Coğrafya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Coğrafya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Açıklayınız.


Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Açıklayınız.

Toprak oluşumunu etkileyen  faktörler şunlardır:
* Ana Materyal  ( Anakaya ):  Toprağın oluşması için ilk önce  ana materyalin  çözünmesi ve ayrışması gerekir. Topraktaki mineral çeşitliliği ve zenginliği kayaçların  fiziksel ve  kimyasal özellikleri ile yakından alakalıdır.
* Yüzey Şekilleri: Eğimin  fazla olduğu alanlarda toprak aşınır. Toprak aşındığı için de  toprak tabakası ince olur. Toprakların taşınması aynı zamanda, toprak zonlarının  oluşumunu da zorlaştırır.

Bir dağ yamacı boyunca farklı yükseltiye bağlı olarak farklı özellikte toprak kuşakları meydana gelir. Bakı ve yükselti koşullarının  devamlı  değiştiği  engebeli ve dağlık alanlarda farklı toprak tipleri ortaya çıkar.

* İklim: Toprak oluşumunda en etkili faktör iklimdir. Çünkü yağışın fazla olduğu  sıcak bölgelerde toprak oluşumu daha hızlı olur. Sıcak ve çöl bölgeleri ile  don olayının görüldüğü soğuk bölgelerde toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Çöllerde toprak katmanı çok ince olduğu için  çöller organik madde bakımından  fakir bölgelerdir.
* Organizmalar ( Canlılar):  Bitkiler, sürüngenler, mikrorganizmalar, omurgalı hayvanlar toprak oluşum sürecini etkiler. Bitkiler yaprakları ve kökleri ile  toprağı organik madde bakımından zenginleşitirler.
* Zaman: Topraklar uzun bir süreç içinde oluşur. İklime, bitki örtüsüne ve topografik yapıya bağlı olarak toprak oluşumu  için gerekli süre kısalıp uzar.

bb

Avustralya Hakkında Bilgi Veriniz.


Avustralya Hakkında Bilgi Veriniz.

* Avustralya’nın başkenti Canberra’dır.
* Ülkenin  hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur.
* Ülke dünyanın en eski kara parçalarından biridir.
* Ülkenin büyük bir kısmı düz ve az eğimli ovalardan oluşur.
* Ülkenin dağları; Büyük Set Dağları, Avustralya Alpleri, Darling, Augustus, Musgrave.
* Ovaları;  Eyre, Murray, Nullabor.
* Akarsuları;  Gilbert, Darling, Murray, Burdekin, Hackenzie.


* Gölleri; Ülkede çok sayıda göl vardır. En önemli gölleri ise şunlardır: Salt, Eyre, Woods, Cowan, Hopkins, Frame.
* Çölleri;  Büyük Kum , Viktorya, Gibson, Tanami, Simpson.


* İklimi: Ülkede Akdeniz iklimi, Çöl iklimi, Karasal iklim ve  Okyanusal iklim hakimdir.
* Bitki Örtüsü: Çöl bitkileri, Tropikal ormanlar, bozkır, savanlar, alpin çayırları.
* Ülkenin nüfusunun %90’dan fazlası  İngiliz, İrlanda ve İskoç kökenlidir. Geri kalanları ise  Asya göçmenleri ile Aborjinlerden oluşur.
* Ülkede nüfus artış oranı yüksektir. Bunun nedeni ise dış göçlerdir.
* Ülkede tarımda çalışanların oranı azdır.
* Ülkedeki başlıca tarım ürünleri şunlardır: Muz, şeker kamışı, üzüm , buğday, pamuk, turunçgil, ananas, çilek, tütün , avakado, mango, yer fıstığı.
* Ülke şeker kamışı, buğday ve  üzümde dünyada önde gelenler arasında yer alır.
* Ülkede küçükbaş hayvancılık ve büyük baş hayvancılık yaygın olarak yapılır.
* Ülkenin en öenmli yer altı kaynakları ise şunlardır: Elmas, boksit, kurşun, nikel, altın, demir, manganez, kalay, aliminyum.
* Ülke petrol ve doğalgazda kendi kendine yetebilen bir ülkedir.
* Ülkede gelişen sanayi kolları şunlardır:  Demir- çelik, otomobil, gemi, uçak, tarım gıda sanayi, kimya, ulaşım vb.
* Ülke keseli  memeli hayvanların fazla olduğu bir yerdir. Örneğin; Vombat, Valabi, Kanguru, Koala

