İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir ?

    0


İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir ?

Devlet , vatandaşlarının daha iyi yaşaması için , daha huzurlu ve güvenli bir ortamda varlıklarını devam ettirebilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır . İnsan haklarının korunmasında devlete düşen bu görevler şunlardır :
* İnsanların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmalıdır .
* Her zaman hukukun üstünlüğü daim olmalıdır .
* Devlet hiç bir vatandaş arasında ayrım yapmamalıdır .
* İnsanlar hak ettikleri göreve gelmeli ve liyakat olarak en iyi kim ise o kişi başa gelmelidir .

* Devletin bakanları, milletvekilleri herhangi bir yolsuzluk yaptığında o kişilerin görevine derhal son verilmelidir .
* Devlet vatandaşı için, kamu yararına olan her türlü işleri yapmalıdır .

* Devlet insanlar arasında ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmamalıdır .
* Eğitime  çok önem verilmeli , bilinçli , nitelikli , insan haklarına saygılı kişiler yetiştirilmelidir .
* İnsanlar bir göreve ancak ve ancak çalışarak gelebileceğini bilmelidir .
* Maddi durumu olmayan öğrencilere gerekli sosyal yardımlar yapılmalıdır .
* Tüm öğrencilerin eğitim ve öğretim  hakkından faydalanması sağlanmalıdır .
* İnsanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmemelidir .
* İnsanların özgür olması sağlanmalıdır . Düşünce özgürlüğü olmalıdır .
* Üniversite mezunu insanlar , diğer iş bulamayan insanlar için iş bulabilme ve  yeni istidam olanakları yaratılmalıdır .
*  İnsan haklarının yerine getirilmesi için devlet gerekli yaptırımlar uygulamalıdır .
* İnsana , insanlığa değer verilmelidir .
* Devleti bireyin beden sağlığı ve ruhsal sağlığının iyi olması için gerekli koşulları hazırlamalıdır .
* Devlette adalet daim olmalıdır . Hakkı yenmiş, haksızlığa uğramış insanların bu mağduriyeti devlet tarafından  giderilmelidir .
* Mahkemeler suçlulara gerekli cezaları vermeli ve insan hakları daim olmalıdır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.