TBMM'nin Açılışı Ve Önemi Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

TBMM'nin Açılışı Ve Önemi Hakkında Bilgi

    0


TBMM'nin Açılışı Ve Önemi Hakkında Bilgi

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı :
*  Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi , milletin iradesini hakim kılmak için , vatanın bağımsızlığını sağlamak için  ve Milli Mücadeleyi daha teşkilatlı bir hale getirmek için Mebusan Meclisi'nin  iş yapamaz duruma gelmesinden ötürü kurulmuştur .
*  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Yeni Türk Devleti  resmen kurulmuştur.
* 23 Nisan 1920 tarihinde  yüz on beş milletvekilinin  katılımı ile Birinci Türkiye Millet Meclisi  açılmıştır .

* Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde  asker , aydın , din görevlisi , aşiret reisi , memur vb. toplumun  birçok kesiminden  üyeler yer almıştır .

* Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı geçici olarak  Sinop Milletvekili Şerif  Bey olmuştur .
* 24 Nisan günü  yapılan oylama sonucunda  Mustafa Kemal başkan seçilmiş ve  yapılacak işler konusunda  Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  24 Nisan  Önergesini vermiştir . Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kararlarını oluşturmuştur .
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Önemi ve Özellikleri ise şunlardır :
* Kurucu bir meclistir .
* Ulusal bir meclistir . Çünkü mecliste azınlıklara  ait  milletvekiline yer verilmemiştir .
* Demokratik bir meclistir . Çünkü milletvekilleri halkın seçimi ile  işbaşına gelmiştir .
* Siyasi parti yoktur . Üyelerin hepsi vatanseverdir . Amaç düşmanı yurttan atmaktır .
* İhtilalci bir meclistir çünkü saltanatı yok saymıştır .
* Birinci Türkiye Büyük Millet meclisi'nin  yaptığı tek inkılap Saltanatın Kaldırılmasıdır .
* Devlet  yönetimi tek organda toplanmıştır .
* Kurucu meclistir .
* Türk topraklarının  bölünemez bir bütün olduğunu dünyaya duyurmuştur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.