bb

Oluşumlarına Göre Ve Bulunduğu Yere Göre Dağlar


Oluşumlarına Göre Ve Bulunduğu Yere Göre Dağlar

1) Kıvrım Dağları
a) Kuzey Anadolu Dağları
- Batı:  Yıldız  Dağı, Köroğlu, Küre, Bolu, Ilgaz Dağları
- Orta:  Canik  Dağları yer alır.
- Doğu: Giresun Dağı, Çimen Dağı, Rize Dağı, Kop Dağı, Mescit Dağı

b) Toroslar:
- Batı: Akdağ, Barla Dağı, Bey Dağı, Dedegöl Dağı, Geyik Dağı, Sultan Dağları
- Orta:  Bolkar Dağı, Aladağlar, Tahtalı Dağı, Binboğa Dağı
- Doğu:  Güneydoğu Toroslar, Cilo Dağı, Sat Dağı


c) Doğu Anadolu Dağları:
- Kuzey:  Kargapazarı Dağı, Allahuekber Dağı
- Orta:  Munzur (Mercan) Dağı, Palandöken Dağları, Aras Dağları
- Güney:  Bitlis Dağı, Bey Dağı ve Maden Dağı

d) İç Anadolu Dağlar:
- Batı:  Türkmen Dağı, Sündiken Dağı Sivrihisar Dağı
- Orta:  Elma Dağı, Aydos Dağı, Ayş Dağları
- Doğu: Hınzır Dağı, Akdağlar,  Tecer Dağı

e) Batı Anadolu  Dağları: Murat Dağı, Demirci Dağı, Şaphane Dağı

2)  Türkiye’nin Kırılma Sonucu Oluşan Dağları:
- Batı Ege Dağları:  Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağı, Menteşe Dağı
- Akdeniz Dağları: Nur Dağı ( Amanos)

3) Ülkemizde Volkanizma Sonucunda   Oluşan Volkan Dağları:
- Doğu Anadolu Volkanları: Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Süphan Dağı,  Tendürek Dağı
- İç Anadolu Volkanları:  Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı
- Ege Volkanları: Kula Konileri
- Güney Anadolu Volkanları: Karacadağ
- Marmara  Bölgesi  Volkanları: Uludağ ( İç Volkanizmadır.)


bb

Dünya Haritasını Dikkate Alarak Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Verilen Boşluğa Yazınız


Dünya Haritasını Dikkate Alarak  Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Verilen Boşluğa Yazınız. 6.sınıf sosyal bilgiler  99.Sayfa Cevapları

1) Yüz ölçümü en büyük olan kıtanın adını yazınız .
…………………………………………
2) Yüzölçümü en küçük olan kıtanın adını yazınız .
………………………………………..
3) 10 derece kuzey – 50 derece  güney paralleleri  ile 40 derece - 90 derece batı meridyenler arasında hangi kıta yer alır. Bu kıtanın adını yazınız .
……………………………………..


4) Asya kıtasının yer aldığı  coğrafi koordinat değerlerini aşağıya yazınız .
……………………………………………………

5) Grenwich’in  batısında toprağa sahip olmayan  kıtalar hangileridir? Bu kıtaların adlarını yazınız .
……………………………..
6)  Sadece  güney yarım kürede toprakları olan kıtanın adını yazınız .
………………………………………………
7)  Sadece kuzey yarım kürede  toprağı olan  kıtalar hangileridir? Yazınız .
……………………………………………………..
8) Büyük Okyanus haritada niçin hem doğuda hem de batıda gösterilmiştir ? Kısaca Açıklayınız.
……………………………………………….Cevaplar :
1.  Yüz ölçümü en büyük olan kıta  Asya kıtasıdır.     2. Yüz ölçümü en küçük olan kıta  ise  Okyanusya kıtasıdır  ( Avustralya) kıtasıdır.   3. Afrika kıtası yer alır.   4. 80 derece ile 0 derece kuzey parelleleri, 90 derece ile 180 derece arası doğu meridyenleri .   5.  Antartika kıtası yer alır.  6. Okyanusya ( Avustralya)   7. Asya Kıtası, Avrupa kıtası ve  Kuzey Amerika yer laır.   8. Aslında Büyük Okyanus aynıdır  fakat dünya yuvarlak olduğu için  haritada bu şekilde gösterilmiştir.

bb

Orman Yangınlarının Artması Canlılara Ne Gibi Zararlar Verebilir?


1) Orman Yangınlarının Artması Canlılara Ne Gibi  Zararlar Verebilir?

