Evliya Çelebi Ve Seyahatnamesi Hakkında Bilgi Veriniz.


Evliya Çelebi Ve  Seyahatnamesi Hakkında Bilgi Veriniz.

*Evliya Çelebi önemli  bir seyyahtır ve en  önemli eseri ise  ‘’  Evliya Çelebi Seyahatnamesi’’dir.  Bu eser 10 ciltten  oluşmaktadır.
* 17.yy’da yazılmış bir  eserdir.
* Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.
* Evliya Çelebi  Kütahyalıdır fakat  İstanbul’a yerleşmişlerdir. Burada çok iyi bir eğitim almıştır. Mahalle mektebi, medresede eğitim görmüş daha sonraları ise sarayın en önemli bölümlerinden biri olan Enderun’da iyi bir eğitim almıştır. Evliya Çelebi çok başarılı biri olduğu için  padişah tarafından da ilgi odağı olmuştur.

*Kuran-ı Kerim’i de ezbere öğrenmiştir. Ünlü gezgin  Evliya Çelebi bir gece yattığında bir rüya görmüştür.Rüyasında Peygamber Efendimiz’i gördüğü zaman “Şefaaat Ya Resulallah” diyeceğine  “Seyahat Ya Resulallah” demiştir. Bu rüyasından sonra seyahat etmeye başlamıştır ve dünyanın farklı yerlerine giderek buraları gezmiş, görmüş ve gördüğü yerleri de Seyahatname adlı eserinde toplamıştır.

* Ünlü seyyah Evliya Çelebi 1682 yılında Mısır’da hayatını kaybetmiştir.
* Unesco tarafından ,  2011 yılında, doğumunun 400. yılında  ‘’ Evliya Çelebi Yılı’’ ilan edilmiştir.
*  Seyahatname adlı eseri Evliya Çelebi halkın anlayabileceği bir şekilde , yalın bir biçimde yazmıştır. Bu eserde çokça deyimler kullaılmıştır.
* Evliya Çelebi ilk gezisini İstanbul’a yapmıştır. Babası onun bu gezi aşkını öğrenip ona izin vermiştir. Önemli din adamlarının , şeyhlerin elini öpüp gezi yolculuğuna çıkmıştır. İstanbul’un tarihi yerlerini, oradaki kutsal yerleri, medreseleri, camileri,  türbeleri, tekkeleri vb. buraları anlatmıştır ve buralar hakkında bilgi vermiştir.
* Daha sonra ise İzmit’e , Batum’a, Kafkasya’ya, Trabzon‘a yapmıştır. Daha sonra Erzurum, Gürcistan,  Azerbaycan’a gitmiş ve oralar hakkında bilgiler yazmıştır.
* Şam, Suriye, Filistin gezileri olmuşturr. Oralar hakkında da bilgiler yazmıştır seyahatnamesine. Elçi olarak İran’a gitmiş ve İran hakkında da bilgiler yazmıştır.
* Avusturya, Girit, Selanik, Rumeli vb gibi birçok yere gitmiştir. Gezdiği yerlerin coğrafi yapısı, toplumların yaşama düzeni,  komşuluk ilişkileri, kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri, türküleri, hikayeleri,  anıları,şiirleri,  ekonomik özellikleri vb hakkında bilgiler vermiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top