Sevr Barış Antlaşması’nın Taslağı Hangi Konferansta Hazırlandı?


Sevr Barış Antlaşması’nın Taslağı Hangi Konferansta Hazırlandı?

*  1919 tarihinde Paris’te  Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanacak anlaşmalar için  metinler oluşturulmuştur. Paris Barş Konferansı’nda Osmanlı Devleti ve Macaristan’a ait barış antlaşmaları  oluşturulmamıştır. Bunun için  İtalya, İngiltere ve Fransa Türkiye  ile yapılacak anlaşmaların koşullarını görüşmek amacı ile  12 Şubat-10 Mart 1920 tarihinde   Londra Konferansı’nı toplamışlar fakat bu konferans sonuçsuz kalmıştır.  Daha sonra Osmanlı Devleti ile  Sevr Barış Antlaşması’nın taslağı da San Remo Konferansı’nda toplanmıştır.


*Sevr Barış Antlaşması’nın  imzalanması için  padişah tarafından toplanan şuranın adı nedir?
Cevap: Padişahın danışma meclisi olan Saltanat Şurası’dır.


 Sevr Barış Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’ne bırakılan  bölgeler nerelerdir?
Cevap:  Tokat, Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, Amasya, Çankırı, Kayseri’nin doğusu, Eskişehir, Ankara, Bolu, Bilecik, Zonguldak Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı.

*  Osmanlı Anayasası’na ( Kanun-u Esasi)  göre Sevr Antlaşması’nın  geçersiz olmasının  nedeni nedir?

Cevap: Bu antlaşma hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Kanuna göre  bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclis onayından geçmesi gerekir.  Meclis de kapalı olduğu için   bu antlaşma onaya sunulmamıştır. Sevr,  sadece padişahın danışma meclisi olan  Saltanat  Şurası tarafından onaylanmıştır.


Türk Halkı imzalanan bu antlaşmaya en güzel cevabı nasıl vermiştir?
Cevap: Sevr Antlaşması imzalansa da yürürlüğe girmemiştir. Çünkü Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek düşman yurttan kovması ile bu antlaşma geçersiz olmuş ve düşman  düşman yurttan atılarak milletimiz tarafından en ağır ve en güzel cevabı almıştır. Kurtuluş Savaşı da başarı  ile sonuçlanmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top