Uygur Kültürü Hakkında Uzunca Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Uygur Kültürü Hakkında Uzunca Bilgi Veriniz .

    0


Uygur  Kültürü  Hakkında  Uzunca Bilgi Veriniz .

* Uygur kelimesi müttefik , akraba gibi anlamlara gelir . Çin kaynaklarında ise Uygur kelimesi  hücum eden , şahin gibi dolaşan anlamlarına gelir .
* Uygur Devleti'nin kurucusu  Kutluk Bilge Kül Kağan'dır .
Uygur Devleti'nin merkezi  Ötüken'dir . Başkent daha sonra  Karabalasagun' a taşınmıştır .
* Anadolu'da yaygın olan Orta Oyunu Uygurlardan  gelmektedir .
* Maniheizm dini  Bögü Kağan zamanında kabul edilmiştir . Maniheizm dininin etkisi ile şunlar olmuştur :

- Hayvansal gıdaların yenmesi yasaklanmış ve bundan dolayı da  Uygurlar savaşçılık özelliklerini yitirmeye başlamıştır .
- Sulama kanalları açıldı , tarım ve hayvancılık yapıldı , bunun sonucunda da yerleşik yaşama geçilmiştir . Şehirler kurulmuş , saraylar ve tapınaklar yapılmıştır .

- Maniheim dininin etkisi ile  resim sanatı gelişmiştir . Bu dinde duaların yazılı olması mecburi olduğundan dolayı  Çin'den harf hareketli matbaa getirilmiştir .
*  Türk tarihinde ilk kez  örgün eğitim kurumlarını oluşturan uygarlık da Uygurlardır .
* Türk tarihinde ilk kez  kütüphaneler kurmuşlardır .
*  Anadolu' da yaygın olarak oynanan Orta Oyununu bulmuşlardır .
*  Opera, pandomim ve Şanı bulmuşlardır .
* Faiz ile borç para vermişler ve bundan dolayı da Türk bankacılık  sisteminin temellerini de Uygurlar atmıştır .
* Uygurların yaptıkları sanat  eserleri  , Talas Savaşı sonucunda batıya taşınmıştır .
* Göz tedavisi, akapunktur ve çiçek aşısını kullanan uygarlıktır .
* Türk tarihinin ilk vakıflarını kurmuşlardır .
* Kanallar açmışlar ve modern  ziraat yapmışlardır . Üzüm yetiştirmişlerdir .
* Şine Uşi ve  Karabalasagun Yazıtlarını bırakmışlardır .
* Töreleri yazılı hale getirmişlerdir .
* Ticaretten büyük gelir elde etmişler ve  modern şehirler kurmuşlardır .
* Türk tarihinde ilk defa   kağıt para kullanmışlardır . Bu paraya çav denilir .
* İlk defa minyatür sanatını kullanmışlardır .
*  Yazılı hukuk Türklerde Uygurlar ile başlamıştır .
* Nişadır adı verilen madeni  Çin'e ihraç etmişlerdir .
* Uygurlar duvar süslemeleri ile (fresk), minyatürleri ile  Arap, Selçuklu ve  Osmanlı sanatına temel kaynaklık etmiştir .
* Velayetname,  vasiyetname  gibi hukuku  işleri yazılı hale getirmişlerdir.
* Uygurlar en çok Moğol Devleti'ni kültürel anlamda etkilemiştir. 
* Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.