Doğal Kaynaklar İle Ekonomik Faaliyetler Arasında Nasıl İlişki Kurulabilir? Fikirlerinizi Söyleyiniz.


Doğal Kaynaklar İle Ekonomik Faaliyetler Arasında Nasıl İlişki Kurulabilir? Fikirlerinizi Söyleyiniz.

Doğal kaynaklar  ile ekonomik kaynaklar arasında doğrudan ilişki vardır.  Bu konuya şu şekilde açıklık kazandırabiliriz. Örneğin; iklim ve yeryüzü şekillerinin geliştiği yerlerde, yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerde, toprağın elverişli olduğu yerde, su kaynaklarının olduğu yerde  vb. ekonomik anlamda gelişme ve ilerleme daha fazla olur. Örneğin; Marmara Bölgesi iklim ve yeryüzü şekilleri bakımından uygun bir bölge olduğu için, toprağı elverişli olduğu için, Tarıma uygun arazisi olduğu için, ulaşım kolay olduğu için vb.  burada ekonomik faaliyetler  daha iyi gelişmiştir.

Çünkü insanlar  da uygun iklim koşullarının , yeryüzü şekillerinin olduğu yerde yaşamak ister . İklimi uygun olmayan, yeryüzü şekilleri uygun olmayan , toprağı kullanıma uygun olmayan soğuk ve engebeli bölgelerde de ekonomik faaliyetler  fazla gelişmez.

İklimin koşullarının uygun olmadığı, ulaşımın gelişmediği, tarıma uygun arazinin yetersiz olduğu olduğu yerde  hayvancılık gelişir, arıcılık gelişir vb. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi  iklim koşulları uygun olmayan bir bölgedir fakat yaz yağışları olduğu için uzun boylu çayırlar olur ve bu da  hayvancılığın gelişmesini sağlar.  Bundan dolayı doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında birebir ilişki vardır diyebiliriz. Mesela demir madeninin çıkarıldığı bir yerde buna uygun iş kolları da yaygın olur. Doğal kaynakların olduğu yerde  gelişme vardır, kalkınma vardır ve  buralar ilgi çekici ve aynı zamanda göç alan yerledir. Doğal kaynakların olmadığı yerde ise  gelişme olmaz ve burada yaşayan insanlar iş bumak için, ekonomik anlamda rahat etmek için daha gelişmiş yerlere göç etmek zorunda kalırlar.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top