Anadolu’da Kurulan Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri Nelerdir? Belirtiniz.


Anadolu’da Kurulan Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri Nelerdir? Belirtiniz.

Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetler şunlardır:
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu’da  düşmanlar tarafından çeşitli işgaller başlamıştı. Yapılan işgallere halk kayıtsız kalmamış ve gerekli olan tepkiler doğmaya başlamıştı. İşgallere karşı milletimiz sivil yollardan örgütlenmeye başlamıştı.
Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetlerin özellikleri şunlardır:
 * Halkımız işgallere karşı mücadele etmişlerdir. İşgallere karşı mücadele  ettikleri için bağımsızlıkçıdır.

*  Basın yayın  yolu ie  kamuoyu oluşturulmuştur. Halk bilgilendirilmiş ve ülkenin ne zor bir durumda olduğundan haberdar edilmiştir. Böylece hak bilinçlendirilmiştir.

* Anadolu’da Türk kültürünü yüceltmişler ve kültürümüze gereken önemi  vermişlerdir. Bunun için de yararlı cemiyetler milliyetçi davranmışlardır, yani milliyetçidir.
* Yararlı cemiyetler yerel direnişlere  katkı sağlamışlar ve destek olmuşlardır. Çeşitli protestolar ve düzenlenmiş ve mitingler yapılmıştır.
* Yasal kurumlardır. Osmanlı dernekler hukukuna göre çalışmalarını devam ettirmişlerdir.
* Cemiyetler, Müdafaa-yı Hukuk, Muhafaza-yı Hukuk ve Redd-i  İlhak adlarını taşımışlardır.
* Saltanat ve hilafet makamını kurtarmak için çalışmışlar ve mücadelede bulunmuşlardır.
* Yararlı cemiyetler, Wilson İlkelerinde  belirtilen maddeye göre Anadolu’da Türk egemenliğini   hakim kılmaya çalışmışlardır ve Tür nüfusunun  çoğunlukta  olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
* Yaralı cemiyetlerin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal değildir  fakat cemiyetlerin tek bir bayrak altında  Anadolu ve  Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti  adı altında birleştirilmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top