Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Buluşları


Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı Ve Buluşları 

Fatih Sultan Mehmet Sultan II Murat'ın oğlu olarak 30 Mart 1432 de Edirne'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren devrinin en önemli alimlerinden dersleri almış, hem Batı kültürünü hem de Doğu kültürünü iyi bir şekilde tanımıştır. Osmanlı Devleti'nin padişah yetiştirme geleneğine bağlı olarak bir süre devlet yönetimini öğrenmesi için Manisa'ya gönderilmiştir. Ve bu dönemde eğitiminden sorumlu olarak Molla Gürani görevlendirilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde her padişah adayı bir meslek alanında kendini geliştirdiği için Fatih Sultan Mehmet de kendisine meslek olarak top döküm işini seçmiştir. Belki de bu seçimi İstanbul'un fethini kolaylaştıran kader anlarından biri olmuştur. 13 yaşında babası tarafından tahta geçirilir. Ancak bu durum Macarlar tarafından bir fırsat olarak değerlendirilir ve Osmanlı'ya karşı saldırı planı hazırlanır.  Bunun üzerine Sultan Mehmet tahtı tekrar babasına bırakır ve Manisa’ya vali olarak döner. Sultan Murat tekrar tahta geçince Macarlara karşı 1444’te Varna Savaşı'nı kazanmıştır. 

Şehzade Mehmet babasının ölümü üzerine tekrar tahta geçmiştir. Sultan Murat'ın ölümünü fırsat bilen Karamanoğlu İbrahim Bey venediklilerle anlaşarak isyan etmiştir.  Sultan Mehmet Karamanoğulları'nın üzerine yürüyerek İbrahim Bey'in af dilemesi ile bu isyanı bastırmıştır. 

1453 uzun hazırlıklar neticesinde başlattığı kuşatma ile İstanbul’u fethetmiştir. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu zafer ile ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçtiği için batılılar yeni ticaret yolları aramış ve bu durum da coğrafi keşiflerin hızlanmasının önünü açmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'nın karadaki  en büyük rakibi Macarlar denizdeki en büyük rakibi ise Venedikliler olmuştur. Fatih Sultan Mehmet 1462 yılında Eflak’a sefere çıkmış burayı Osmanlı eyaleti yapmıştır. 1476 yılında Boğdan’ı almıştır. 1461 yılında Pontus Rum Devleti’ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde daha birçok sefer, adli ve idari yenilikler yapılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in Buluşları

  • -           Şahi ve havan topları ilk defa bizzat Fatih Sultan Mehmet’in çizimleri ile yapılmıştır.
  • -          İstanbul’un kuşatılması sırasında gemilere bakır levhalar döşeterek ilk kez zırhlı gemi kullanımını gerçekleştirmiştir.
  • -          Grejuva ateşi adı verilen ve havada tıpkı bir kuyruk yıldız gibi iz bırakarak ilerleyen yangın roketini 1478 yılında İşkodra kuşatmasında kullanmıştır. Tarihçi İbrahim Hami Danişmend bu silahın ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından kullanıldığını “Tarihi Hakikatler” adlı eserinde belirtmektedir.
0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top