İnsanın Doğaya Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ? Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?


İnsanın Doğaya Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?  Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları Nelerdir ?

İnsanın doğaya hakim olduğunun kanıtları şunlardır:
* İnsan  kendi eli ile doğaya her türlü zararı da verebilir , doğaya fayda da sağlayabilir .  Genel olarak baktığımızda insan doğaya  yarar vermekten çok zarar vermektedir . Yarar kısmı çok azdır . Her türlü yeşil alanlar yok edilmekte , çok katlı binalar yapılmaktadır . Bu da doğadaki temiz ve yeşil alanların azalmasına neden olmaktadır . Yine baktığımızda sanayide çıkan zehirli gazlar , zehirli atıklar sulara ve havaya karışmakta ve doğamız kirden  tanınmaz hale gelmektedir .

İnsanlar  gün gelecek temiz hava alamayacak hale gelecekler , yeşil alanlar yerine kurak alanlar artacaktır . İnsanlar burada doğaya kötü yönde hakim olmaktadır . Elbette iyi yönlerimiz de vardır  . Zaman içinde güneş enerjisinden üretilen arabalar artacak ve böylece  benzin kullanımı azalacak ve bu da doğaya katkı sağlayacaktır .

Daha çok ağaç dikerek doğayı güzelleştiririz ve burada da doğaya olumlu yönde bir katkı sağlamış olacağız . Ağaçları bilinçli kesersek ağaçlarımız tükenmeyecek ,  çok fazla ağaç kesersek ise kendi sonumuzu hazırlayacağız. Bilim ve teknolojisi gelişmiş ülkelere baktığımızda  örneğin Japonya'yı örnek verelim. Japonya'da her yıl  çok büyük şiddette depremler olmakta , mal kaybından başka  hiçbir insanın burnu bile kanamadan kurtulduğunu görüyoruz.  Aynı deprem ülkemizde yaşandığı zaman ise binlerce insan hayatını kaybediyor, milyonlarca zarar ortaya çıkıyor.  Burada baktığımızda  bilim ve teknolojinin gelişmesinin de insanın doğaya hakim olmasında etkili olduğunu düşünebiliriz . Yine baktığımızda  insanların çevreyi kirletmesinin sonucunda , küresel ısınmanın sonucunda iklimler değişiyor ve bu da insan yaşamında  ve diğer canlıların yaşamında olumsuz sonuçlara yol açacaktır İşte insanın doğaya hakim olduğunu burada görebiliriz .

Doğanın İnsana Hakim Olduğunun Kanıtları şunlardır:
Doğa insana hakimdir .  Örneğin ; Amerika Birleşik Devletleri çok gelişmiş bir ülkedir fakat burada meydana gelen büyük felaketler engellemiyor . Tsunami, hortum, kasırga,  büyük sel, depremler  gibi felaketleri gelişmiş ülkeler bile önleyemiyor. İşte burada da baktığımızda doğa  insana  hakimdir diyebilirim. Yine baktığımızda bir yıldırım düştüğünde insan buna engel olamıyor. İşte bunlar da doğanın insana hakim olduğunun kanıtlarıdır diyebiliriz.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top