Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Söylediği Sözler


Atatürk’ün Millet Sevgisi İle İlgili Söylediği Sözler

Ulu Önder Gazi   Mustafa Kemal , milletine, vatanına  aşk ile bağlanmış bir lider ve komutandır. Çünkü o  her zaman ülkesinin birlik, beraberliği ve bütünlüğü için mücadele etmiştir.  Hasta olduğu zamanlarda bile devlet meseleleri ile ilgilenmiş ve  vatanı için her zaman her şeye hazır olmuştur.
Onun milletine ne kadar sevdalı olduğunu şu sözleri ile anlatabiliriz:
* ‘’ Ben,Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum.’’

* ‘’  Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.’’

* ‘’ Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez âbidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkumandanı olduğumdan daima mesut ve bahtiyarım.’’
* ‘’  Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.’’
* ‘’  Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur’’
* ‘’ Büyük şeyleri büyük milletler yapar.’’
* ‘’ Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir.’’
* ‘’ Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.’’


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top