Orman yangınları ülkemizde ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. Orman yangınları çoğalınca hava kirlenmektedir. Ormanın içindeki binlerce ağaç yanıp kül olmakta, hayvanlar yanarak can vermektedir.  Orman yangını esnasında binlerce yeşillik yok olur ve duman olur. Bunun sonucunda da  oksijen kaynağımız azalır.

Hayvanların soyu tükenir ve bu da ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Orman yangınlarının artması ile tüm canlılar zarar görür ve yeşil alanlarımızın da azalır.

2) Orman Yangınlarının Artmasında İnsan Faktörünü Değerlendiriniz.
İnsanlar piknik yapmak amacı ile, eğlenmek amacı ile ormana gittiği zaman  çöplerini oraya bırakmaktadır. Özellikle de sigaralar söndürülmeden yere atılmakta, cam şişeler çöp yerine yere atılmakta ve bunlarda orman yangınlarına neden olmaktadır.  Mangal yapılmakta ve ateş söndürülmeden  geri gidilmektedir.

3)Orman Yangınlarının Azalması İçin Alınacak Önlemler Nelerdir?
Ormanlara çöpler bırakılmamalıdır.  Orman yangının olmaması için tüm insanlar ormanlara sahip çıkmalı ve ormanları koruma konusunda bilinçli olmalıdır. Çünkü her şeyden önce bilinçli olmak gerekir.  Yanan ağaçların yerine belli bir süre geçtikten sonra yenileri dikilmelidir. Yani ormanlar tarım alanlarına çevrilmemelidir. Yangın söndürme uçakları devlet görevlileri tarafından  artırılmalıdır. Orman yangını çıktığı zaman oraya en yakın birlikler vakit kaybetmeden gitmeli ve bir an önce yangını önlemelidir. Yangın söndürme ekipleri teçhizat  yönünden güçlendirilmelidir. Mangal yapılırken insanlarımız dikkatli olmalıdır. Ateş söndükten sonra ormanı terk etmelidir. Ormanları bilerek yakan kişilere devlet gerekli cezayı vermeli ve bu konuda  sert bir tutum içine girmelidir.

4) Orman Yangınlarının Artması Uzun Vadede Ekolojik Dengeyi Nasıl Etkiler?
Orman yangınları  çoğaldığı zaman  canlıların yaşamı büyük bir tehlike içine girer. Çünkü temiz hava ok olmaya başlar, dünyanın ekolojik dengesi bozulur.  Hayvanların nesli tükenir. Ağaçlar yok olur. Erozyon olur, oksijenli hava olmaz. Kısacası hayat durma noktasına gelir.

bb

Su İsrafının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ?


Su İsrafının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ?

Ne yazık ki sularımızın bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi  sonucunda zamanla sularımız azalmaya başlamıştır .  Artık büyük şehirlerde bile çeşmeden akan sular içilemeyecek hale gelmiştir . Bunun nedeni  de sulara karıştırılan kimyasal atıklar , ilaçlar vb.dir . Sularımızın  israf edilmesinin nedenleri şunlardır :
* İnsanların su konusunda bilinçli davranmamaları
* Muslukların  iyice kapatılmaması
* Kimi insanların gizli su kaçakçılığı yapması ve suları boş yere tüketmesi


* Kimi köylerde  devletin su parası almaması ve burada yaşayan kimi insanların da ne de olsa bedava su diyerek suyu israf etmesi
* Muslukları hızla açmak ve birçok suyu boşa israf etmek


* Saatlerce duşta kalmak ve bunun sonucunda da birçok su harcamak
* Sızdıran muslukların tamirini ertelemek ya da hiç tamir ettirmemek
* Sıcak su almak için suyun iyice sıcaklamasını beklemek, soğuk su almak için de suyun iyice soğumasını beklemek
* Tarlayı, bağı, bahçeyi sabahın erken saatlerinden sulamak yerine ,  güneşin en çok geldiği saatte sulamak
* Bulaşık makinesini, çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırmak
 Su İsrafının sonuçları şunlardır :
* Sular israf edilince zamanla su kaynaklarımız azalacak ve temiz bir su bulamayacak hale geleceğiz.
* Bu dünyada yaşayan diğer canlılar da susuz kalacak ve böylece onların da yaşam hakkını elinden almış olacağız.
* Nehirler, barajlar, göller susuz kalacak ve bu da tüm canlı yaşamını tehdit etmeye başlayacaktır .
 * Toprak susuz kalınca   tarlalar, bağ ve bahçeler kuraklaşacak ve buralardan ürün elde  edilemeyecek hale gelecek ve bu da kıtlığa neden olacaktır .
* Sular azalınca da su savaşları ortaya çıkacaktır .
* Gelecek nesillerimiz için zorlu bir yaşam mücadelesi başlayacaktır .
* Salgın hastalıklar artacaktır .


bb

İnsanın Doğaya Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ? Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?


