Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark Nedir ? Araştırınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark Nedir ? Araştırınız

    0


Sosyal Bilgiler İle Sosyal Bilimler Arasındaki Fark  Nedir ? Araştırınız 

 Sosyal Bilgiler ile Sosyal bilimler arasındaki farklar şunlardır :
* Sosyal bilgiler  amacı  iyi bir vatandaş yetiştirmektir . Sosyal bilgilerin hedefi ise iyi bir insan yaratmaktır . Her iyi insan aynı zamanda iyi bir vatandaştır fakat her iyi vatandaş iyi bir insandır nitelemesi yapamayız . Ülkemizde iyi vatandaş kavramından kasıt  hak ve sorumluluklarını yerine  getiren , kanunlara uyan , vergi veren , askerlik görevini yerine getiren  kişidir .

Hukuki kapsamın dışında kalan değerler ise göz ardı edilmiştir . İşte bu açıdan da sosyal bilimler ile sosyal bilgiler arasında fark ortaya çıkıyor .

* Sosyal bilgiler  bir ders programı olduğu için , belli bir yöntem kullanarak , araştırma ve inceleme çalışması yapmaz . Sosyal bilimler ise  ele aldığı konuyu belli bir araştırma yöntemi dahilinde  inceler .
*  Sosyal bilgilerin  ulaşmak istediği hedef kitle  sadece belli sınıflarda öğrenim gören öğrencilerdir . Sosyal bilimlerin ulaşmak istediği hedef ise  tüm insanlardır .
* Sosyal bilgiler dersinde işlenen  konulara ait tüm bilgiler , sosyal bilimciler tarafından  yapılan araştırmalar  sonucu elde edilmiş verilerdir . Sosyal bilimlerin verileri , sosyal bilgiler ders programının konularıdır .
* Sosyal Bilgiler disiplinlerarası  bir öğretim  programıdır . Sosyal bilimler ise  disiplinlerin oluşturduğu bir  öğretim programıdır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.