5. Sınıf Sosyal Bilgiler


Atatürk'ün Milli Kültürümüzün Oluşmasında Ve Korunmasındaki Rolünü Açıklayınız .


Atık Malzemelerden Ne Gibi Ürünler Yapılabilir ?

Bir Doğal Afet Sırasında  Neler Yaşarsınız ,  hangi duyguları hissedersiniz ?  
Bizi Bir Araya Getiren Kültürel Ögelere  Örnekler Veriniz
Deprem riskinin  en fazla  ve en az olduğu yerler nerelerdir ? Sizin yaşadığınız  yer hangi deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır ?

Doğal Afetler  İnsan Yaşamını Nasıl Etkilemiştir ?

Doğayı  Korumak İçin Neler Yapmalıyız Maddeler Halinde

El   Sanatlarımızın  Yaşatılması ve Tanıtılması İçin  Neler Yapılmalıdır ?

Efes Antik Kenti Hakkında Kısa Bilgi

El Sanatlarının Yapıldığı Yöreye Göre Benzerlik Ve Farklılık Göstermesinin Sebepleri Neler Olabilir ?

Kendi  Yörenizde Oynanan  Bir Halk Oyununu  Araştırarak Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz .Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetlerinin  İnsanlığa Katkılarına Örnekler Veriniz
Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları İle İlgili Bir Araştırma Yapınız ve Bunların Ortak Özelliklerini Yazınız

Müzelerin Tarihi Eserlerin Korunmasındaki Önemi  Nedir ?

- Nişan Ve Düğün  Törenlerinin  İnsanların  Bir Arada  Yaşaması Açısından  Önemi Nedir ?  Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız

- Nuri Demirağ Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır? Yaptığı çalışmalar ile ülke ekonomisine ne tür katkılar sağlamıştır?  


Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları  Ve Faaliyetleri Nelerdir ?

Sizce Yazı Bulunmasaydı Yaşamımız Nasıl Olurdu ?


Sümerliler İle İlgili 10 Soru

Tarihi Eserleri Korumak İçin Hangi Önlemleri Almalıyız ?
 Ülkemizin Çeşitli Yerleri İle Kendi Çevrenizin  Kültürel Özellikleri Arasında  Neden Benzerlik ve Farklılıklar  Vardır ?
Ülkemizde Seçeceğimiz Bir İlin  Ve Kendi  Yaşadığınız İlin  Kültürel Ögelerini Araştırınız . Bulduğunuz Kültürel Ögelerin  İsimlerini  Aşağıya Yazınız .

Ülkemizin genç beyinleri , bilim insanları neden ülkemizde kalmak yerine Avrupa - Amerika gibi yerlerde çalışmaktadırlar ? 
Teknolojinin Artmasıyla Gelenek ve Göreneklerimizde  Neler Değişmiştir ?

- Televizyonda Doğal Afetlerle İlgili Bir Haber İzlediğinizde Neler Hissediyorsunuz? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız

Türkiye'de Doğal Özelliği Olan 10 Yerin Adı , Tarihi Özelliği Olan 10 Yerin Adı
-UNİCEFin Görevleri Nelerdir ?

Ülkemizde Bazı Yerlerde  Çok Sayıda İnsan Yaşarken  Bazı Yerlerde  Daha Az İnsan Yaşamaktadır. Bunun Nedeni Ne Olabilir ?

- Yakın Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır? Düşüncelerinizi  Arkadaşlarınızla Paylaşınız

Yaşadığınız Bölgenin İklimi Hayatınızı Nasıl Etkiliyor ?  Yazınız .
Yaşadığınız  Yerde Yapılan  El Sanatlarından  Hangisi ya da Hangileri İlginiz  Çekiyor ? Neden

-

ddd

3 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top