Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları


 Dört Halife Dönemi İle İlgili Test Soruları

1)  Aşağıdakilerden hangisi dört  halifeden biri değildir?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Ali   c) Hz. Osman    d) Hz. Davut

2) Dört Halife Dönemi’nin ilk halifesi kimdir?
a) Hz. Ali   b) Hz. Osman  c) Hz. Ebubekir  d)  Hz. Ömer

3) Halifelerin seçimle başa geçtiği döneme ne denir?
a) Monarşi  b) Oligarşi  c) Cumhuriyet   d) Teokrasi

4) Aşağıdakilerden hangi olay Hz. Ebubekir Dönemi’nde  gerçekleşmemiştir?
a) Yalancı Peygamberler Sorunu ortaya çıkmıştır.
b) Zekat vermek istemeyenler ile mücadele edilmiştir.
c) İlk düzenli ordu kurulmuştur.
d)  Kuran-ı Kerim kitap  haline getirilmiştir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
a) Adli teşkilat kurulmuş,  mahkemelere kadı atanmıştır.
b) Hicri Takvim  kabul edilmiştir.
c) Beytü’l Mal denilen devlet hazinesi oluşturuldu.
d)Suriye’nin fethi için   Usame  ve Ecnadeyn Seferleri yapılmıştır.

6) İlk düzenli ordu hangi halife zamanında kurulmuştur?
a) Hz. Osman  b) Hz Ömer  c) Hz. Ali  d) Hz. Ebubekir

7) Posta teşkilatı kim zamanında kurulmuştur?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Ali  c) Hz. Osman  d) Hz Ebubekir

8) Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
a) Suriye’nin fethi  tamamlanmıştır.
b) Filistin’in kapıları  Müslümanlara açılmıştır.
c) İran’da bulunan Sasaniler ile  savaşlar yapılmıştır.
d)  Kudüs alınmış ve İslam Devleti sınırlarına katılmıştır.

9) İlk İslam donanması kim zamanında oluşturulmuştur?
a) Hz. Osman  b) Hz Ebubekir  c) Hz. Ali  d) Hz. Ömer


10) Aşağıdakilerden  hangisi Hz. Osman Dönemi’nde yaşanan gelişmelerdendir?
a)  Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.
b) Divan teşkilatı kurulmuştur.
c) Fethedilen yerlere valiler atanmıştır.
d) Divan-ı Cünd adında ordu için  birim oluşturulmuştur.

11) Aşağıdaki  olaylardan hangisi Hz. Osman Dönemi olaylarından değildir?
a) Türkler ile ilk savaşlar bu dönemde yaşanmıştır.
b) Hazar Türkleri ile mücadele edilmiştir.
c) Kuran-ı Kerim  kitap haline getirilmiştir.
d)  İslam Devleti’nde ilk ayrılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır.

12)  Aşağıdaki olaylardan hangisi  Hz. Ali döneminde yaşanan  olaylardan biridir?
a)  Trablusgarp, Tunus ve Rodos alınmıştır.
b) Sıffin Savaşı ve Hakem  Olayı yaşanmıştır.
c) İlk İslam donanması oluşturulmuştur.
d) Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.

13) Aşağıdaki  olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanmamıştır?
a) Hz. Ali halifeliğinin ilk zamanlarında Hz. Osman’ın katillerinin bulunmaması ile suçlanmıştır.
b) Hz. Osman2ın soyundan gelen  Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamıştır.
c)  Müslümanlar arasında yaşanan ilk savaş Cemel Olayı’dır.
d) Cürcan Türk Hükümdarı vergiye bağlanmıştır.

14) Hz Ali Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden hangisi Haricilerin  ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a) Cemel Olayı
b) Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı
c)  Zatu’s Savarı Savaşı
d)  Yemame  Savaşı

15) Dört Halife Dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk donanma Hz. Ebubekir Dönemi’nde kurulmuştur.
b) Hz. Osman Dönemi2nde Kuran-ı Kerim çoğaltılmıştır.
c) Kuran-ı Kerim Hz. Ebubekir Dönemi’nde kitap haline getirilmiştir.
d) Hicri Takvim ilk olarak Hz. Ömer Dönemi’nde kullanılmıştır.

16) Dört Halife Dönemi’nde iç savaşlar kim zamanında yaşanmıştır?
a) Hz. Ali  b) Hz. Ömer  c) Hz. Osman  d) Hz. Ebubekir

17) İslam Devleti2nin başkenti kim zamanında  Kufe  olmuştur?
a) Hz  Ömer  b) Hz. Ali  c) Hz. Ebubekir  d) Hz. Osman

18) İlk kez ıkta (tımar) sistemi kim döneminde uygulanmıştır?
a) Hz. Ömer  b) Hz. Osman c) Hz. Ali  d) Hz.  Ebubekir19) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’ne ait değildir?
a)  Kuba Mescidi
b) Mescid-i Aksa
c) Kufe Cami
d) El Ezher Cami

20) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hz. Muhammed ve Dört Hlife Dönemi’ne ait eserlerdendir?
a) Mehdiye Cami
b) El Akmer Cami
c) Mescid-i Haram
d) Balkuvara SarayıCevaplar:
1. d   2.c  3. c   4.c  5.d  6.b   7.b  8. a   9.a  10. a   11.c   12. d     13. d    14. b   15. a   16. a  17.  b  18. a   19. d   20. c


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top