Atatürk’ün Ulusal Egemenlik Konusunda Söylemiş Olduğu Sözler Hakkında Bir Araştırma Yapınız.


Atatürk’ün Ulusal Egemenlik  Konusunda Söylemiş Olduğu Sözler Hakkında Bir Araştırma Yapınız.

Ülkemizin kurucusu  Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletinin  bağımsızlığı ve halkın egemenliği için çok mücadele etmiştir. Ulusal egemenliğin  gerçekleşmesi için de acele davranmamış ve her şeyi belli  bir plan ve program doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Ülkemiz  düşman işgalinden kurtulduktan sonra cumhuriyet ilan edilmiş ve  halkın egemenliği ön plana çıkmıştır. Mustafa Kemal’in ulusal egemenlik ile ilgili sözleri şunlardır:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
* ‘’ “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”
* ‘’ Ulusal  egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.’’

* ‘’ Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.’’
* ‘’ 23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”
* ‘’ Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur,  şerefidir.’’
* ‘’ Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz.’’
* ‘’ Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir.’’
* ‘’ Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün fikri ve maddî güçleriyle alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin etmezse şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Millî hayatımız, tarihimiz ve son devirde idare tarzımız, buna pek güzel delildir. Bu sebeple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar: Millî egemenlik...’’


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top