İnsanın Doğaya Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?  Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?

İnsanın doğaya hakim olduğunun kanıtları şunlardır:
* İnsan  kendi eli ile doğaya her türlü zararı da verebilir , doğaya fayda da sağlayabilir .  Genel olarak baktığımızda insan doğaya  yarar vermekten çok zarar vermektedir . Yarar kısmı çok azdır . Her türlü yeşil alanlar yok edilmekte , çok katlı binalar yapılmaktadır . Bu da doğadaki temiz ve yeşil alanların azalmasına neden olmaktadır . Yine baktığımızda sanayide çıkan zehirli gazlar , zehirli atıklar sulara ve havaya karışmakta ve doğamız kirden  tanınmaz hale gelmektedir .

İnsanlar  gün gelecek temiz hava alamayacak hale gelecekler , yeşil alanlar yerine kurak alanlar artacaktır . İnsanlar burada doğaya kötü yönde hakim olmaktadır . Elbette iyi yönlerimiz de vardır  . Zaman içinde güneş enerjisinden üretilen arabalar artacak ve böylece  benzin kullanımı azalacak ve bu da doğaya katkı sağlayacaktır .

Daha çok ağaç dikerek doğayı güzelleştiririz ve burada da doğaya olumlu yönde bir katkı sağlamış olacağız . Ağaçları bilinçli kesersek ağaçlarımız tükenmeyecek ,  çok fazla ağaç kesersek ise kendi sonumuzu hazırlayacağız. Bilim ve teknolojisi gelişmiş ülkelere baktığımızda  örneğin Japonya'yı örnek verelim. Japonya'da her yıl  çok büyük şiddette depremler olmakta , mal kaybından başka  hiçbir insanın burnu bile kanamadan kurtulduğunu görüyoruz.  Aynı deprem ülkemizde yaşandığı zaman ise binlerce insan hayatını kaybediyor, milyonlarca zarar ortaya çıkıyor.  Burada baktığımızda  bilim ve teknolojinin gelişmesinin de insanın doğaya hakim olmasında etkili olduğunu düşünebiliriz . Yine baktığımızda  insanların çevreyi kirletmesinin sonucunda , küresel ısınmanın sonucunda iklimler değişiyor ve bu da insan yaşamında  ve diğer canlıların yaşamında olumsuz sonuçlara yol açacaktır İşte insanın doğaya hakim olduğunu burada görebiliriz .

Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları şunlardır:
Doğa insana hakimdir .  Örneğin ; Amerika Birleşik Devletleri çok gelişmiş bir ülkedir fakat burada meydana gelen büyük felaketler engellemiyor . Tsunami, hortum, kasırga,  büyük sel, depremler  gibi felaketleri gelişmiş ülkeler bile önleyemiyor. İşte burada da baktığımızda doğa  insana  hakimdir diyebilirim. Yine baktığımızda bir yıldırım düştüğünde insan buna engel olamıyor. İşte bunlar da doğanın insana hakim olduğunun kanıtlarıdır diyebiliriz.

bb

Çernobil Nükleer Faciasının Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Yazınız.


Çernobil Nükleer Faciasının Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Yazınız.

Çernobil Nükleer Güç Santrali , Ukrayna'nın başkeneti  Kiev  şehrine  yüz otu kilometre  uzaklıkta bulunan bir yerdir . 1986 yılında  santralde yapılan bir deney sırasında meydana gelen  bir patlama sonucunda  , santralde radyoaktif  maddelerin bulunduğu  zırh zarar görmüş ve bunun sonucunda da  radyoaktivite hızla çevreye yayılmıştır . Bu patlama sonucunda ise şunlar olmuştur :
*   Çok sayıda insan yaşamını kaybetmiştir. ( 15-30bin )

*  Üç yüz seksen bin  çocuk kan kanseri olmuş, bu çocuklarda anemi saptanmış ve troid sorunları baş göstermiştir .

