Sanayi İnkılabı İle Yaşanan Değişimi Ve Bu Değişimin Osmanlı Devleti'ne Etkilerini Araştırınız. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sanayi İnkılabı İle Yaşanan Değişimi Ve Bu Değişimin Osmanlı Devleti'ne Etkilerini Araştırınız.

    3


Sanayi İnkılabı İle Yaşanan Değişimi Ve  Bu Değişimin  Osmanlı Devleti'ne Etkilerini Araştırınız.

İnsan gücüne dayalı üretimden  makine gücüne dayalı üretime geçilmesine Sanayi İnkılabı denilir . Sanayi inkılabı, bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin , üretim alanında  kullanlması sonucu ilk defa 17.yüzyılda İngiltere'de başlamıştır .
Sanayi İnkılabı  sonucunda şunlar yaşanmıştır :
* Makine gücüne bağlı olarak seri üretime geçilmiştir .
* Üretim maliyetlerinde düşme gerçekleşti .
* Hammadde ve pazar arayışı arttı .
* Ulaşım ve iletişim sektörü gelişti .
* Yeni üretim  alanlarının ortaya  çıktığı için bu durum da  üretim alanlarında  çeşitlenmelere sebep olmuştur .


* Zaman içinde insan gücüne  olan gereksinim  azalmaya başlamıştır .
* Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı artmıştır .
* Demiryolu yapımı ve karayolu yapımı hız kazandı .
* Sömürgecilik faaliyetleri başladı.


* Küçük atölyeler kapanmış ve  bunun sonucunda da esnaf örgütleri çökmüştür.
* Fabrikalarda çalışan insanlar ''işçi sınıfı'' olarak ortaya çıkmıştır.
* Avrupa'da büyük şirketler kurulmuş ve  bankacılık gelişmeye başlamıştır.
* Köylerden şehirlere göç yaşanmış ve  böylece şehir nüfusu artmaya  başlamıştır.
* Çalışan kimselerin haklarının korunması için  sendikal faaliyetler artmış böylece kominizm, sosyalizm gibi fikirler ortaya çıkmıştır.
*  Sanayi alanında gelişmiş ülkelerin dünya  siyasetindeki önemi artmıştır.
* Sağlık alanında önemli gelişmeler oldu ve insanlar daha uzun süreli yaşamaya başladı.

Bu değişimin Osmanlı'ya etkileri ise şunlar olmuştur:
* Osmanlı Devleti'nde ithalata dayalı tüketim artmaya başladı.
* Osmanlı Devleti'nin jeopolitik önemi arttı.
* Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
* Avrupalı devletlere komşu sınırlarda çiftlikler kuruldu.
* Ham madde iharacatı  ile işlenmiş ( mamul )  madde ithalatı arttı.
* Avrupa ile olan rekabet gücünde azalma başladı.
* Yerli esnafın  rekabet gücü azaldı.
* Ülke toprakları sömürge amaçlı olarak işgal edilmeye başlandı.
* Lonca teşkilatı çöktü ve bunun sonucunda da işsizlik ortaya çıktı.

3 yorum:
Write yorum
  1. Güzel bilgi var muhteşem

    YanıtlaSil
  2. Sizi ve sitenizi çok beğendim sizi tebrik ediyorum

    YanıtlaSil

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.