Atatürk'ün Halkçılık İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Halkçılık İlkesi İle İlgili Sözlerini Yazınız .

    0


Atatürk'ün Halkçılık İlkesi  İle İlgili Sözlerini Yazınız .

 Halkçılık ilkesi Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin  doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır . Yurttaşların  din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin  hukuk önünde eşitliği savunulur . Sosyal devlet anlayışını benimser . Sınıfsız bir toplum yapısını savunur . Halk egemenliğne dayanan  yönetim anlayışını ilke edinir . Toplumsal dayanışma , birlik ve beraberliği savunur .
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in  Halkçılık ilkesi ile ilgili sözleri şunlardır:
* '' Ulusumuzun bu günkü yönetimi, gerçek anlamı ile bir halk yönetimidir. Ve bu yönetim tarzı, esası danışma olan Şûra yönetiminden başka bir şey değildir.''

* '' Türkiye devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Geçmişteki kuruluşlar ise bir şahıs devleti idi, şahısların devleti idi.''
* ''  ''İç siyasetimiz de ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tespit edilmiştir.''

* ''  Bizim görüşümüz-ki halkçılıktır– kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok ki bu dünyanın en kuvvetli bir esası, bir ilkesidir.''
* ''  Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.”
* ''Halkçılık, toplumsal düzenin çalışmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal sistemdir. Efendiler biz bu hakkımızı korumak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için genel kurulumuzca, milli kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı gerekli gören bir yolu takip eden insanlarız.''
* '' Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.''
* '' Örgüt, baştan sona kadar halk örgütü olacaktır. Genel idareyi halkın eline vereceğiz. Bu toplumda hak sahibi olmak, herkesin gayretli olması esasına dayanacaktır. Ulus hak sahibi olmak için çalışacaktır.''
* '' “Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem ulusal egemenliğin gerçek olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini anlaması itibarıyla gerekli idi. İşte bu düşüncelerin, bu araştırmalardan esinlenerek olarak proje yapılmıştı.''
* '' Cumhuriyet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir.'' 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.