7. Sınıf Sosyal Bilgiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

7. Sınıf Sosyal BilgilerAnadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri  İle İlgili Bir Araştırma Yaparak   Bu Beyliklerin  Anadolu'nun Türkleşmesi ve  İmarına Katkıları  Hakkında Elde Ettiğiniz  Bilgileri  Yazınız .

Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz

Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin korunması için neler yapılabilir ? Örnek veriniz .

Bir Sabah Kalktığınızda ülkenizdeki tüm basın yayın organlarının kapatıldığını  öğrendiğinizde hangi duyguları yaşarsınız ? 

''Benim Dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği güven ve sadakattir... '' Atatürk'ün bu sözüne göre , onun halkla kurduğu iletişim hakkında neler söyleyebiliriz ? 

Çalışma Haklarımızdan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Bize Düşen Görevler Nelerdir ?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin İklim ve yeryüzü şekilleri ile Nüfus arasındaki ilişkiyi açıklayınız .

- Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından açıklayınız ?

Farklı Din Ve İnanca Sahip  İnsanlarla Bir Arada Hoşgörü İçinde Yaşamanın Önemine İlişkin Düşüncelerinizi Yazınız .

Gençliğe Hitabede  Anlatılmak İstenen , Atatürk'ün Gençlere Anlattığı , Anlatmak İstediği  Şeyler Nelerdir ? Neye  Çok Fazla Vurgu Etmiştir ?

Göç yapmış bir kişi ile görüşerek neden göç ettiğini öğreniniz


Günlük Yaşantımızda Karşılaştığımız İletişim Sorunları Nelerdir ?

Haçlılar Haçlı Seferleri Sonucunda  Avrupa'ya  Hangi Yenilikleri  Götürmüşlerdir ?

Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri  Nelerdir ?

- İç ve Dış Göçler Hükümetlerce Yasaklansaydı Bu durum İnsanların yaşantılarını nasıl etkilerdi ?

Kamuoyu oluşmasında kitle iletişim araçlarının rolü nedir ? Maddeler halinde yazınız .
Kitle İletişim Araçlarını Denetleyen Kurumlar Olmazsa Ne Tür Sorunlar Yaşanabilir? Niçin?

Kişilerin Kimliğinin Belirlenmesinde Önemli  Unsurlardan Biri Olan Soyadı  Ülkemizde Hangi Yıldan İtibaren Kullanılmaya Başlanmıştır  ?

Milli Kültür Değerlerimizi Korumak İçin Neler Yapmalıyız ?

 Osmanlı Devleti’nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ? Öğreniniz .

Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ?

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları  Ve Faaliyetleri Nelerdir ?

Sorumluluk Sahibi  Bir İnsanın Özellikleri Nelerdir ?

Türkiye'de  Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?

Türk Kültürüne İlişkin Yapılacak Bir Araştırmada Seyahatnamelerden Nasıl Yararlanabiliriz ?

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranının Artmasının Sonuçları Neler Olabilir ? Tahmin Ediniz .

Ülkemizde Çalışan Çocukların Sayısı Neden Fazladır ?

Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ?

Ülkemizdeki Tarım Sektöründe Çalışan Nüfusun Bazı Ülkelerden Fazla Olmasının Nedenleri Nelerdir ?

Ülkemizde Köyden Kente Göçü Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz ?

Ülkemiz sınırları içerisinde istediğimiz yerlere seyehat edip, yerleşme hakkımız vardır. Bunun nedenleri neler olabilir ?

Ülkemizin Nüfus Özellikleri Dikkate Alındığında Gelecekte Ne Tür  Yatırımların Yapılmasını Önerirsiniz ?

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.