Türklerin Tarih Boyunca Birçok Dini ve İnancı Kabul Etmesinin Nedenleri Nelerdir? Kısaca Açıklayınız. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türklerin Tarih Boyunca Birçok Dini ve İnancı Kabul Etmesinin Nedenleri Nelerdir? Kısaca Açıklayınız.

    0


Türklerin Tarih Boyunca  Birçok Dini ve İnancı Kabul  Etmesinin Nedenleri Nelerdir? Kısaca Açıklayınız.

Türkler tarih boyunca farklı birçok  ve inancı kabul etmiştir . Bunun sebepleri ise şunlardır :
* Türklerde olan tek  tanrı inancı :  Türkler diğer tek tanrılı dinlere kolay bir şekilde girmişlerdir .
*  Siyasi egemenliği kaybetme  ve siyasi Baskı : Doğu Avrupa'ya yerleşen Türkler zamanla Hristıyanların   baskısı ile karşı karşıa kalmışlar ve bunun sonucunda da Hristıyanlaşmışlardır .

*   Türklerde dinsel hoşgörünün olması:  Geleneksel Türk din ve inançları  , farklı din ve inançların etkisine açıktı . Yani dini hoşgörü hakimdi . Din ve mezhep savaşı olmazdı .

* Ticari İlişkiler ve yerleşik  hayata geçme:   Ticari ilişkiler ve yerleşik yaşama geçiş Hazarların ve Uygurların  din değiştirmelerinde etkili olmuştır .
* Coğrafi değişim:  Türkler Orta Asya'nın  dışına  göç ettikten sonra  İslamiyeti , Hristıyanlığı ve Museviliği benimsemişlerdir .

Not: Türklerin  Tarih boyunca kabul ettikleri dinler ise şunlardır :
Gök Tanrı, Budizm, Manihaizm, Zerdüştlük, Musevilik, Hristıyanlık ve İslamiyet gibi dinleri kabul etmişlerdir .

Not:  Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler ise şunlardır:
 Orhun, Sogd, Kiril, Uygır, İbrani, Arap, Latin gibi alfabeleri  Türkler tareih boyunca kullanmışlardır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.