İslam Tarihi İle İlgili Önemli Bilgiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İslam Tarihi İle İlgili Önemli Bilgiler

    0


İslam Tarihi İle İlgili Önemli Bilgiler

* Hz Muhammed zamanında , ilk defa  müslümanlara arasında fetih politikası başlamıştır .
* Hz Muhammed'e inanan ilk müslümanlar;  Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd'dir.
* İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit Kuba Mescidi'dir .
* Tarihte  ilk İslam site devleti Medine'de kurulmuştur .
* İslam tarihinde ilk Hicret Habeşistan'a yapılmıştır .
* Bedir Savaşı Hz. Muhammed'in kazandığı ilk savaştır .
* Uhud Savaşı Müslümanların yenildiği İlk savaştır .
* Hudeybiye Barışı ile , Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını kazanmıştır .
* Mute Savaşı Müslümanların Arap olmayanlar ( Bizans) ile  yaptığı ilk savaştır .
* İslam tarihinde seçimle devlet başkanı  belirleme ilk olarak  dört halife döneminde olmuştur .

* Seçimle başa gelen ilk halife de Hz. Ebubekir'dir .
* Hz. Ebubekir zamanında Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi .
* Arap Yarımadası'nın siyasi birliğinin  sağlandığı dönem ise Hz. Ebubekir Dönemi'dir .
* Hz. Ömer zamanında ilk denizcilik çalışmaları başlamıştır .
* Hz. Ömer zamanında ordugah  şehirleri kuruldu .

* Hz.  Ömer zamanında  ilk defa düzenli ve sürekli ordu kuruldu .
* Fethedilen yerler ilk defa  Hz. Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı .
* Mali işlere bakan ilk divan teşkilatı Hz. Ömer zamanında kuruldu .
* İslam tarihinde  ıkta sistemi ilk olarak Hz. Ömer zamanında uygulanmıştır .
* İlk defa adli teşkilkat Hz. Ömer zamanında uygulandı .
* Hicret  Olayı ilk kez Hz. Ömer zamanında takvim başlangıcı olarak kabul edildi .
* Hz. Ömer döneminde ilk defa  Kuzey Afrika fetihlerine başlanmıştır .
* Hz. Ömer zamanında İran ve Horasan alınmıştır . Böylece de ilk defa Türkler ile sınır olunmuştur .
* Hz. Osman zamanında ilk donanma kurulmuştur .
* Hz. Osman zamanında  Kıbrıs fethedilmiştir .
* Hz. Osman zamanında ilk defa Kuran-ı Kerim kitap haline getirilmiştir .
* Türkler ile Araplar  Hz Osman döneminde ilk defa sınır boylarında karşılaşmıştır .
*  İslam tarihinde karışıklıklar  ilk olarak Hz. Osman  döneminde ortaya çıkmıştır.
* Hz. Osman siyasi nedenler ile öldürülen  ilk halifedir.
* Müslümanlar arasındaki ilk çatışma ise Cemel Vakası'dır.
* Hz. Ali zamanında ise İslam tarihinde  ilk ayrılıklar başlamıştır .
* Kerbala Olayı ile  İslam dünyasında  kesin ayrılık başlamış ve ilk defa mezhepler başlamıştır .
* Muaviye  Emevi Devleti'nin ilk halifesidir .
* Halifeliğin saltanata dönüşme ilk olarak Emeviler  Döneminde olmuştur . Çünkü Muaviye'den sonra yerine oğlu geçmiştir .
* Emeviler zamanında Müslümanlar ilk defa  İstanbul'u  kuşatmıştır .
* Emevi Halifesi   Abdulmelik döneminde ilk islam  parası basılmıştır .
* Endülüs Emevileri  tarafından ilk defa   Eski Yunan uygarlığı  tanıtılmıştır .
* Türkler İslam dinini  ilk olarak büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmişlerdir .
* İlk posta teşkilatı Muaviye döneminde kurulmuştur .
* İlk muhafız birliği de yine Muaviye döneminde kurulmuştur .
* Emeviler döneminde  İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile  yarışacak  düzeye  gelmiş ve  İslam mimarisi kendine özgü eserler  vermiştir .
* Puvatya Savaşı ile Müslümanların Avrupada'ki ilerleyişi durdurulmuştur .
* Müslümanlar ilk kez   Emeviler zamanında Tarık Bin Ziyad'ın İspanya'yı fethetmesi ile  Avrupa'ya geçerek toprak kazanmışlardır .
* Muaviye zamanında ilk muhafız birliği kurulmuştur .
* Talas Savaşı ile  Araplar ve Çinliler ilk defa karşı karşıya gelmişlerdir .
* Abbasiler döneminde  İslam tarihindeki yabancı  dildeki eserler  Arapça'ya çevrilmiştir .
* Vezirlik makamı ilk olarak Abbasi Devleti  Dönemi'nde kurulmuştur .Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.