Yaşadığınız Yerin Yönetiminden Kim ya da Kimler Sorumludur . Bu Kişinin Görevlerine Örnek Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Yaşadığınız Yerin Yönetiminden Kim ya da Kimler Sorumludur . Bu Kişinin Görevlerine Örnek Veriniz .

    0


Yaşadığınız Yerin  Yönetiminden Kim ya da Kimler  Sorumludur . Bu Kişinin Görevlerine Örnek Veriniz .

Yaşadığım yer il olduğu için buranın yönetiminden vali sorumludur . Vali il özel idaresinin  yürütme organı, amiridir . Vali , ortak kararname ile atanır . ( Müşterek kararname)
1) Valinin görevleri ise şunlardır :
* Genel emirler çıkarır ve bu emirlerin uygulanmasını sağlar.
* İlde kolluk yetkilerini kullanır.
* İlde devlet tüzel kişiliğini  temsil eder.
*  Açılış ve törenlere katılır.

* Vali ilde devleti, hükümeti ve tek tek tüm bakanlıkları temsil eden görevlidir.
* Yabancı devlet temsilcileri ile görüşme yapar.

* İldeki memurlar üzerinde  hiyerarşi yetkini kullanır.
2)  İlçede yaşayanların yönetiminden kaymakam sorumludur . Kaymakamın görevleri ise şunlardır:
*İlçede hükümeti temsil etmek
* Tören ve açılışlara katılmak
* İlçedeki memurlar üzerindeki hiyerarşi yetkini kullanmak
* İlçede hükümeti ve tek tek tüm bakanlıkları temsil eder.
* Kaymakam , ortak kararname ( müşterek kararname ) ile atanır.

3) Belediye Başkanının Görevleri ise şunlardır:
* Belediye idaresinin başı olan kişidir.
* Belediye idaresinin  temsilcisi ve yürütme organıdır.
* Belde seçmenleri tarafından doğrudan seçilir.
* Belediye idaresinin  en büyük mülki amiridir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.