Osmanlı Devleti'nde Medreselerin Özellikleri Hakkında Bilgi


Osmanlı Devleti'nde Medreselerin Özellikleri Hakkında Bilgi

* Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey zamanında açılmıştır . Bu medresenin adı İznik Medresesi  ya da İznik Orhaniyesi'dir .
* Günümüze kadar gelen en eski medresenin adı ise Süleyman Paşa Medresesidir .
* Osmanlı Devleti'nde  medreseye atanan  ilk müderris Davud-u Kayseri'dir .
* 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet ) zamanında ise  Sahn-ı Seman Medreseleri açılmıştır .
* Sahn-ı Seman medreselerine öğrenci yetiştirilmesi amacı ile  Tetimme Medreseleri açılmıştır .

* Kanuni Sultan Süleyman zamanında  Sülaymaniye Medreseleri açılmıştır .
* Medreselerde verilen öğretim dili Arapça olmuştur .

* Osmanlı Devleti'de medreselerde on yedinci yüzyıla kadar nakli ve akli bilimler birlikte okutulmuş ,  on yedinci yüzyıldan  itibaren  ise akli bilimlerden kimi dersler kaldırılmıştır .
* Medreseyi bitiren kişiler kadı , muid , müderris , nişancı , mühendis , hekim olabilirdi .
* Medreseyi başarı ile bitiremeyen öğrencilere ise Taşraya Çıkma Cezası verilirdi .
* Medreseyi bitirip doğduğu yere giderek kendi halkına  ders  anlatmasına ''Cerre Çıkmak ''denirdi.
* Medreselerdeki  akademik kariyer sıralaması ise şu şekildedir:
- Sofa
- Danişmend
- Muid
- Mülazım
- Müderris şeklindedir .
Osmanlı Devleti'nde medreselerin zamanla bozulma sebepleri ise şunlardır :
* Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmemesi ve  Avrupa'nın gerisinde kalınması
* Alimin oğlu alimdir ( Beşik ulemalığı ) anlayışın getirilmesi
* Ulema ve şeyhülislamların  akli bilimleri gereksiz görmesi vb.  gibi nedenlerdir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top