Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0


Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Laiklik ne demektir ?
.......................................
2) Laiklik ilkesinin özellikleri  nelerdir ?  Yazınız .
.................................................
3) Laiklik ilkesine uygun olan gelişmelerden 8 tanesini yazınız .
....................................................
4) Laiklik ilkesi   ne zaman anayasaya girmiştir ?
..................................................

5) Mantık, akıl, dogma, İslam, hürriyet, bilim, tabu,  ibadet, hurafe,  vicdan, müslüman,  İslam, inanç,  teokrasi,  batıl,  ümmet gibi kavramlar bize hangi ilkeyi çağrıştırır ?
.......................................................


Cevaplar:
1. Laiklik din ve devlet işlerinin  birbirinden ayrılması anlamına gelir.   2. Din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılmasını savunur ,   din ve vicdan özgürlüğünü benimser , akılcı , bilimsel ve mantıksal  düşünceyi benimser ,  Hurafe ve batıl inanca karşı çıkar , din istismarına karşı çıkar , din hukukunun uygulanmasını  reddeder ,  temel hak ve  özgürlüklerin  genişletilmesini savunur ,  din kardeşliğine dayalı sosyal düzen kurulmasına karşı çıkar .   

3.  Halifeliğin kaldırılması ,  Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması ,  Medreselerin kapatılması ,  Şapka Kanunu'nun Kabul edilmesi ,  Kıyafet İnkılabının  yapılması ,  Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi , Karma Eğitme Geçilmesi ,  Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması , Devletin Dini İslamdır  ibaresinin  anayasadan çıkarılması ,  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyyenin yürürlükten  kaldırılması Laiklik ilkesinin  anayasaya girmesi  ,  Milletvekilleri ve  Cumhurbaşkanı yemin  metninden  ''Vallahi'' kelimesinin çıkarılması .  4.  1927 tarihinde yapılan  değişikler ile laiklik ilkesi anayasaya girmiştir. 5. Laiklik


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.