Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar

    0


Suç Ve Cezalara İlşkin  Esaslar

Suç ve cezalara ilişkin hususlar şunlardır :
* Kimse işlendiği zaman  yüyürlükte bulunan  kanunun suç unsuru olarak saymadığı  bir fiilden dolayı cezalandırılamaz . Kimseye  suçu işlediği  zaman kanunda  o suç için konulmuş  olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez .
* Ceza sorumluluğu şahsidir .
* Ölüm cezası ve genel  müsadere cezası verilemez .
* Ceza ve ceza  yerine geçen  güvenlik tedbirleri ancak  kanun ile konulur .

* Uluslarası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği  yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş , suç nedeniyle  yabancı bir ülkeye verilemez .

* Kanuna aykırı  olarak elde edilmiş bulgular , delil olarak kabul edilemez .
* Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz . ( Masumiyet karinesi )
* İdare kişi özgürlüğünün  kısıtlanması sonucunu doğuran  yaptırım uygulayamaz . Silahlı Kuvvetlerinin  iç düzeni bakımından  bu hükme kanun ile  istisnalar getirilebilir .

* Hiç kimse kendisini ve  kanunda gösterilen yakınlarını  suçlayan bir beyanda bulunmaya ve  bu yolda delil  göstermeye zorlanamaz .

* Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan  bir yükümlülüğü  yerine getirememesinden  ötürü özgürlüğünden alıkonamaz . Bu maddeler suç ve cezalara ilşkin olan husuzlar arasnda yer almaktadır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.