Hıyanet-i Vataniye Kanununun Çıkarılma Nedeni Nedir?

Hıyanet-i Vataniye Kanununun  Çıkarılma Nedeni Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanların bastırılması amacı ile Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun 29 Nisan 1920 tarihinde çıkarılmıştır. Kanunun çıkarılma nedenleri şunlardır :
*  Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirmek
* Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan isyanları bastırmak
* Türkiye Büyük Millet Meclisinin  devamlılığını sağlamak
* Ülkede güvenlik ve asayişi sağlamak.

Not : Hıyanet-i Vataniye Kanununda , Saltanatın Kaldırılması ve Şeyh Sait isyanı esnasında  bazı düzenlemelere gidilmiştir. 

Saltanatın Kaldırılmasını kabul etmeyenleri buna karşı gelenler vatan haini  olarak kabul edilmiştir . Şeyh Sait İsyanı esnasında   din istismarında bulunma ve bu uğurda örgüt kurma  da vatan hainliği olarak belirlenmiştir . Bu kanunun  uygulanması için  ilk olarak Harp Divanları daha sonra da “Bidayet Mahkemeleri” görev yapmıştır. Daha sonra da  İstiklal  Mahkemeleri  bu kanun kapsamında suç işleyen  kişileri yargılama yetkisine sahip olmuştur .  Bu kanun  1991 tarihinde çıkarılan  ‘’ Terörle Mücadele Yasası’’ ile yürürlükten kalkmıştır .

Not: TBMM’ye Karşı Çıkılan İsyanların Sonuçları Şunlar Olmuştur:
* Yunanlıların Anadolu’da ilerleyişi hız kazanmıştır .
*  İstanbul Hükumeti’ne milletin saygısı azalmaya başlamıştır.
* Ülke kaynakları iç savaş için harcanmıştır .
*  İlk başlarda devlet otoritesini zayıflatmış fakat daha sonra  Türkiye Büyük Millet Meclisinin otoritesinin artmasını sağlamıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top