Sevr Barış Antlaşması’nın Uygulamaya Girmemesinin Nedenlerini Araştırınız.

Sevr Barış Antlaşması’nın Uygulamaya Girmemesinin Nedenlerini Araştırınız.

Sevr Barış Antlaşması  imzalansa da yürürlüğe girmemiştir.  Çünkü Kurtuluş Savaşı bu antlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemiştir .  Bu antlaşma hukuken geçersiz bir antlaşmadır .  Kanuna göre  bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için  Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından geçmesi gerekir . Meclis de kapalı olduğu için  onaya sunulmamıştır . Sevr Barış Antlaşması , padişahın danışma meclisi olan  Saltanat Şurası tarafından  onaylanmıştır .

Bu antlaşmayı imzalayanlar da  vatan haini olarak kabul edilmiş ve idam cezasına çarptırılmıştır .
Not: Sevr’i imzalayanlar şunlardır:


* Rıza Tevfik
* Reşat Halis
* Hadi Paşa

Not: Sevr Anlatması’nda  yer alan maddelerin başlıkları ise kısaca şu şekildedir:
-  İstanbul ve Boğazlar :  İstanbul başkent olarak kalacak ama  Osmanlı barış  koşullarına uymadığı zaman İstanbul  da Osmanlı’dan alınacaktı . Boğazlar savaş zamanlarında bile   tüm  gemilere  açık olacaktı .  Boğazlar için kurulan uluslar arası komisyonda  bir Türk üyesi olmayacaktı .
- Sınırlar
- Azınlıklar
- Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
- Askeri ve İktisadi Hükümler
- Osmanlı Toprakları
- Kazı Çalışmaları:  Osmanlı her türlü kazının  yapılmasına geçerli bir neden olmadığı sürece İtilaf güçlerine izin verecekti.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top