Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Söylemiş Olduğu Sözleri Araştırınız


Atatürk’ün  Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Söylemiş Olduğu  Sözleri Araştırınız. Atatürk’ün Sahip Olduğu  Vatan Ve Millet Sevgisinin  Bu Sözlerde Nasıl  İfade Edildiğini Araştırınız.

Mustafa Kemal Atatürk milletini her zaman çok sevmiş ve milletinin bağımsızlığı için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmıştır. Onun milliyetçiliği ırkçılık değildir, kapsayıcıdır, evrenseldir. Mustafa Kemal’in milliyetçilik ile ilgili sözleri şunlardır:
* ‘’ Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygusu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur.” Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”  Gazi Mustafa Kemal

* ‘’ “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletler arası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kişiliğini korumaktır.’’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

* ‘’ “Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız.’’ Atatürk
* ‘’ Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.’’ Atatürk
* ‘’ Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk
* ‘’ “Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir.’’  Atatürk
* ‘’ “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının
tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.” Mustafa Kemal
* ‘’ Gençliğin çalışkan, duyarlı ve MİLLİYETÇİ yetişmesi esas dileklerimizdendir.’’ Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ilâhî müjdecisi olan şiirleriniz, bugünkü mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur. Gelişinizden duyduğum memnuniyeti ifade ile sizi milletimizin mübarek babası olarak selâmlarım.’’ Mustafa Kemal Atatürk
 Not: Atatürk milletini cumhuriyetin  dayanağı bir millet olarak görmüş ve milletinin cumhuriyete her zaman sahip çıkacağını söylemiştir.  Kendi milli benliğimize ve kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini söylemiştir. Gerektiğinde  vatan için bir olmasını,  bütün olmasını bilmeliyiz demiştir. Başka milletler ile iletişim içinde olmalıyız ve ülkemizi geliştirmek  için var gücümüzle çalışmalıyız. Milletimizin  kültürünü yaşatmalıyız.  Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket eden millet olmalıyız ve milletimiz için her türlü fedakarlığı yapmalıyız.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top