* Bağışıklık sistemi çöktüğü için normal hastalıklar dahi ölümcül hale gelmiş ve bu yıllarda Ukrayna'da  ölüm oranı , doğum oranını geçmiştir .
* İki buçuk milyon hektar tarım alanı kullanılamaz hale gelmiştir .
* Bu faciayı çocukluğunda yaşayan bin dört yüz tane gencin troid bezi ne yazık ki alınmak zorunda kalınmıştır .
* Bu faciadan sonra o bölgenin temizlik işleri ile uğraşan hizmetli kişiler de radyasyondan etkilenmiş , yaklaşık altı yüz bin kişi  bu durumdan olumsuz etkilenmiştir .
* Ukrayna'da büyüme bozuklukları çoğalmıştır .
* Sakat doğumlar artmıştır .
* Bu facidan dolayı gelecekte de  yedi milyon  insanın bu patlama sebebiyle  ciddi sağlık problemleri yaşayacağı beklenmektedir .

bb

Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .


Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .

* Mısır'ın başkenti Kahire'dir .
* Ülkenin komşuları Sudan,  Libya ve İsrail'dir .
* Mısır'ın hem  Afrika kıtasında hem de Asya kıtasında toprakları vardır .
*  Ülkenin Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunur .
*  Ülkenin yeryüzü şekilleri şu şekildedir . Ülke sade bir yapıya sahiptir .  Plato görünümünde yer alır .
* Ülkenin ortalama yükseltisi çoğu yerde beş yüz metreyi geçmemektedir .
* Mısır büyük bir kısmı çöllerle kaplı olan bir ülkedir .
*  Ülkede Sahra Çölü, Doğu Çölü ve Batı Çölleri yer alır .
*  Ülkenin en önemli akasuyu ve en önemli deltası Nil'dir .
* Ülkeye katkı sağlayan Nil nehir büyük bir öneme sahiptir .


* Nil Nehri üzerinde Dünya'nın en büyük baraj gölü olan Nasır Gölü yer alır .
* Ülkede genel olarak Çöl iklimi hakimdir .
* Mısır'ın güneyinden esen Hamsin  rüzgarı yüksek sıcaklığa ve  kum fırtınalarına sebep olur .

* Mısır'da yağış miktarı genelde azdır .
* Ülkede yağış az olduğu için  ülkenin çoğunluk bir bölümü  bitki örtüsünden fakirdir .
* Ülkenin nüfusu yaklaşık seksen  iki milyon yüz kırk yedi bindir .
* Mısır'ın başkenti olan  Kahire , Afrika'nın en kalabalık nüfuslu kentidir .
*  Ülkede insanların  çoğu Nil Vadisi ve deltasında hayatını sürdürür .
* Ülkede tarım alanları fazla olmadığı için  Nil Vadisi ve deltasında  modern tarım yapılır .
* Nil deltasından yılda birden fazla ürün alınır .
* Ülkenin  en önemli tarım ürünleri şunlardır : Buğday, çeltik, turunçgil, hurma, şeker kamışı, sebze, tahıl, pamuk ve buğdaydır .
* Akdeniz kıyılarında ve Nil nehri boyunca  balıkçlılık yapılır .
* Ülkenin  önemli yeraltı kaynakları ise şunlardır :  Petrol ve doğalgaz,demir,  manganez, kömür ve fosfat .
* Ülkede gelişen  sanayi kolları şunlardır :  Makine sanayi,  petro-kimya, otomobil, tekstil ve gıda sanayi .
* Mısır Piramitleri sayesinde ülke her yıl ziyaretçi akınına uğrar ve bundan dolayı da ülkenin turizm gelirleri oldukça iyidir .
* Süveyş Kanalında  yapılan  deniz ulaşımından da önemli  ölçüde gelir sağlanmaktadır .
* Ülkemiz Mısır'dan şunları  ithal eder :  Petrol ve petrol ürünleri, pamuk.
* Ülkemiz Mısır'a şunları ihraç eder :  Demir, bakır, sabun, pamuk,  otomobil, gıda maddeleri .

bb

Dağların, Ovaların Ve Platoların Çevreye Ve İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir? Yazınız.


Dağların, Ovaların Ve Platoların  Çevreye  Ve İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir? Yazınız.

1) Dağların  çevreye ve insan  hayatına etkileri şunlardır:
* Dağlar  çevrelerinin  su kaynaklarıdır.
* Orman ve maden açısından zengin yerlerdir.
* Kültürel ve sosyal hayatı etkileleler.
* Dağlar, hayvan ve bitki türü bakımından  zengin yerlerdir.
* Bazı spor faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir ( Örneğin; kış turizmi gibi.)

