İlk Çağ Uygarlıkları İle Önemli Bilgiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İlk Çağ Uygarlıkları İle Önemli Bilgiler

    0


İlk Çağ Uygarlıkları İle Önemli Bilgiler

* Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya-Çatalhöyük'tür.
* Hititler Anadolu'da  merkezi otorite ile devlet kuran ilk  uygarlıktır.
* Dünyanın ilk yazılı antlaşması, Mısırlılar ve Hititliler arasında imzalanan Kadeş Antlaşması'dır.
* Hitit uygarlığı zamanında Anadolu, Demir Devri'ne girmiştir.
* Objektif  tarih yazıcılığı Hititlerin  Tanrı'ya hesap  vermek amacı ile yazdıkları  yıllıklar ile başlamıştır.
* Anadolu'da medeni hukuk alanında, aile hukuku alanında, miras hukuku alanında  çalışmaları ilk yapan uygarlık Hititlilerdir.
*  Takas usülüne son verip parayı ilk bulan uygarlık Lidyalılardır.

* Tarihte tek Tanrılı  dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür.
* Mikenler Şato mimarisinin  yaratıcısı olarak bilinir.
* Sümerler tarihte ilk şehir devletlerini kurmuştur.

* Sümerler Ay yılı esasına dayalı takvimi bulan uygarlıktır.
* Tarihte savaş arabalarını kullanan ilk medeniyet Sümerlerdir.
* Mimaride ilk kez kubbe, kemer ve sütunu kullanan uygarlık  Sümerlerdir.
* Sümerler yazıyı ilk bulan  (Çivi yazısı)  uygarlıktır.
* İlk resim yazısını bulan uygarlık ise ( Hiyerroglif) Mısırlılardır.
* Güneş yılı esasına dayalı takvimi bulan uygarlık Mısırlılardır.
* Pi sayısını ilk kez Mısırlılar bulmuştur.
* Onluk sayma düzenini ilk olarak Mısırlılar bulmuştur.
* Tarihte  tıp ve mumyacılık gelişimine katkısı olan ilk Uygarlık Mısırlılardır.
* Pi sayısı ilk olarak Mısırlılar  tarafından kullanılmıştır.
* Mısırlılar ilk kez resim yazısını bulmuşlardır.
* Mısırlılar yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan  uygarlıktır.
* İlk olarak alan ve hacim hesaplamalarını bulan , tapu ve kadastro uygulamasını bulan uygarlık Mısırlılardır.
* Onluk sayma düzenini bulan ilk uygarlık Mısırlılardır.
* Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır'da görülmüştür.
* Güneş yılı esasına dayalı takvimi  bulan ilk Uygarlık Mısırlılardır.
* İlk papirüs kağıdı yapımına  Mısır'da başlanmıştır.
* İlk parşömen kağıdı yapımına ise Bergama'da başlanmıştır.
* Tarihte ilk ticaret  kolonilerini  kuran  ise denizci  uygarlık olan  Fenikelilerdir.
* Çin uygarlığı, Asya'nın  bilinen en eski uygarlığıdır.
* Matbaa, barut, kağıt ve pusula tarihte ilk olarak Çinliler tarafından kullanılmıştır.
*  Persler  dünyanın ilk istihbarat  teşkilatını kuran uygarlıktır.
*  Ay ve Güneş tutulmasını  ilk olarak düzenli hesaplayan uygarlık Sümerlerdir.
*  Sümerler  ilk yazılı kanunları yapmıştır. Yapan ise Sümer Kralı Urgakina'dır.
* Akadlar  askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu kuran uygarlıktır.
* Girit uygarlığının  başkenti olan Knossos modern şehirciliğin  ilk örneği olarak kabul edilir.
* Sümerler Mezopotomya'da siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlıktır.
* Demokrasinin yönetim biçimi olarak  kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir.
* Demokrasiden Cumhuriyet yönetim şekline geçiş ise ilk olarak Roma  uygarlığında olmuştur.
* Mezopotomya'da tarihte  ilk sosyal örgütlenme görülmüştür. Sosyal örgütlenmenin görüldüğü uygarlık ise Sümerler'dir.
* Makedonyalı Büyük İskender Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kurmuştur.
* Asurlular tarihin ilk sömürge  imparatorluğunu kuran uygarlıktır.
*  Asurlular savaşta atlı birlikleri kuran  ilk uygarlıktır.
* Dünyanın ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova'da kurulmuştur.
* Tarihin ilk yasası Babil Kralı Hammurabi'nin hazırladığı yasalardır.
* İlk modern tarih yazımı Yunan uygarlığı ile başlamıştır.
* Asurlular Anadolu'ya yazıyı ilk getiren medeniyettir.
* İlk Yahudi devleti İbrani Devleti'dir.
* Anadolu'da bilimsel çalışmalar ilk olarak  İyonya'da başlamıştır.
* Yunan medeniyeti dünyada  ilk tiyatroyu kuran medeniyettir.
* Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim  ilk olarak Büyük İskender'in  Asya Seferi'nden sonra başlamıştır .
* Romalılar Dünyada basın yayın  hayatını  başlatan uygarlıktır.
* Akadlar  dünyada bilinen ilk düzenli orduyu kuran uygarlıktır.
* Asurlular savaşlarda atlı birlikleri  ilk olarak kullanan uygarlıktır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.