Bir Milletin Düzenli Ordu Birlikleri Olmadan , Ülkesini İşgal Eden Devletlere Karşı Başarılı Olabileceğini Düşünüyor Musunuz? Düşüncelerinizi Söyleyiniz


Bir Milletin Düzenli  Ordu  Birlikleri Olmadan  , Ülkesini İşgal Eden Devletlere Karşı Başarılı Olabileceğini Düşünüyor Musunuz? Düşüncelerinizi Söyleyiniz.

Bir milletin düzenli ordu birlikleri olmadan, ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü düzenli ordudan yoksun olan  bir milletin ordusu dağınık ve karmakarışık olur. Ordu içindeki herkes kendi kafasına göre kural koyar  ve kendi kafasına göre hareket eder.  Çünkü bir emir komuta zinciri yoktur.

Düzensiz birlikler düşman ilerleyişini durduramaz.  Böyle olduğu zaman da ordu içinde birlik, beraberlik ve dayanışma olmaz. Bunlar olmayınca da o milletin ordusu  başka ordulara, düzenli birliklere daha çabuk yenilir.   

Düzenli ordular olmadığı zaman  ülkenin kurtarılması da daha geç olur. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Kuvayi Milliye’nin tüm  çabalarına rağmen düşman ilerleyişi durdurulamadığı  için düzeni birlikler kurulmuştur.
Not:  Düzenli ordunun kurulması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi şu tedbirleri almıştır:
* Firariler Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun ile asker kaçaklarının   önüne geçilmek istenmiştir.
* Ankara’da Subay Okulu açılmıştır.
* Seyyar Müfreze Birlikleri kurularak iç güvenliğin  sağlanması amaç edinilmiştir.
* Doğu ve Batı Cephesi Komutanlıkları kurulmuştur.
* Merkez Ordusu kurulmuştur.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kararı ile  Kuvayi Milliye Birliklerinin  gereksinimlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sağlanması kararlaştırılmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top