* Yerleşme ve ekonomik yaşamı  zorlaştırır.
* Ulaşımda zorluklara neden olur.

2) Ovaların  çevreye ve insan hayatına etkileri şunlardır:
* Ovalar tarım  ve hayvancılık için elverişli alanlardır.
*   Ovaların olduğu yerlerde yerleşmeler yoğundur. Ovalar  birçok büyük şehri  içine alır.
* Ovaların  olduğu alanlarda  ulaşım kolay olduğu için  yollar da  çoktur ve yollar bakımından zengin yerlerdir.
* Ovalar yeraltı  suları ve yer üstü suları bakımından zengin yerlerdir.
* Ovalar arazi  yapılarından dolayı  depremin etkisi daha çok hissedilir.

3.  Platoların Çevreye ve  İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir?
*  Platolar hayvancılık ve tahıl tarımı için  elverişli yerlerdir.
* Platolarda ulaşım dağlara nazaran daha  kolaydır.
* Platolar ovalardan sonra nüfus ve yerleşmenin  yoğun olduğu yerlerdir.
* Bazı platolarda yaylacılık yapılır ve  turizm açısından da önemli yerlerdir.


bb

Hindistan Hakkında Bilgi Veriniz .


Hindistan  Hakkında Bilgi Veriniz .

* Hindistan'ın başkenti : Yeni Delhi'dir .
* Ülkeninin komşuları; Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan, Nepal ve  Çin'dir .
* Ülkede geniş ovalar, platolar ve dağ sıraları yer alır. Ülkenin yeryüzü şekilleri üçe ayrılır . Bunlar;  Himalayalar,  Kuzey Ovaları ve  Dekkan Platosu'dur .
* Dünyanın en yüksek dağ kuşağı Himalayalardır .
* Kuzey Ovaları ise dünyanın en verimli oavaları arasında yer alır .
* Hindistan'da genel olarak Muson iklimi hakimdir . Bundan dolayı ülkede  yazları yağışlı ve sıcak, kışlar ise kurak ve serin geçer .

* Karakum  dağları ve  Himalayalarda ise  yüksek dağ iklimi görülür .
* Karasallık, yükseklik  ve enlem , Hindistan'da  sıcaklık değerlerinin  çeşitlilik göstermesine neden olmuştur .

* Ülkede dünyanın en çok yağış alan yeri vardır. Bu yerin adı   Assam bölgesinde yer alan  Çerranpuçi'dir. Çerranpuçi yıllık on iki bin  milimetrelik yağış ile  dünyanın en çok yağış alan yeridir.
* Ülkede yağış fazladır fakat  ormanlar tahrip edilmiştir . Ormanların tahrip edildiği  yerlerde ise savanlar bulunur .
* Yüksek alanlarda  ise çayırlar ve bodur ağaçları yer alır .
* Hindistan, Çin'den sonra dünyanın  ikinci kalabalık ülkesidir .
* Bebek ölüm oranlarının fazla olduğu bir ülkedir .
*  Hindistan'da ortalama yaşam süresi  kısadır .
* Ülkenin en önemli geçim kaynağı tarımdır .
* Ülkenin önemli tarım ürünleri şunlardır: Darı, jüt ( ıhlamurgillerden bir bitki ) , çeltik, buğday, yer fıstığı, şeker kamışı, çay, kahve,  kauçuk ve çeşitli baharatlardır.
* Ülkede geleneksel tarım yöntemi uygulnadığı için    tarımdan alınan verim düşüktür.
*  Balıkçlık potansiyeli yüksek olan bir ülkedir.
* Ülke yeraltı kaynakları yönünden  zengin bir ülkedir .
*  Önemli yeraltı kaynakları şunlardır:  Demir, tuz, taşkömürü, toryum, krom, boksit, manganez.
* Ülkede hammmade ve enerji  kaynakları yeterlidir fakat sanayi yeteri kadar gelişmemiştir.
* Ülkede en gelişmiş sanayi kolu tekstildir.
* Ulaşım yönünden  Asya'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alır .
- Hindistan ile Türkiye  arasındaki ilişkiler fazla gelişmemiştir .


bb

Ülkemizde Küresel Isınma Sonucu Olabilecek Değişmeler Nelerdir? Açıklayınız.


Ülkemizde Küresel  Isınma Sonucu   Olabilecek Değişmeler Nelerdir? Açıklayınız.

