Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Milliyetçilik ilkesinin özelliklerini  yazınız .
................................................
2) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçiliği nasıl tanımlamıştır ?
.....................................................
3)  Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile  bağlı olan herkes  Türktür ifadesi hangi ilke ile ilgilidir ?
..................................................
4)  Milliyetçilik ilkesine uygun olan gelişmelerden beş tanesini yazınız .
..........................................................

5) Türk, ırk, dil, öz, özgü, birlik, beraberlik, dil, tarih,  has, etnik, kendi, Milli, ulus, kültür, bağımsızlık gibi kavramları gördüğümüzde aklımıza hangi  ilke gelmelidir?
..............................................


Cevaplar:
1. İnsancıl ve barışçıldır. Milli birlik ve beraberliği  üstün tutar, Bağımsızlıkçıdır,  Irkçılığa karşıdır, sömürgeciliğe karşıdır,  eşitlikçidir, kendine özgü değerlere sahip çıkar,  milli niteliklere uygun bir yapı  oluşturmaya çalışır, halkçılık ile bütünleşir,  Cumhuriyetçilik ilkesi ile bütünleşir, laiklik ilkesine uygunluk gösterir.     2.  Yurt birliği, dil birliği, tarihi yakınlık, siyasal varlıkta birlik, ahlaki yakınlık,, ırk ve köken birliği şeklinde tanımlamıştır.   

3. Milliyetçilik    4.Manda ve Himayenin reddedilmesi, İstiklal Marşının kabul edilmesi, Kurtuluş Savaşı'nın yapılması, Kuvayi Milliyenin oluşması, İzmir İktisat Kongresi , Kapitülasyonların kaldırılması,  Kabotaj Kanunu,  Türk Tarih Kurumu, Yeni Türk Alfabesi,  Türk Dil Kurumu, Ankara Dil, Tarih , Coğrafya Fakültesi,   Merkez Bankasının Kurulması, Gümrük Koruma Kanunun  Kabul Edilmesi,  Tütün Reji İdaresinin Kaldırılması,  Adana- Mersin Demiryollarının Millileştirilmesi, Türk  Parasının Kıymetini Koruma Kanunun Kabul Edilmesi,   Yerli Malı Kullanımının  Özendirilmesi, Vagon Lits Olayının Yaşanması,  Razgrat Olayı'nın Yaşanması, Millet Mekteplerinin Açılması, Ezanın Türkçe Okunması vb.     5. Milliyetçilik.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top