Halkçılık İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Halkçılık İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0


Halkçılık İlkesi  İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

1)  Halkçılık ilkesi hangi ilkelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır ?
...................................................
2) Halkçılık İlkesinin özellikleri nelerdir ?
.....................................................
3) Halkçılık İlkesine uygun olan gelişmelerden 8 tanesini yazınız .
.........................................................
4) Halkçılık İlkesi ile dolaylı olarak ilişkisi olan ilkeler hangileridir ?
...............................................................
5)  Sınıf, zümre, ayrıcalık, çatışma, hukuk, eşitlik, halk egemenliği, cumhuriyet,  adalet,  imtiyaz,   kaynaşma, işçi, köylü, sosyal devlet,  çatışma gibi kavramları gördüğümüzde aklımıza hangi ile gelmelidir?
...................................................


Cevaplar:
1.  Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik     2.   Sosyal devlet anlayışını benimser , yurttaşların  din , dil ve ırk ayrımı yapılmadan  hukuk önünde eşitliğini  savunur , halk egemenliğine dayanan yönetim  anlayışını benimser ,  sınıfsız , kaynaşmış ve imtiyazsız bir toplumsal  düzenin oluşmasını savunur , sosyal sınıflaşmayı reddeder , sosyal  adalete ve sosyal güvenliğe ait   politikalar geliştirir , toplumsal dayanışmayı , fırsat eşitliğini , iş birliğini  savunur , özel mülkiyete saygı duyar , yurttaşların haklarının  anayasa ile güvence altına  alınmasını sağlar .  

3.  Aşar vergisinin kaldırılması ,  unvan ve lakapların kaldırılması ,  Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi ,  Soyadı Kanunu'nun Kabul Edilmesi ,  Unvan ve Lakapların Kaldırılması ,  Sosyal Devlet Anlayışına  Uygun Olan Tüm Gelişmeler ( hastane açma, okul açma vb.     4.  Halifeliğin Kaldırılması , Medreselerin Kapatılması, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması,  Millet Mekteplerinin Açılması,  Şapka ve Kıyafet  İnkılaplarının Yapılması, Türk Dil Kurumunun  Kabul Edilmesi, Maarif  Teşkilatı  Hakkında Kanunun  Kabulü, Tevhid-i Tedrisat  Kanunun Kabul Edilmesi.    5. Halkçılık

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.