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumdan ötürü farklı iklim bölgeleri içinde yer alan bir ülkedir .
*Sıcaklıkların artması ve  yağış koşullarının  değişmesi , Türkiye'de bitki örtüsünün  dağılışında  önemli değişmelere sebep olacaktır .
* Orman üst sınırı  yüz- iki yüz metre  yükselecektir .
* Hakkari'deki dağlarda  buzullar büyük oranda eriyerek ortadan kalkacaktır .
* Buzul alanları çayır  alanlarına dönüşecektir .

* İç Anadolu Bölgesi'nde  bozkır alanlar daha da artacaktır .
* Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kaçkar  Dağlarındaki buzullar eriyip yok olacaktır .

* Küresel ısınma sonucunda deniz seviyesinde yükselme meydana gelecek fakat bu Türkiye'deki kıyılarda  fazla etkili olmayacaktır. Küçük ve Büyük Menderes, Bafra ve Çarşamba, Çukurova  gibi delta alanlarının  denize yakın olan kesimleri kısmen deniz etkisine maruz kalacaktır .
* Ülkemizin güney  kesimlerinde kısmen de olsa kuraklık artacaktır . Buna rağmen  kuzey bölgelerde sıcaklık ve yağış artışı bitkiler açısından  son derece olumlu  koşullar gösterecektir .
* Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki  sulama sorunu ihtiyacı , Doğu Anadolu Bölgesi'nden  beslenen  akarsular ile  karşılanacaktır.
* Küresel ısınma çöl bölgelerine yakın olan ülkelerde daha etkili olacaktır . Ülkemizde iklim değişmesi ise çöl bölgelerine yakın olan ülkeler kadar etkili olmacaktır .

bb

Brezilya Hakkında Bilgi Veriniz.


Brezilya Hakkında Bilgi  Veriniz. 

* Brezilya'nın başkenti Brasilia'dır .
*  Brezilya'nın  komşuları ;  Paraguay , Surinam , Venezuela ,  Bolivya , Peru , Kolombiya ,  Fransız Guyanası ve Guyanam'dır .
*  Brezilya'nın topraklarının büyük çoğunluğu  Oğlak dönencesi ile ekvator arasında yer alır . Bunun için de ülkede  sıcak ve yağışlı tropikal iklim görülür .
*  Yeryüzü şekilleri şu bölümlerden oluşur : Amazon Bölgesi , Kuzey Bölgesi, Doğu ve Kuzeydoğu Bölgesi, Orta Brezilya Platosu, Güney Brezilya  Paltoları.

* İklimi  sıcak ve yağışlı olan tropikal iklimdir .
* Bitki örtüsü  savan, tropikal ormanlar ve ormanlardır.

*  Tarım alanları az olup tarımla uğraşanlar ise fazladır .
* Ülkede büyükbaş hayvancılık gelişmiştir .
* Ülkede  ormanlar geniş yer kapladığı için  kerestecelik de gelişmiştir . Kereste satışı önemlidir .
* Ülke zengin yer altı kaynaklarına sahiptir .
* Ülkenin önemli yer altı kaynakları şunlardır : Elmas,  kalay,  boksit, demir, altın ve manganez.
* Ülkede hidroelektirik potansiyeli  fazladır.
* Ülkenin önemli sanayi kolları şunlardır:  tekstil, gıda, makine ve otomotivdir.
* Ülkemiz Brezilya'ya şunları ihraç eder:  Nişasta, fındık, pamuk, çay.
* Ülkemiz Brezilya'dan şunları ithal eder:  Hayvan yemi,  kahve, ham demir.

bb

Yunanistan Hakkında Bilgi Veriniz


Yunanistan Hakkında Bilgi Veriniz

* Ülkenin resmi dili Yunancadır .
* Ege Adalarından dolayı sık sık sorun yaşadığımız ülkelerdendir .
* Yunanistan dünyanın en eski uygarlıklarından bir tanesidir .
* Ülke 1821 tarihinde Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir .
* Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülkedir .
* Yunanistan'ın başkenti Atina'dır .
* Yunanistan , Türkiye, Makedonya, Arnavutluk ve  Bulgaristan ile komşu olan bir  ülkedir .

* Ülke Avrupa kıtası içinde deprem riskinin en fazla olduğu bir ülkedir .
*  Yunanistan genel olarak dağlık bir ülkedir . Ülkenin  %70'i dağlar ile kaplı,  %20'si ise adalar ile kaplıdır .

