Atatürk'ün İnkılapçılık İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün İnkılapçılık İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız .

    0


Atatürk'ün İnkılapçılık İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız .

Atatürk'ün yaptığı inkılaplar birbirini tamamlar nitelikte inkılaplardır . Bu inkılaplar gücünü halktan almıştır , çağdaşlama amaç edinilmiştir , Türk halkının gereksinimlerinden ortaya çıkmıştır , yenilikçiliği benimser ,  değişim ve gelişimden yanadır , dogmatik düşüncelere karşıdır . İnkılaplar yapılmadan önce  kamuoyu oluşturulmuş ve halk bilinçlendirilmiştir . İnkılapçılık ilkesi ile doğrudan  ilgili olan inkılaplar ise şunlardır :
* Takvim
* Saat
* Ölçü
* Hafta  tat,lindeki değişiklikler
* Rakam.

Ulu Önder Mustafa Kemal'in  inkılapçılık ile ilgili sözleri şunlardır:
* '' Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. Birçok eski müesseseleri  yıktık... En ileri demokrasilerde bile rejii korumak için , sert tedbirlere müracaat edilmiştir. Bize gelince inkılabı kouyacak tedbirlere  daha çok muhtacıcız.''

*   Benim yaptıklarım  birbirine bağlı ve  lüzumlu işlerdir.''
* ''Kan ile yapılan inkılâplar daha sağlam olur, kansız inkılâplar ebedileştirilemez Fakat biz inkılâba ulaşmak için lüzumu kadar kan döktük Bu kanlarımız, yalnız muhabere meydanlarında değil, aynı zamanda memleketin dahilinde de döküldü Biliyorsunuz ki Hendek’te, Bolu’da, Konya’da, Yozgat’ta vesair memleketlerimizde bir çok isyanlar meydana geldi Ve bunların hepsi bastırıldı Temenni ederim ki, bu dökülen kanlar yeterli olsun ve bundan fazla kan dökülmesin…''
* '' Türk ulusu çok büyük olaylarla isbat etti ki, yenilikçi ve devrimci bir ulustur Son senelerden önceki devirlerde de ulusumuz yenileşme yolları üzerinde yürümeye, sosyal devrime girişmemiş değildir Ama gerçek yararlar görülemedi Bunun sebebini araştırdınız mı? Bu sebep işe esasından, temelinden başlanmamış olmasıdır.''
* '' Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.''
* '' Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. ''
* '' Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi.''
* '' “Devrim kanunu, mevcut kanunların üstündedir Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.''
* '' Büyük olaylar; düşüncelerde büyük devrimler yapar.''
* ''  Bilelim ki, kazandığımız başarı ulusun kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir Aynı başarıları ileride de kazanmak istiyorsak, aynı temele dayanalım ve aynı yolda yürüyelim.''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.