İletişimde Sahip Olunması Gereken Becerileri Maddeler Halinde Yazınız. 7. sınıf sosyal bilgiler


İletişimde Sahip Olunması Gereken Becerileri Maddeler Halinde Yazınız. 7. sınıf sosyal bilgiler

İnsanların duygu ve düşüncelerini , diğer insanlar ile paylaşma sürecine iletişim denir . Kişiler arasındaki düşünce , bilgi , duygu , haber vb. bakımından  karşılıklı alışverişe iletişim denilir . İletişim bir bütündür, iletişim insanlar arasında  yapılır .
İletişimde sahip olunması gereken beceriler vardır. Bu beceriler şunlardır:


* Karşımızdaki insanlara saygılı olunmalıdır . İnsanların  varlığı kabul edilmeli , değerli ve önemli oldukları  insanlara hissettirilmelidir .

* Empati kurma becerisine sahip olunmalıdır . Dış dünyayı  karşımızdaki kişinin  bakış açısından görmeye çalışmak demek empati kurmak demektir . Böylece kurulan  duygu ortaklığı ile iletişimin  gücü artar ve karşılıklı anlaşılma , mesajların aktarılmasına imkan sağlar .
* Saydamlık (açıklık) :   Bireyin düşüncesinin  olduğu gibi ifade edilebilmesi ve olduğu gibi görünebilmesidir .
* Güven ve dostluk :  Bireyin iletişim halinde olduğu kişiye, iletişim için  tanımladığı rahat alandır .
* Yapılan eleştirilere karşı açık olmak ve eleştirileri kabul edebilmek
* Önyargısız olmak
* Kendini tanımak
* Etkin bir dinleyici olmak , edilgen dinleyici olmaktan kaçınmak
* Kendini açmak ve kendini doğru anlatabilmek gibi maddeler  iletişimde sahip olunması gereken özellikler arasında yer alır .


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top