Emeviler İle İlgili Test Soruları


Emeviler  İle İlgili Test Soruları

1) Emevi Devleti kaç yılında kurulmuştur?
a) 661  b)765 c) 689 d) 743

2) Emevi Devleti’nde  Arap olmayan kişilere ne denilmiştir?
a) Hür   b) Aydın  c) Mevali- köle    d) Şuubiye

3) Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin ırkçı politikasının sonuçlarından  değildir?
a)  Din kardeşliği  ( Ümmetçilik) zayıflamıştır.
b) İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır.
c) İslam Devleti’nde ayaklanmalar çıkmıştır.
d) Arap olmayanlara karşı hoşgörülü  davranılmıştır.

4) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Muaviye Dönemi gelişmelerindendir?
a)  Şam, İslam Devleti’nin  yeni başkenti olmuştur.
b) Arapça  resmi dil olarak kabul edilmiştir.
c)   İlk Arap parası bastırılmıştır.
d) Harre Olayı yaşanmıştır.

5)  Emevilerin mevali , ırkçı politikasına karşı geliştirilen politikanın adı nedir?
a)  Barış Hareketi
b) Özgürlük Hareketi
c) Şuubiye Hreketi
d)  Bağımsızlık Hareketi

6) Şiiliğin ortaya  çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan olay nedir?
a) Cemel Olayı
b) Hakem Olayı
c) Sıffin Savaşı
d) Kerbala Olayı

7)  * İlk Arap  parası bastırılmıştır.
* Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.
Yukarıda gerçekleşen durumlar  kim zamanında olmuştur?
a) Muaviye   b) Yezid   c) Abdulmelik     d) Birinci Velid

8) Emeviler Dönemi’nde İspanya Müslümanlarına yardım eden komutanın  adı  nedir?
a) Halit Bin Velid
b) Tarık Bin   Ziyad
c) Ömer Bin Abdulaziz
d ) Musa Bin Nusayr

9)   Ömer Bin Abdulaziz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)  Emeveler Dönemi’nde halifelik yapmıştır.
b) Hadisleri toplatarak kitaplaştırmıştır.
c) Ülke ekonomisini daha iyi hale getirmiştir.
d) Irkçı politika gütmüştür.


10)  Aşağıdakilerden hangisi  Emevilerin  yıkılış nedenlerinden biri değildir?
a) Arap milliyetçiliği, mevali politikası gütmeleri
b) Şii ve Haricilerin Emevilere krşı birlikte hareket etmesi
c)  Fetih hareketleri durduğu için ekonominin  zayıflamaya başlaması
d) Ümmetçi anlayış içinde hareket etmesi


11.) Aşağıdakilerden hangisi Emevilere ait eserlerden değildir?
a)  Meşetta Sarayı
b) Emeviye Cami
c) Kubbetü’l Sahra
d) Samarra Ulu Cami12) Mihrap, minare  ve şadırvan gibi yapılar ilk olarak hangi devlet zamanında yapılmıştır?
a) Emeviler
b) Abbasiler
c) Anadolu Selçuklu Devleti
d) Osmanlı Devleti

Cevaplar:
1.  a      2. c     3. d   4. a   5. c   6. d    7.c    8. b   9.d    10. d    11. d 12. a


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top