Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

    0


Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Görev ve Yetkileri şunlardır:
 * Kanun koymak , değiştirmek ve kaldırmak
* Savaş ilanına kararı vermek
* Meclis başkanı seçmek
* Bakanları ve Bakanlar Kurulu'nu denetlemek
* Millletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

* Genel ve özel af ilanı kararı vermek
* Anayasa değiştirmek

* RTÜK üyelerini seçmek
* Anayasa Mahkemesine üye seçmek
* Para basılmasına karar vermek
*Bütçe  ve Kesin  Hesap Kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
* Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmek
* Kamu başdenetçisi seçmek
* Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek
* Bakanlar Kurulu'na  Kanun Hükmünde Kararname yetkisi vermek


 Not: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  kanun çıkarmaya gerek duymadan  , yalnız  karar alma  ile yapabildiği işlemler ise şunlardır :
* Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünde değişiklik yapmak
* Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
* Güven oylaması
* Milletvekilliğinin düşürülmesi
* Cumhurbaşkanının vatana  ihanet ile suçlandırılması
* Meclis araştırması, meclis soruşturması ve   gensoru
*  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri
* Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
* Meclis çalışmalarına  ara verme ve tatile gitme
* Yüce Divana sevk kararı
* Savaş ilan etmek

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.