Atatürk’ün Ordumuz Ve Askerlerimiz İle İlgili Söylediği Özlü Sözler


Atatürk’ün  Ordumuz  Ve Askerlerimiz  İle  İlgili Söylediği Özlü Sözler

Mustafa Kemal Atatürk  vatanına ve  milletine çok düşkün bir insandı.  Mustafa Kemal ve ordumuzun başarıları ile bugün bu günlere gelmişizdir. Eğer ki askerimiz olmasaydı bugün bağımsız olmazdık. Mustafa Kemal Atatürk de ordusuna , askerine çok güvenmiş ve  ülkemizi bugünlere getirmiştir. Mustafa Kemal’in bu konu ile ilgili söylediği sözler şunlardır:

‘’ Tarihte bütün bir vatanı, çok üstün düşman kuvvetleri karşısında, son bir avuç toprağına kadar karış karış kahramanca ve namusluca savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler, komuta edebilme vasıflarına sahip olabilsinler!’’ Mustafa Kemal Atatürk.

* ‘’ Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zamanında yeniden ışığa ve necata kavuşturan bu muharebede sizin başkumandanınız olmaktan dolayı bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum. Dünyanın hiçbir tarafında ve ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Hayatınla, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim.’’
* ‘’ Türk milleti ordusunu çok sever; onu, kendi idealinin harisi telâkki eder.’’ Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Askerlik hayatını öyle bir okul hâline koymalıdır ki, hem vatanı savunabilecek derecede askerlik sanatını öğrensin ve hem de memleketine döndüğü zaman bütün köy için ve köy halkı için ve hayatı için faydalı olabilecek şeyleri öğrensin.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
* ‘’ Ordu, Türk ordusu. İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad.’’ Mustafa Kemal Atatürk.
 *’’ Ordunun esenliğini yürekten düşünen namuslu ve ahlaklı insanlar ikiyüzlülükten uzaktır. Tam ve olgun ahlak sahibi olanlar, çoğu kez, barış ve güvenlikte, dikkat ve ilgiyi kendi üzerlerine çekmekten çok, bunları umursamadan açıkça konuşurlar.’’ Mustafa Kemal Atatürk
‘’  Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir.’’ (1921-Ankara) Mustafa Kemal Atatürk)


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top