Temsilciler Kurulunun Kurulma Süreci Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Temsilciler Kurulunun Kurulma Süreci Hakkında Bilgi

    0


Temsilciler Kurulunun  Kurulma Süreci Hakkında Bilgi

Temsilciler Kurulunun kurulma  süreci ve yaptığı faaliyetler şunlar olmuştur :
* Temsilciler  Krulunun kurulma düşüncesi ilk olarak  Amasya Genelgesi'nde ortaya çıkmıştır .
* Temsilciler Kurulu  ilk olarak Erzurum Kongresi'nde dokuz kişi ile kurulmuştur .
* Temsilciler Kurulunun üye sayısı Sivas Kongresinde artırılmıştır . Sivas Kongresi'nde  Temsilciler Kurulu tüm ülkeyi temsil eder hale getirilmiştir .

* Temsilciler Kurulunun  amacı Sivas  Kongresi kararlarını yaşama geçirmektir .
* Temsilciler Kurulu , milliyetçi bir hükumet kuruluncaya kadar Kurtuluş Savaşını  idare etmiştir .

* Temsilciler Kurulu İstanbul  Hükumeti ile ilişkilerini keserek , Damat Ferit Paşa Hükumetini istifaya zorlamıştır . Damat Ferit Paşa istifa etmesi Temsilciler Kurlunun siyasi başarısı olmuştur .
* İstanbul Hükümeti  Amasya  Görüşmeleri ile  Temsilciler Kurulunu resmen ve hukuken  tanımıştır .
* Temsilciler Kurulu toplantı yeri olarak İstanbul'u  seçmiştir .
* Temsilciler Kurlu Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine atamış ve  yürütme yetkisini kullanmıştır . Temsilciler Kurulu bu şekilde bir Hükumet gibi hareket etmiştir .
* Temsilciler Kurulunun  görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar devam etmiştir . Vatansever bir hükumet kuruluna kadar Temsilciler Kurlu görevine devam etmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.