30 Ağustos 1922’de Kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi İle İlgili Neler Biliyorsunuz ?


30 Ağustos 1922’de Kazanılan  Başkomutanlık Meydan Muharebesi İle İlgili  Neler Biliyorsunuz ?  

Büyük Tarruz ve Başkomutanlık  Meydan Savaşı ( Rum Sındığı Savaşı)
Bu savaşta  başkomutan Mustafa Kemal olmuştur . Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak , Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü , Birinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa , 2. Ordu Komutanı Yakup Şevket  Paşa , Süvari Kolordu Komutanı ise Fahrettin Paşa olmuştur. Sakarya Savaşı’nın üzerinden uzun bir  zaman geçmişti fakat  Yunanlılara karşı beklenen saldırı  emri verilmemişti . Çünkü hazırlığımız  tam değildi. Mustafa Kemal de bu konu ile ilgili şunu söylemiştir :
* ‘’ Yarım hazırlıklı , yarım tedbirlerle  yapılacak taarruz , hiç taarruz etmemekten daha kötü idi.’’ demiştir .


Başkomutanlık  Meydan Savaşı yani Büyük Taaruz ile ilgili şu hazırlıklar yapıldı :
* Tekalifi Milliye  Emirleri kapsamında  halktan yardım alınmıştır.
* Başkomutanlık Kanunu’nun süresi uzatılmıştır.


* İstanbul’dan Anadolu’ya silah kaçırılmıştır.
*İtalya ve Fransa daha önce Anadolu’dan çekilmeye başlamışlardı . Onların bıraktıkları silahlar bize kalmıştı.  Ayrıca  Sovyet Rusya’dan da silah alınmıştı ve daha da güç kazanmıştık.
Kahraman Türk ordusuna taarruz emri Ulu Önderimiz tarafından  1922 tarihinde verilmiştir. Kahraman ordumuz  30 Ağustos’ta  Dumlupınar’daki Yunan ordusunu Başkomutanlık Meydan  Muharebesi’nde   yenmiştir . Aynı gece Kütahya da düşman işgalinden kurtarılmıştır. 1 Eylül 1922’de ile  ‘’ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri.’’ Emri verilmiştir. 18 Eylül’de düşmanlar  yurdumuzdan  çıkarılmıştır .
Başkomutanlık  Savaşı’nın sonuçları şunlar olmuştur:
* Yunanlılar Anadolu’dan  çıkarılmıştır.
*  Bu savaşta Genel Kurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak Paşa’ya ‘’ Mareşallik’’ unvanı verilmiştir.
*  Anadolu’da Önderimiz olan Gazi Mustafa Kemal’ ve  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne olan  güven   ve saygı daha da artmıştır.
* Kurtuluş Savaşı’nın silahlı dönemi sona ermiştir.
*  İtilaf Devletleri artık Yunanlılardan beklediği başarıyı göremeyeceğini anlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne  ateşkes  önerisinde bulunmuştur.
* Bursa, Balıkesir, Afyon, Kütahya, İzmir,  Uşak,  Manisa, Aydın , Eskişehir düşman işgalinden kurtulmuştur.
* Bu savaştan sonra Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa, Hindistan ve Tiflis Müslümanları, Sovyet ve Afgan  elçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti’nin elde ettiği bu başarıyı tebrik etmişlerdir.
Not:  Mustafa Kemal’in tekrar başkomutan olmasını istemeyen  kimi muhaliflere karşı Mustafa Mustafa Kemal savaş başlamadan şu sözü söylemiştir : ‘’Şu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben orduya komuta etmekte devam ediyorsam, kanunsuz olarak komuta ediyorum. Meclis’te beliren oy sonuçlarına göre, hemen komutadan el çekmek isterdim. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükumete bildirdim. Fakat, önlenmesi imkansız bir felakete meydan vermeme mecburiyeti ile karşı karşıya geldim. Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım." Bu söz de aklımızın bir köşesinde dursun. Belki bir yerlerde karşımıza soru olarak gelebilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top