Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya dersleri ile ilgili konu anlatımları ve açık uçlu soruların olduğu bir eğitim sitesi.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri  İle İlgili Bir Araştırma Yaparak   Bu Beyliklerin  Anadolu'nun Türkleşmesi ve  İmarına Katkıları  Hakkında Elde Ettiğiniz  Bilgileri  Yazınız .

Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz

- Aynı Dili Konuşanlar Değil Aynı Duyguları Paylaşanlar Anlaşabilir Sözü Size Ne  İfade Ediyor ? Günlük Hayatınızda  Bu Sözü  Doğrulayacak Bir Durumla Karşılaşıyor Musunuz ? Tartışınız

Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin korunması için neler yapılabilir ? Örnek veriniz .

Bir Sabah Kalktığınızda ülkenizdeki tüm basın yayın organlarının kapatıldığını  öğrendiğinizde hangi duyguları yaşarsınız ? 

''Benim Dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği güven ve sadakattir... '' Atatürk'ün bu sözüne göre , onun halkla kurduğu iletişim hakkında neler söyleyebiliriz ? 

- Bir Devletin Kurulduğu Coğrafya O Devlete Ne Gibi Katkılar Sağlayabilir? Söyleyiniz.

Çalışma Haklarımızdan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Bize Düşen Görevler Nelerdir ?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin İklim ve yeryüzü şekilleri ile Nüfus arasındaki ilişkiyi açıklayınız .

- Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından açıklayınız ?

Farklı Din Ve İnanca Sahip  İnsanlarla Bir Arada Hoşgörü İçinde Yaşamanın Önemine İlişkin Düşüncelerinizi Yazınız .

Gençliğe Hitabede  Anlatılmak İstenen , Atatürk'ün Gençlere Anlattığı , Anlatmak İstediği  Şeyler Nelerdir ? Neye  Çok Fazla Vurgu Etmiştir ?

Göç yapmış bir kişi ile görüşerek neden göç ettiğini öğreniniz

Günlük Yaşantımızda Karşılaştığımız İletişim Sorunları Nelerdir ?

Haçlılar Haçlı Seferleri Sonucunda  Avrupa'ya  Hangi Yenilikleri  Götürmüşlerdir ?

- Henüz Bilinmeyen Bir Yeri  Keşfetmiş Olsaydınız  Bu yerin  Ne Gibi Özellikleri  Olmasını  İsterdiniz

Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri  Nelerdir ?

- İç ve Dış Göçler Hükümetlerce Yasaklansaydı Bu durum İnsanların yaşantılarını nasıl etkilerdi ?
Kamuoyu oluşmasında kitle iletişim araçlarının rolü nedir ? Maddeler halinde yazınız .
Kitle İletişim Araçlarını Denetleyen Kurumlar Olmazsa Ne Tür Sorunlar Yaşanabilir? Niçin?

Kişilerin Kimliğinin Belirlenmesinde Önemli  Unsurlardan Biri Olan Soyadı  Ülkemizde Hangi Yıldan İtibaren Kullanılmaya Başlanmıştır  ?

Milli Kültür Değerlerimizi Korumak İçin Neler Yapmalıyız ?
 Osmanlı Devleti’nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ? Öğreniniz .

Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ?

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları  Ve Faaliyetleri Nelerdir ?

Sorumluluk Sahibi  Bir İnsanın Özellikleri Nelerdir ?

Türkiye'de  Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?

Türk Kültürüne İlişkin Yapılacak Bir Araştırmada Seyahatnamelerden Nasıl Yararlanabiliriz ?

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranının Artmasının Sonuçları Neler Olabilir ? Tahmin Ediniz .

Ülkemizde Çalışan Çocukların Sayısı Neden Fazladır ?

Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ?

Ülkemizdeki Tarım Sektöründe Çalışan Nüfusun Bazı Ülkelerden Fazla Olmasının Nedenleri Nelerdir ?

Ülkemizde Köyden Kente Göçü Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz ?

Ülkemiz sınırları içerisinde istediğimiz yerlere seyehat edip, yerleşme hakkımız vardır. Bunun nedenleri neler olabilir ?

Ülkemizin Nüfus Özellikleri Dikkate Alındığında Gelecekte Ne Tür  Yatırımların Yapılmasını Önerirsiniz ?

0 Komentar untuk "7. Sınıf Sosyal Bilgiler"

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

Back To Top