Talas Savaşı’nın Dini, Kültürel Ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.


Talas Savaşı’nın  Dini, Kültürel Ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

Talas Savaşı Çin ile Abbasiler arasında meydana gelmiştir. Bu savaşın nedenler şunlardır:
- İslamiyet’i yaymak
- Kafkaslarda  egemenlik kurmak
- İpek Yolu ticaretini kontrol altına almak
- Çin’in  bölgede yayılmasına engel olmak

Savaş sırasında Yağma, Çiğil, Karluk, Basmil ve Tuksi boyları Abbasilerin yanında olmuşlardır ve onlara destek olmuşlardır.

* Talas Savaşı’nın  dini sonuçları şunlardır:
Karluk, Yağma, Tuksi, Basmil ve Çiği  boyları İslamiyet’i  kabul etmişlerdir. Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

*Talas Savaşı’nın  Kültürel Sonucu şu olmuştur:
- Kağıt, Çin’in  dışına çıkmıştır. Türkler kağıt kullnmaya başlamıştır. Semerkant’ta bir kağıt atölyesi kurulmuştur.

Talas Savaşı’nın  siyasi sonuçları şunlar olmuştur:
- Orta Asya’da  Çin  egemenliği engellenmiştir.
- Çin, İpek Yolu ticareti üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir.

Not: Abbasi Devleti Emevi Devleti gibi ‘’ Mevali’’ ( Arap milliyetçiliği) politkasını benimsememişlerdir. Bu da  Türklerin İslam dinine bakış açısını olumlu yönde etkilemiştir. Abbasiler din kardeşliğini yani ümmetçiliği benimsemişlerdir. Böylece de Türklerin İslamiyete geçişi hız kazanmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top