"Biz Türkler Ruhen Demokrat Doğmuş Bir Milletiz" Sözünü Açıklayın - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

"Biz Türkler Ruhen Demokrat Doğmuş Bir Milletiz" Sözünü Açıklayın

    0


"Biz Türkler Ruhen  Demokrat Doğmuş Bir Milletiz" Sözünü Açıklayın  

Ulu Önder  Gazi Mustafa Kemal Atatürk : '' Biz Türkler ruhen demokrat doğmuşuz '' sözü ile  Türk Milleti'nin  kanında  demokratlığın olduğunu vurgulamak istemiştir . Demokrasinin temelinde ise eşitlik ve özgürlük vardır . Azınlıklar dışlanmaz . Azınlığın da  hakkı korunur . Türk Milleti de var olduğundan beri demokratik bir millet olarak yaşamaya devam etmiş ve etmeye de devam edecektir .

Demokrasinin en önemli özelliği ise şudur :  Azınlık haklarının ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır .  Milletimiz her zaman adaletten yana olmuştur . Çünkü bizim kanımız her zaman adalet ile yoğrulmuştur .

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal de burada biz Türklerin insan haklarına , insana,  değerlerine  ne kadar önem verdiğimizi anlatmak istemiştir . Türklerin demokrat bir millet olduğunu şu örnekler ile de daha anlaşılır bir hale getirebiliriz . İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde devlet işleri Hakan başkanlığında toplanan  Toy , kurultay , Kengeş veya  Keneş denilen mecliste görüşülürdü . Meclise Hakanın yanı sıra  Hatun , hanedan üyeleri , boy beyleri ve ileri gelen devlet adamları  katılırdı .  Aslında  önemli devlet işlerinin  görüşüldüğü  bu meclise boy beylerinin de katılması bu meclisin demokratik bir özelliğe sahip olduğunun kanıtıdır . Ayrıca Türk devletlerinde  halk başka milletlerdeki gibi sınıflara ayrılmamıştı . Sosyal devlet anlayışı hakim kılınmıştı . Yine baktığımızda Türk devletlerinden olan Hazarlar hoşgörüsü ile tanınır . Türk Devletlerinde  devlet işleri ve  toplum yaşantısı  töre denilen yazısız hukuk kurallarına göre düzenlenirdi . Törenin  eşitlik , adalet ,  iyilik ve erdemli olmak gibi  değişmezleri vardı . Baktığımızda  Osmanlı Devleti'nin önemli hükümdarlarından olan Fatih Sultan Mehmet , 2. Mahmut ve daha niceleri hoşgörülü bir yönetim tarzını benimsemişler ve insanların inançlarında özgürce yaşaması için onlara asla baskı yapmamışlardır . Adaletten yana olmuşlar,  insan haklarından yana  olmuşlardır . Bu ve bununla ilgili daha birçok örnek verebiliriz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.