Türk İnkılabının Hedefleri Ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türk İnkılabının Hedefleri Ve Özellikleri Nelerdir ?

    0


Türk İnkılabının Hedefleri Ve Özellikleri Nelerdir ?

1) Türk İnkılabının Hedefleri Şunlardır :
* Milli bağımsızlığı korumak
* Milli egemenliğe dayalı , demokratik bir yönetim oluşturmak
* İkli uygulamalara son vermek  ve ülke içindeki dirliği ve birliği sağlayabilmek
* Batı medeniyetleri ile bütünleşmeyi sağlamak , Batının ilim ve fennini almak
* Kaynaşmış , ayrıcalıklı  sınıfları olmayan  bir toplum meydana getirmek
* Ulus devlet anlayışını güçlendirmek
* Akılcı düşünmeyi etkin kılmak
* Laik anlayışı   kültürel , sosyal , yönetim , hukuk  ve eğitim alanlarında etkin kılmak

2) Türk İnkılabının Özellikleri ise şunlardır :
* İnkılaplar birbirini tamamlar niteliktedir .
* Belli bir ideolojinin ürünü değildir .

* Toplumda karmaşa oluşturan iki uygulamalara son verilmiştir .
* Tavandan tabana doğru  bir süreç yaşanmıştır .
* Demokraik, ulusal, laik özelliklere sahiptir .
* Süreci yürütenler ile fikri ortaya koyanlar aynı kadro içinde yer alır .
* Savaştan dolayı fikri  hazırlık süresi  çok kısa olmuştur.
Not: Atatürk Dönemi  Önemli Eğitim Kurumları ise şunlardır :
* Köy Öğretmen Oklu
*  Zonguldak Yüksek Maden  Ve Sanayi Mühendis Mektebi
* İstanbul Üniversitesi
* Ankara Hukuk Mektebi
* Köy Eğitim Yurtları
* Ankara Dil Tarih Coğrafya  Fakültesi
* Gazi Eğitim Enstitüsi
* Yüksek Ziraat Enstitüsi
* Ankara Siyasal Bilgiler Okulu

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.