* Ülkenin en yüksek noktası ve en yüksek dağı Olimpos  dağıdır .
* Ülkede üç binden fazla ada vardır .
* Ülkenin önemli şehirleri : Atina, Selanik, Kavala, Yenişehir,  Yanya, Volos,  Patra gibi yerlerdir .
* Ülkede genel olarak Akdeniz iklimi hakimdir .
*  Ülkenin bitki örtüsünü  ormanlar ve maki oluşturur .
*  Ülkenin en önemli geçim kaynağı tarımdır . Yüzey şekilleri engebeli bir yapıya sahip olduğu için  ve yağışların az olması tarımı olumsuz etkilemiştir .
* Ülke  zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahiptir .
* Akdeniz ülkeleri içinde ise zeytin ve zeytinyağı üretiminde ilk sırada yer alır .
* Ülkenin en önemli tarım  ürünleri şunlardır : Çeltik, turunçgiller, pamuk, buğday ve çeşitli sebzelerdir .
* Ülkede meralar fazla olduğu için küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır .
* Yunanistan yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir .
* Sanayisi ise gelişmekte olan bir ülkedir  .
* Önemli sanayi kolları şunlardır  :  Gemi onarımı, tekstil, gıda, kağıt ve  gübre.
* Ülke turizmden  önemli gelir elde eder . Her yıl buraya çok sayıda turist gelmektedir .
* Yunanistan kara yolu ve demir yolu açısından gelişmiş olan bir ülkedir .
* Ülke deniz taşımacılığında da önemli bir yere sahiptir .
* Ülkemiz Yunanistan'a şunları ihraç eder :  Bakır eşya, gıda maddeleri, cam eşya,  çeşitli makineler, plastik ürünler  ihraç eder .
*  Ülkemiz Yunanistan'dan şunları ithal eder :  hamm madde ve kimyasal maddeler alır.

bb

İngiltere Hakkında Bilgi Veriniz .


İngiltere Hakkında Bilgi Veriniz .

* İngiltere'nin  başkenti Londra'dır.
* İngiltere nüfus artış hızı düşük fakat nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir .
* İngiltere'nin yalnız İrlanda Cumhuriyeti ile  kara sınırı vardır .
* İngiltere dört ülkeyi kapsayan bir  krallıktır .  Bunlar İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya'dır.
* İngiltere'nin kuzey, güney ve  güneybatı bölümleri dağlık bir yapıya sahiptir .
* İngiltere'de çok sayıda  irili ufaklı adalar vardır . Yaklaşık  beş bin yüz tane ada vardır .

* Ülkenin kuzeyindeki dağlık alanlar  dışında  , ülkede genel olarak ılıman  okyanus iklimi görülür . ( Kışlar ılık, yazlar serin ve her mevsim yağışlı geçer.)
* Ülkede ılıman okyanusal iklim hakim olduğu için güneşli gün sayısı da  az olur.

* İngiltere'nin iklimi üzerinde etkili  olan akıntı Gulfstream  sıcak su akıntısıdır .
* İngiltere'de eskiden gür ormanlar vardı fakat  tahripler sonucunda  ormanlık alanlar azalmıştır . Bunun için de günümüzde İngiltere'de   orman alanlar  azdır. Çayırlar fazladır .
* Ülkenin  toprakları genel olarak tarıma elverişli olan topraklardır .
*  Tarımda modern yöntemler kullanılır .
*  Ülkede en çok yetiştirilen tarım ürünleri şunlardır :  Yulaf, arpa, buğday, şekerpancarı ve patatestir .
* Ülkede geniş otlaklar olduğu için hayvancılık yaygın olarak yapılır .
* Ülke en çok balık avlayan ülkelerden biridir .
 * Ülkenin en önemli yeraltı kaynakları petrol , kömür ve doğalgazdır.
* Önemli sanayi kolları şunlardır:   Yünlü kumaş, otomotiv, demir- çelik.
* Ulaşım son derece gelişmiştir.
* Bankacılık ve sigortacılık gelişmiştir.
* Turizm gelirleri yüksek olan bir ülkedir.
* Ticarette  dünyanın önemli ülkelerdinden biridir .
* Sanayide ise Amerika Birleik Devletleri, Japonya, Almanya, ve Fransa'nın gerisinde kalmıştır.
*  Ülkemiz İngiltere'ye şunları ihraç eder:  Fındık, konfeksiyon ürünleri, pamuk ipliği ve sebze satar.
* Ülkemiz İngiltere'den şunları ithal eder: Kimyasal ürünler,  demir-çelik ürünleri, ilaç ve otomotiv ürünleri alır.
* Sanayi  Devrimi İngiltere'de başlamıştır.

bb