Daha hassas olabilir ve en ufak bir söze alınabilirler. Onun için onları üzmemeliyiz ve çok sevmeliyiz.
* Daha az iş görebilir.  Fazla iş yapamaz.


bbb
Arkadaş Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Arkadaş Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Arkadaş Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İyi bir arkadaş insana her zaman fayda sağlar ve onu iyi yola götürür. Kötü bir arkadaş ise boş zaman ve  kötülükten başka bir şey değildir.  İnsan her zaman iyi insanlar ile arkadaş, dost olmalıdır. Kötü arkadaşları varsa da onları uyarmalı, onların iyi, ahlaklı bir birey olması için çaba sarf etmelidir.
Arkadaş seçerken şunlara dikkat etmeliyiz.
*Seçtiğimiz arkadaşın güler yüzlü, güvenilir ve dürüst olmasına dikkat etmeliyiz.
* Yalancı kimseler ile  arkadaşlık etmemeliyiz.
* Seçtiğimiz arkadaşın ailesinin de kim olduğunu iyi araştırmalıyız.
* Bencil olmamasına dikkat etmeliyiz.
* Şefkatli ve merhametli olmasına dikkat etmeliyiz.
* İçinde insan ve hayvan sevgisi olan kişiler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Dedikoducu olmayan, güzel ahlaklı kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Özü sözü bir olan kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Özel yaşamımıza  karışmayan, her şeye maydonoz olmayan kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Sır tutabilen kimseler olmalıdır.
* Yardımsever  ve dayanışmacı kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Vatanını ve milletini çok seven, bayrağına saygılı olan kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Empati kurma becerisine sahip kimseler ile arkadaş kurmalıyız.
* Dost canlısı, samimi, içten kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.
* Sohbet edilebilecek, dertlerimizi dinleyebilecek, zor günlerimizde yanımızda olabilecek kimseler ile arkadaşlık kurmalıyız.

bbb
Sizler de Çevrenizden Bildiğiniz İmece Faaliyetlerine Örnek Veriniz.

Sizler de Çevrenizden Bildiğiniz İmece Faaliyetlerine Örnek Veriniz.


Sizler de Çevrenizden  Bildiğiniz İmece Faaliyetlerine Örnek Veriniz.

İnsan her şeyi  tek başına yapamaz. Bunun için de  yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyaç vardır. Yardımlaşma ve dayanışma ile yapılan işler de imece usulü olur. Çevremde bildiğim imece faaliyetleri şunlardır:
* Kışlık erişte kesileceği zaman komşular bir araya gelir ve bir gün birinin eriştesi kesilir, başka bir gün diğer komşunun . Bu şekilde devam eder. Böylece herkes kışlık eriştesini yapmış olur.

* Salça kaynatılacağı zaman  da komşular sırası ile birbirlerine yardım eder. Çok zahmetli olan salça kaynatma işini herkes birbirine yardım ederek yaptığı için kışlık salçalar da hazırlanmış olur. Böylece  herkesin işi  halledilmiş olur.

* Kışlık bulgur hazırlanacağı zaman da komşular birbirine yardım eder. Önce bulgurlar kaynatılır. Daha sonra kurumaya bırakılır. Kuruyan bulgurun içindeki çöpler , komşuların bir araya gelmesi ile  her gün temizlenir. Bir komşunun bulgur  işi bittiği zaman diğerine geçilir. Böylece kışlık bulgurlar da hazırlanmış olur.
* Buzluğa konacak sulu köfte yapılacağı zaman da komşular birbirine yardım eder.
* Kışlık ekmek yapılacağı zaman da  erkenden kalkılır ve komşular birbirinin kışlık ekmeğini yapar. Böylece tek başına yapılamayacak işler yardımlaşma ve dayanışma içinde yapılır. Bu durumdan herkes karlı çıkar ve memnun olur. Böylece kışlık hazırlıklar da yapılmış olur ve kış elince bir güzel keyifle yenilir.

bbb

Top