Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0


 Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Devletçilik ilkesi ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlanmıştır ?
.............................................
2)  Devletçilik ilkesinin uygulanma  nedenlerini yazınız .
................................................
3) Devletçilik ilkesinin özelliklerini yazınız .
...................................................
4) Devletçilik  ilkesine uygun olan gelişmeleri yazınız .
.........................................................

5) Fabrika,  fert, endüstri , sanayi , ekonomi , kalkınma ,  iktisat ,  yatırım ,  sosyal devlet , teşebbüs  gibi kavramlar bize hangi ilkeyi hatırlatır ?
..........................................................


Cevaplar :

1.  1930 tarihinden  itibaren ülkemizde Devletçilik ilkesi  uygulanmaya başlamıştır .   2.  Ülkenin  doğal kaynaklarından  yararlanarak  devletin ağır  sanayisini kurabilmek ,  halkın acil  gereksinimlerinin karşılanması isteği ,  1929 Dünya Ekonomik Bunalımının  etkilerini azaltma isteği ,  Teşvik-i Sanayi Kanunundan  istenilen sonucun  alınamaması , Ülkenin eğitim , sağlık ,  kültürel , sosyal ve ekonomik alanlarda  gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak .    3. Özel teşebbüsün yatırım  faaliyetlerine karşı değildir , özel mülkiyete karşı değildir , yabancı sermayenin  ülkedeki yatırımlarına  karşı değildir ,  halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.   
4.  Devlet eli ile açılan  her türlü kamu hizmeti veren  kurumlar devletçilik ilkesine uygundur ,  Beş  Yıllık Sanayi Planlarının  hazırlanması , Sümerbank , Etibank gibi kamuya destek veren  sanayi yatırımları yapan kurumların oluşturulması , Maden Tetkik Arama  Enstitüsnün kurulması    5 . Devletçilik

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.