Abbasiler İle İlgili Test Soruları


Abbasiler İle İlgili Test Soruları

1) Abbasi Devleti’nin kurucusu kimdir?
a)  Ebu Müslim
b) Ebul Abbas Abdullah
c) Harun Reşit
d) Abdurrrahman

2) Abbasi Devleti’nin en ünlü hükümdarı kimdir?
a) Harun Reşit
b) Ebul Abbas Abdullah
c)  Muaviye
d) Ebu Müslim

3) Aşağıdakilerden hangisi Abbasilere bağı  Tevaifül- Mülük  ( devletçilerden) değildir?
a) Ihşidler
b) Samanoğulları
c) Tolunoğulları
d)  Akkoyunlular


4) Büyük Selçuklu Devleti Abbasilere yardım ederek hangi devletçiği mağlup etmiştir?
a)  Tolunoğulları
b) Tahiriler
c) Büveyhoğulları
d) Saffariler

5) Abbasi Halifesi   kime  ‘’sultan’’ unvanını vermiştir?
a) Tuğrul Bey
b)  Ebu Müslim
c) Key Kavus
d) Alparslan

6) Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi bilimsel gelişmelerinden değildir?
a) Bağdat ve Şam’da iki rasathane açılmıştır.
b) Pozitif bilimlere önem verilmiştir.
c) Tercüme heyetleri oluşturulmuş ve   Farsça, Yunanca, Süryanice, Sanskritçe eserler tercüme edilmiştir.
d) İlk kez ıkta sistemi uygulanmıştır.

7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Emeviler Arap milliyetçiliği yapmamış, Abbasiler  Arap milliyetçiliği yapmışlardır.
b) Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin başkenti Bağdat’tır.
c) Emevilerde merkezi yönetim anlayışı vardır, Abbasiler merkeziyetçi değildir.
d) Emeviler Türgiş ve Hazar Türkleri ile mücadele halinde  olmuş, Abbasiler ise Türkleri devlet yönetiminin en  üst kadaemelerinde görevlendirmiştir.
Cevaplar:
1. b   2.a   3. d    4. c  5.a   6. d


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top