Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya dersleri ile ilgili konu anlatımları ve açık uçlu soruların olduğu bir eğitim sitesi.

İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

ABD'nin  Birinci Dünya  Savaşı'na  girerken yayımlamış olduğu Wilson İlkeleri  İle  Hedeflediklerinin Neler Olduğu Söylenebilir ?

Almanya Birinci Dünya Savaşı'na Neden Osmanlı Devleti İle Katılmak İstemiştir ?


Atatürk Milli Mücadele Dönemi'nde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır ?

Atatürk'ün İnkılaplarına Örnekler


Çanakkale Cephesi Neden Açılmıştır ?  ( 19 Şubat- 19 Aralık 1915)

Erzurum Kongresi'nin Maddeleri ve Önemi Nedir ?

- Güçler Birliği ve Güçler Ayrılığı Nedir ?


Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'na Katkıları Nelerdir ?Irak- Musul Cephesi Neden Açılmıştır ?
 İzmir 'in İşgali Ne Zaman , Neden  , Kim Tarafından Yapılmıştır ?

- İzmir'in  Menemen ilçesinde çıkan ayaklanmayı ve bu ayaklanma sonucu Asteğmen  Kubilay'ın şehit edilmesi olayını araştırınız .

Kanal Cephesi Kimlere Karşı Açıldı ?

Kitle İletişim Araçlarının Milli Mücadeledeki Önemi Nedir ?


Misaki Milli Kararlarının Kurtuluş Savaşı Açısından Taşıdığı Önemi Açıklayınız .

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Önemi Nedir? Yazınız .

Mondros'a Verilen Tepkiler Nelerdir?  Teker Teker Yazınız

 Mustafa Kemal'in İşgallere Karşı Tutumunu '' Geldikleri gibi giderler ''sözünden Hareketle değerlendiriniz

Mustafa Kemal'in İttihat Ve Terakki'den Ayrılma Sebebi Nedir ?
Paris Barış Konferansı İlkeleriTbmm' ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmaların İsimlerini Yazarak Kurtuluş Savaşına Etkisini Değerlendiriniz
Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Örnek Veriniz

Wilson İlkeleri  Neden  Yenilen  Devletlerin Yararına  Maddeler İçeriyor ?

0 Komentar untuk "İnkılap Tarihi Konu Anlatımı"

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

Back To Top