İklim Nedir? İklimin Doğal Çevreye , İnsana Ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İklim Nedir? İklimin Doğal Çevreye , İnsana Ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Nelerdir ?

    0


İklim Nedir?  İklimin  Doğal Çevreye , İnsana Ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi Nelerdir ?

Herhangi bir yerdeki hava olaylarının  , uzun yıllar boyunca alınan ortalamasına iklim denilir .
Herhangi bir yerde  kısa  sürede değişen hava olaylarına ise hava durumu denir . 
Kısa sürede  atmosfer olaylarını inceleyen  bilim dalına da meteoroloji denilir .

İklimin etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz :

1) İklimin  Doğal Çevreye Etkileri şunlardır : İklim ile doğal çevre arasında karşılıklı bir  etkileşim olur . Örneğin : Sıcak ve yağışlı yerlerde yağmur ormanları vardır . Karasal iklimde ise bozkırlar vardır . Bu durumda iklim ile doğal çevre arasındaki etkileşime örnektir .

* Doğal bitki örtüsünü etkiler.
* Dış kuvvetlerin etki alanını etkiler.

* Denizlerin tuz oranını etkiler.
* Kayaçların çözülme  türünü etkiler.
* Toprak tiplerini etkiler.
* Akarsu debisini ve akarsu rejimlerini etkiler.

2) İklimin İnsana Etkileri şunlardır :
* İklim insanın yaşayacağı yerleşme özelliklerini etkiler.
* Kültürel özellikleri etkiler.
* Beslenme özelliklerini etkiler.
* İnsanın fizyolojik yapısını etkiler.
*  Giyim özelliklerini etkiler.

3) İklimin Ekonomik Faaliyetlere Etkisi ise şunlardır:
* Tarımı etkiler.
* Ticareti etkiler.
* Sanayiyi etkiler.
* Ulaşımı etkiler.
* Turizmi etkiler.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.